На 18 и 19 юли ще заседават постоянните комисии на Общински съвет в Ловеч

Прочетено1098пъти

На 18 и 19 юли (вторник и сряда)  2017 г. ще заседават постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч, за предстоящото  заседание на 27 юли.

Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Иван Иванов ще заседава на 18 юли (вторник) 2017 г. от 12.00 часа в кабинета на общинския съветник при дневен ред от шест точки. Сред тях е информация на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР, обслужващ територията на общината.

Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на  обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев заседава на 18 юли  2017 г. от 13,00 ч. в заседателната зала по 15 точки. Сред тях са отчет на дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за първото шестмесечие, както и изпълненията на Общински съвет Ловеч.

Постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Лидия  Несторова заседава на 18 юли 2017 г. от 15,30 ч.  в кабинета на общинския съветник и ще разгледа три точки.

Постоянната комисия за развитие на  селските райони, земеделие и гори с председател Венцислав  Петрушев заседава на 18 юли 2017г. от 16,00 ч. в  кабинета на общинския съветник по три точки.

В сряда от 8.30 часа се събира комисията по бюджет,  финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев. Сред въпросите, които са 14 на брой,  са информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие на годината, одобряване на писмен отчет за командировките в страната и чужбина на председателя на Общинския съвет за първото шестмесечие, както и подобен отчет на кмета на Община Ловеч. Освен това ще се разглежда възвание на историка Младен Стоянов за преиздаване на негова книга за Христо Иванов – Големия, съратник на Левски.

В дневния ред на постоянната комисия по  икономическа политика, туризъм  и приватизация с  председател  Димитър  Димитров, която е от 10.00 часа, освен горните въпроси е включено приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба за местните данъци, както и трансформиране на средства от Целевата субсидия за капиталови разходи в средства за текущ ремонт на уличната мрежа. Ще се разглежда и удължаване на срока на договорите за възлагане на управление на Съвета на директорите на „Общински пазари-Ловеч” ЕАД и  и на „ЕКО“ЕАД.

Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални   дейности, екология и транспорт с председател  Ангел Заимов ще заседава на 19 юли  2017г. от 11.30 ч. по 11 точки. Сред тях е и учредяване на безвъзмездно право на ползване на „ЕКО“ – ЕАД Ловеч на многофункционален товарен камион с висока проходимост марка „Мерцедес“, модел „Унимог“ U 20.

Постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика  с председател Станимир Стоянов  има среща на 19 юли от 13.30 ч. в кабинета на общинския съветник по пет точки.

Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова  се събира на 19 юли от 14.30 часа по девет точки.

Постоянната комисия по образование, култура,  вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов заседава на 19 юни 2017 г. от 16,00 ч. в заседателната зала. В нейните материали са тези преобразуването на Основно училище  „П. Пипков“ в Ловеч за средищно училище, на Основно училище “Св. св. Кирил Методий”, с. Александрово в средищно училище, както и определяне на Основно училище СУ „Св.св.Кирил Методий” в Ловеч в средищно училище. Ще се приема и статут за ежегодна персонална награда „Треньор на годината“ и „Спортист на годината“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0-18-%d0%b8-19-%d1%8e%d0%bb%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc/