На 6 април 2017 г. ще се проведе заседание на Комисията по обществен ред и сигурност в Община Ловеч

Прочетено1189пъти

На 6 април 2017 г. ще се проведе заседание на Комисията по обществен ред и сигурност в Община Ловеч. Със Заповед № 1424/30.08.2016 г. на кмета на Община Ловеч е създадена Комисията за обществен ред и сигурност като консултативен орган към кмета на общината и за институционализиране на съвместната дейност на органите на местното самоуправление, неправителствените организации, териториалните структури на МВР и други държавни структури и институции, както и представители на частния сектор, имащи отношение към опазване на обществения ред и повишаване сигурността на гражданите на територията на Община Ловеч.

На заседанието на комисията ще бъде обсъдена организацията на изпълнението на споразумение за сътрудничество за опазване на обществения ред и повишаване сигурността и спокойствието на гражданите, подписано на 29.03.2017 г. между Община Ловеч и РУ Ловеч, ще бъдат утвърдени планираните от Община Ловеч дейности, в изпълнение на целите и приоритетите на Плана за превенция на престъпността за периода 2016-2018 година на Област Ловеч и други въпроси. За участие в заседанието е отправена покана до Постоянната комисия на Общински съвет по обществен ред, сигурност и безопасност на движението.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0-6-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb-2017-%d0%b3-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/