На кметовете на гр. Ловеч, с. Лисец, с. Кърпачево, с. Румянцево, с. Беленци, с. Владиня и с. Дренов са издадени предписания за почистване на гробищните паркове

Прочетено816пъти

За периода 15.10.2018г. – 19.10.2018 г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 78  проверки на обекти с обществено предназначение: 1 спортен обект, 1 фитнес зала, 4 читалища, 1 компютърна зала, 16 фризьорски и козметични салона, 1 обществена тоалетна,  8 централни водоизточника, 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 3 транспортни средства,  4 детски градини, 1 местен водоизточник, 22 гробищни парка, 11 обекта за питейно-битово водоснабдяване, 1 плувен басейн и 2 хотела в гр. Ловеч,  с. Бели Осъм, с. Балканец, с.Умаревци, с. Йоглав, с. Кърпачево, с. Горско Сливово, гр. Летница, с. Петревене, с. Румянцево, с. Беленци, с. Петревене, с. Орешак, с. Черни Осъм, с. Горан, с. Слатина, с. Дренов и с. Владиня.

На кметовете на гр. Ловеч, с. Лисец, с. Кърпачево, с. Румянцево, с. Беленци, с. Владиня и с. Дренов са издадени предписания за почистване на гробищните паркове.

На директора на детска градина „Люляче”, с. Славяни и на кмета на Община Троян, стопанисваща баскетболната зала в гр. Троян са издадени предписания за извършване на ремонтни дейности.

През изтеклия период са проверени 32 козметични продукта в 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност.

Проверени са 14 химични вещества и смеси  в 2 обекта. Химичните вещества и смеси са проверявани за  етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

През седмицата са извършени  проверки на 11 за хранене и развлечение и 6 аптеки за спазване и на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето – забраната се спазва.

През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на 5 детски заведения и на 8 ученически столове – не са установени нарушения.

Осъществен е контрол на учебните разписания в 7 учебни заведения в областта, не са установени нарушения.

Извършени са 4 планови проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 6 планови проверки  по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите  в аптеки в гр. Тетевен и гр. Луковит – не са констатирани нарушения.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%86-%d1%81-%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%bf/