На 22 май започват първите иновативни аудиовизуални спектакли на плаващата сцена в р. Осъм

Прочетено2507пъти

logooprr2804131Второ културно събитие по проект  „Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето“

На 22 май започват първите иновативни аудиовизуални спектакли по проекта „Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето“. Тогава стартира второто културно събитие по проекта, което ще се проведе в две части.

На брега на р. Осъм е изградена инфраструктурата от плаваща сцена, електрозахранване и разположен на брега амфитеатър за зрителите на водното огледеало под Покрития мост.

Тези днkoreni_programa_fullи предстои монтаж на специалната техника, включваща прожекционна, осветителна и звукова апаратура, както и тестове на водния екран.

Първата част на второто културно събитие ще се проведе от 22 до 24 април. Иновативните интерактивни аудиовизуални спектакли в трите поредни вечери, случващи се в уникална за България, а и за Балканския полуостров атмосфера, ще са от 21 ч.

На 22 май под името „От Мелта до Ловеч“ ще видим мозайка от живи изпълнения на плаващата сцена и прожекция върху водния екран на документални кадри и игрални възстановки, които проследяват историята на нашия град. На брега и сцената ще излязат Смесеният църковен хор „ЕвстатиПавлов“ при Катедрален храм „Света Троица“, Смесения хор „Панайот Пипков“ при Ловчанско читалище „Наука – 1876 г.“, Общинският духов оркестър, деца от ЦДГ „Радост“, доброволци от Клуб „Традиция“.

Приветствие ще отправи кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев. Специални гости на събитието ще са Ловчанският митрополит Гавриил, първият заместник на главата на администрацията на Лотошинския муниципален район, Русия – Вера Вдовина и председателят на комитета по култура и младежка политика на администрацията на Лотошинския муниципален район Сергей Широков.

proekt2804131Водещ ще бъде Николай Йотов, автор на проекта „Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето“, ще му партнира 6-годишният Кирил (Кико).

 

На 23 май е спектакълът „Делниците… Празниците“. Той е посветен на фолклора, създаван от любителските творчески колективи от 11 села в община Ловеч: Хлевене, Радювене, Лисец, Скобелево, Брестово, Баховица, Българене, Горно Павликени, Лешница, Пресяка и Брестово.

В този ден се демонстрира най-съществената част на Проекта – съхраняването на нематериално културно наследство в националната система „Живи човешки съкровища“. Заснети и записани са над 50 часа видео и аудио материали, от които са създадени над 20 аудиовизуални произведения за всеки състав. Тази видеотека прави община Ловеч единствена в България за последните 20 години.

Водещи тази вечер ще са Елена Георгиева от Етнографския музей в Ловеч и музикалният педагог Юлияна Близнакова.

На 24 май ще се постави спектакълът със заглавие „… Отворете сърцето ми и там ще намерите написано Ловеч“. Той е посветен на духовното богатство и на най-изявените представители на науката, културата и изкуствата, родени в Ловеч. В него участват Общинският духов оркестър, Общинският фолклорен ансамбъл, детската музикална формация „Пееща дъга“ към Ловчанското читалище, Смесеният църковен хор „Евстати Павлов“, Смесеният хор „Панайот Пипков“, примата на старата градска песен Мария Петрова, акордеонистът Нааби Исмаил Али.

proektinovac2804131Водещ ще е актьорът Стоян Георгиев, когото ще видим и в ролята на маестро Панайот Пипков.

Спектаклите са създадени в процеса на подготовка и реализация на Първото иновативно културно събитие.

Като част от оформлението на брега край амфитеатъра ще бъде показана и Фотоизложба с работни моменти от творческия процес.

Втората част на второто културно събитие ще се проведе през юни.

По проекта е създаден и сайт с адрес www.ontheriver.eu, в който са включени всички участници на проекта.

Първото културно събитие по проекта се проведе от 18 до 21 декември 2012 г.

Проектът ”Ловеч – корени от миналото – мостове към бъдещето” е спечелен от община Ловеч по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 491 433,60 лв. По него е предвидено  провеждането на две културни събития в рамките на две години чрез пресъздаване по нов и модерен начин на традиционни за региона обичаи и ритуали.

Организирането и промотирането на иновативното културно събитие се изпълнява от ДЗЗД „Обединение Ловеч – 2012-2013”.

 

 Този документ е създаден в рамките на проект”Ловеч-корени от миналото-мостове към бъдещето”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма”Регионално развитие” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/1.1-10/2010 „ Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. BG161PO001/1.1-10/2010/014

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0-22-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d1%83/

1 коментар

1 споменаване

  1. Хвала на всички, които реализират този проект. Хвала и на г-н Кмета.
    Отдавна градът ни не е бил толкова цветен. Решенията със саксиите и цветарниците са оригинални и прекрасни. Нека ги пазим за да им се радваме по дълго.

  2. Изглежда ще бъде много интересно…Да вземем да го посетим и без това са празници

%d блогъра харесват това: