Ное. 29 2013

На вчерашното заседание на Общински съвет Ловеч, по-голямата част от съветниците застанаха на страната на правото и законността!

Прочетено2886пъти

obs100613BПавлин Иванов

На вчерашното си заседание, по-голямата част от съветниците защитиха законността и правовият ред. С гласовете на 16 съветника, беше взето решение за поправка на очевидно сгрешеният от Председател Тихолов протокол по т.19 от предходното заседание.

Казусът, касаеше има или не решение на Общински съвет Ловеч по спорната точка 19. Изискването на ЗМСМА да има валидно решение при явно гласуване е повечето от половината от присъстващите съветници да са одобрили предложението беше зачетено и личното мнение по отношение на Закона за местното самоуправление на Тихол Тихолов трябва да бъде поправено!

По свое лично усмотрение Председател Тихолов обяви на предходното заседание, че решениеа има, въпреки присъствалите 32-ма съветника, от които само 16 подкрепиха решението, като задължителният минимум  брой гласове трябваше да бъде 17.

Според „новият си световен ред“ Председател Тихолов отказа поисканата поправка в протокола от съветника Ирина Митева. И както разпорежда закона, при спор, въпросът се решава на следващото заседание.

Въпреки явното нежелание на първият сред равни да го включи в дневният ред на Председателски съвет, предложението за поправката на умишлено или не сгрешеният протокол беше вкарана в комисии и получи зелена светлина на повечето от тях.

Така вчера, при разглеждането на спорната точка, правото възтържествува и по-голямата част от съветниците показаха, че знаят в какво са се заклели, а именно, да спазват законите на Република България!

За поредният цирк продължил близо 1 час и 30 мин. само по тази точка, сътворен от неуморният Председател и по-будната част от групата на БСП, ще ви информирам изключително подробно, защото трябва да знаете кой какво и по какъв начин защитава в Общински съвет Ловеч, кой какви компетентности притежава и как непознаването на правилата създава проблем след проблем.

Поправката на протокола е само първата стъпка, която трябва да поправи една тотално опорочена процедура, която доведе до поредица от нарушения, в които участва не един ловешки управник и отваря много, много въпроси.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81/

Коментари

 1. debelaka каза:

  – Каква е приликата м/у ловешки адвокат и сперматозоид?
  – И двамата имат шанс 1 към 1 000 000 да станат човешко същество.
  ………………………………………………..
  Момченце пита татко си.
  – Тате, какво е това дърво на снимката в Ловечтудей?
  – Това дърво, татьовото, е синя слива.
  – Тате, а защо е червена?
  – Защото е адвокат, тате!
  ………………………………………………….
  Адвокат на ищеца:
  – Ти си отвратителен лъжец!
  Адвокат на обвиняемия:
  – А ти си невероятен мошеник!
  Съдията:
  – И така, след като ловешките адвокати се идентифицираха, нека продължим…
  ……………………………………………..

  Господ създал светлината, а Дяволът – тъмнината.
  Господ създал земята – Дяволът направил океаните.
  Господ създал адвокат. Дяволът се замислил и… направил един адвокат председател на общински съвет.

 2. Данчо Заверджиев каза:

  „С гласовете на 16 съветника, беше взето решение за поправка на очевидно сгрешеният от Председател Тихолов протокол по т.19 от предходното заседание.“

  В залата присъстваха общо 29 общински съветници от 33-ма по списък, „ЗА“ гласуваха 16, „ПРОТИВ“ – няма и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -няма.
  Решението е прието, тъй като са гласували „ЗА“ повече от половината присъствали.
  Решението е законно прието от колективен орган, тъй като точно преди гласуването председателстващия заседанието зам.председател на ОбС – Г.Терзийски направи проверка на кворума, за който кворум гласуваха 17 общински съветника.

 3. Piranka ot SOTa каза:

  Със сигурност 16-те общински съветници съвсем „внезапно“ и „правилно“ са гласували след телефонно нареждане от Русе и Асеновград.

 4. veselka каза:

  Да се публикуват имената на шестнадесетте! Ако сред тях са застрахователя измамник, водния всеяден дух и жалкия водомайстор продажник то всичко е далавера. Те за застанат на страната на страната на правото и законността е абсурдно. И тримата навремето продадоха СДС в Ловеч за жълти стотинки. Мир на праха му.

  1. Анонимен каза:

   ti si patka zaspala

  2. of SOTa каза:

   Да, нека се публикуват,veselka, но какво ще с промени? Злото е пуснало дълбоки корени,а филизите му пълзят навсякъде – дори и тук вече шават!

 5. karata каза:

  Веселке, ти нищо не знаеш. Как Водният дух лично командваше на сесията всички от ГЕРБ. И те го слушаха като деца от детската градина. Водният дух Светослав Иванов – фурнаджийската лопата, който опоска ВиК и остави планини от заеми. Ето какво казва за него депутатът Николай Нанков: „по данни от отчетите на ВиК Ловеч от наследения 6 млн. лв кредит едва 1,8 млн. лв са отишли за инвестиционни дейности, свързани с изграждането или реконструкцията на водопроводна мрежа и то само за 2,5 км. Разликата е фрапантна. Къде са другите пари от наследения 6 млн. лв кредит само можем да гадаем. И тези въпроси ще си ги задаваме и оттук нататък, нищо че минаха доста години. Знам само, че имаше на склад едни водомери, за които нищо не се каза и не бяха обект на проверка от страна на АДФИ, която извършва одит на старото ръководство“. Вярвам на Нанков. Ама сега Павлин Иванов го забива на Нанков, като изкарва Водния дух символ на правото и законноста. Честито за монасите от Троянския манастир!

 6. lovechtoday каза:

  Признавам, обучени сте много добре! Браво! 🙂

  Павлин Иванов

 7. Данчо Заверджиев каза:

  О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Л О В Е Ч

  Препис-извлечение от
  Протокол № 23/ 25.01.2005 г.

  Р Е Ш Е Н И Е № 310
  от 25 януари 2005 година

  Относно: Преструктуриране на “В и К” ООД – Ловеч в акционерно дружество и издаване на пълномощно за гласуване в Общото събрание на ТД “В и К” – Ловеч, на Светослав Иванов – представител на Община Ловеч в общото събрание.

  След като обсъди предложение с вх.№ ОС-35/20.01.2005 г. от кмета на Община Ловеч, взе предвид становище с вх.№ ОС-39/24.01.2005 г. на постоянната комисия по икономическа и инвестиционна политика, търговски дружества с общинско участие и евроинтеграция и на постоянната комисия по законност, местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и жалби, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.42 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества, с 31 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет – Ловеч

  Р Е Ш И :

  1. Дава съгласието си за преобразуване чрез промяна на правната форма на “В и К” ООД – гр. Ловеч, в акционерно дружество, при запазване на съответното участие на общините и държавата.
  2. Възлага на кмета на Община Ловеч да издаде пълномощно на Светослав Иванов – представител на Община Ловеч в Общото събрание на “В и К” ООД за гласуване по всички точки от дневния ред със следния текст: “Възлага на определения с решение № 63/18.03.2004 г. г-н Светослав Любомиров Иванов, представител на Община Ловеч, да гласува “за” по дневния ред на Общото събрание на “В и К” – гр. Ловеч, както следва:
  По т.1 – Преобразуване чрез промяна на правната форма “В и К” ООД – гр. Ловеч в акционерно дружество при запазване на съответното участие на общините и държавата в капитала на Дружеството, като новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.
  По т.2 – Одобряване плана за преобразуване на дружеството.
  По т.3 – Приемане предложения проект за устав на “В и К” АД – гр. Ловеч.
  По т.4 – Освобождаване от длъжност и от отговорност управителя на “В и К” ООД – гр. Ловеч и освобождаване от длъжност контрольора на дружеството.
  – представителят на Община Ловеч в Общото събрание на “В и К” да поиска в началото на заседанието разделяне на т.4 от дневния ред на две подточки, а именно:
  4.1. – Отделно гласуване за освобождаването от длъжност на управителя и контрольора;
  4.2. – Отделно гласуване за освобождаването от отговорност на управителя.
  Представителят на Община Ловеч да гласува “за” освобождаването от длъжност на управителя и контрольора на дружеството.
  По т.5 – Да предложи за член на съвета на директорите г-н Сергей Богданов Денчев, и гласува за избиране членовете на съвета на директорите на “В и К” АД – гр. Ловеч, съгласно направените предложения.
  По т.6 – Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на “В и К” АД – гр. Ловеч, съгласно направените предложения.
  По т.7 – Овластяване министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане управлението на “В и К” АД – гр. Ловеч с новоизбрания съвет на директорите.

  Препис от решението да се връчи на кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : / П /
  / МИЛКО НЕДЯЛКОВ /

 8. Данчо Заверджиев каза:

  “karata каза:
  Веселке, ти нищо не знаеш. Как Водният дух лично командваше на сесията всички от ГЕРБ. И те го слушаха като деца от детската градина. Водният дух Светослав Иванов – фурнаджийската лопата, който опоска ВиК и остави планини от заеми”

  Когато бъде публикуван видео записа от сесията, тогава всеки сам ще разбере: „Кой е командвал на сесията!”.

  Също така ще се разбере и кой е „фурнаджийската лопата”. Дали пък няма да се окаже съвсем случайно един общински съветник избран с листата на ПП ”ГЕРБ”и понастоящем член на групата на ПП ”ГЕРБ”в ОбС, тъй като до този момент няма публична информация, който и да е общински съветник да е изключван от която и да е било политическа група в общински съвет и никой съветник не е заявявал публично, че напуска някоя група.

  Преди няколко месеца на заседание на ОбС бе прочетена декларация на една от групите в ОбС за сваляне на политическо доверие от един общински съветник, но не и за неговото изключване от групата, пак повтарям – не е изключен от групата, въпросният съветник.

  В следващите месеци срещу името на съветника със „сваленото политическо доверие“ в разпечатките от гласуванията по решения на ОбС е записано ПП ”ГЕРБ”, за разлика от предния мандат, когато бе изключен един общински съветник от групата на ПП ”ГЕРБ” и след това срещу неговото име нямаше записана принадлежност към която и да е политическа партия.

  Това са факти, които всеки сам може да провери, а ако прочете горното решение, ще установи, че с 31 гласа “за”, без “против” и без “въздържали се”, Общински съвет – Ловеч възлага на кмета на Община Ловеч да издаде пълномощно на Светослав Иванов – представител на Община Ловеч в Общото събрание на “В и К” ООД за гласуване по всички точки от дневния ред.

  През 2005 година 31 общински съветници / в това число почти всички съветници от ПП ”БСП”/ начело с председателя си по предложение на кмета /тогава кмет е бил настоящия кмет на общината/ са изкарали „Водния дух символ на правото и законноста” и са го упълномощили да представлява общината в Общото събрание на “В и К” ООД и да гласува за промяна на правната форма на “В и К” ООД – гр. Ловеч, в акционерно дружество.

  Днес някой си позволява да разчита на „късата памет” за отминали събития от дейността на общински съвет и кмет, но е добре да се знае, че актовете на съвета / това са доста интересни официални документи, а не твърдения от типа „един депутат казал на един кръстопът или написал във фейсбук, ама този профил пък не бил негов и той не го бил казал или написал/ не са унищожени и всеки може да си направи съответната справка и да установи, кой, кога и защо е предложил и избрал някой в борда на директорите на “В и К” АД или за негов изпълнителен директор, а също така да получи и още много по „интересни“ да не употребя думата „срамни“ доказателства за дейността на общински съвет и кмет.

  Ако някой се съмнява, че съществуват такива официални документи и всичко е „рекъл – казал”, то трябва да знае , че такива документи реално съществуват, чел съм не малка част от тях, а също така съм получил по официалния ред на ЗДОИ и съм публикувал и коментирал десетки документи, като например 53 страници от едни Доклад на АДФИ „Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” в община Ловеч” http://old.lovechtoday.eu/photogallery.php?album_id=22&rowstart=90 , в които доклад са установени нарушения за над 4 000 000 лева от кмета по времето на един общински съвет, който бил длъжен да изпълнява, контрол на решенията си.
  Разбира се, че не само в архивите от отминалите години има „интересни“ документи има и още по интересни НОВИ документи свързани с дейността на общински съвет, кмет, а дори на на областни управители, но това е тема на друг коментар, който както се казва ;“ ще направя, когато му дойде времето“, като например за една предстояща финансова инспекция на АДФИ в общински съвет, която финансова инспекция е възложена с решение на прокуратурата.

  Приятен уикенд!

  1. Данчо Заверджиев каза:

   http://old.lovechtoday.eu/forum/viewthread.php?forum_id=76&thread_id=588

  2. of SOTa каза:

   В тази предстояща финансова инспекция на АДФИ в общински съвет, която е възложена с решение на прокуратурата
   ще участва ли бивш одитор на Общината – фурнаджийска лопата,
   който заради неудовлетворени имотни щения на родител по съпружеска линия, разполага с информация „от кухнята“
   и забива отдавна нож в гърба на кмета и администрацията.
   Тази персона дали е света вода ненапита?

 9. debelaka каза:

  “ of SOTa

  30.11.2013 на 12:51 (UTC 3)

  В тази предстояща финансова инспекция на АДФИ в общински съвет, която е възложена с решение на прокуратурата
  ще участва ли бивш одитор на Общината – фурнаджийска лопата,
  който заради неудовлетворени имотни щения на родител по съпружеска линия, разполага с информация „от кухнята“
  и забива отдавна нож в гърба на кмета и администрацията.
  Тази персона дали е света вода ненапита?“

  Немият казал на глухия, че слепият видял как куцият гони трамвая, за да му спука гумите…

 10. XXL каза:

  дебелия да не си ти ‘бившия одитор’?!?!?

 11. debelaka каза:

  Не, глупчо, не съм аз.

 12. HOPE каза:

  След като изгледах два пъти сесията на общинския съвет по тази точка ме обладаха следните мисли и терзания:
  1.Цялото говорене и излагане на юредически аргументи колко са присъствали и кой е гласувал.И точно там ми изникна въпроса г-н Райнов защо участва в гласуването по тази точка като тя е изцяло преразгледана заради неговото поведение на предходната сесия.
  2.Г-н Райнов като радетел на правдата и не участващ в различни мръсни игрички сега чинно натискаше бутончето.
  И вече ми е ясен целия сценарии оправихте дружно грешката на чистия и неопетнен учител по география и борец за правда и справедливост.
  БРАВООООО!!!!!!

 13. Данчо Заверджиев каза:

  „HOPE каза:
  След като изгледах два пъти сесията на общинския съвет по тази точка ме обладаха следните мисли и терзания:“

  До този момент няма официално качен видео запис на заседанието от 28 ноември, последния видео запис е от проведеното заседание на 24 октомври
  справка – http://zetramedia.com/?cat=31

  Горния коментар е нескопосана манипулация в стил Николай Нанков, който на 24 октомври написа на стената си във фейсбук :

  „СДС – Ловеч с реформаторски дух реформира ВиК – Ловеч като осигури назначаването на текстилен инженер от БСП в борда на директорите. Поради липса на Атака в местния парламент СДС изигра ролята им със същия драматизъм и успех и гушна БСП и ДПС.
  Маски долу! За поооочест!“

  Най-вероятно Ник.Нанов и HOPE гледат един и същи „латино“ сериал и го коментират, като най-„чистата’ истина.

 14. HOPE каза:

  Да съм казвал къде съм го гледал г-н Заверджиев, а сравнението между мен и недоразумението Нанков много ме обижда.Знам че защитавате даскълчето, но истината е точно там просто един цирк и той е главния клоун.

 15. Данчо Заверджиев каза:

  Уважаеми HOPE! Заснемането на заседанията на общински съвет става в изпълнение на договор между кмета на общината и едно търговско дружество. И тъй като съм запознал с този договор /по ЗДОИ/ още през март 2012 година, и най-вече със задължението по него на страната изпълнител за срока на публикуване в интернет. За да сте гледали видео записа преди публикуването Вие трябва да сте или оператора или монтажиста или собственика на фирмата, но според мен не сте нито един от тях.
  Няма да Ви задавам и конкретни въпроси по изказания на отделни съветници или председателя, защото мисля, че е по-добре да решим спора си :
  „Кой кого защитава!“ в един разговор на живо, а не тук.
  Ето защо в удобно за вас време съм на разположение за разговор.
  Хубава вечер!

 16. debelaka каза:

  „HOPE
  02.12.2013 на 11:11 (UTC 3) Link to this comment
  Отговори
  След като изгледах два пъти сесията на общинския съвет по тази точка ме обладаха следните мисли и терзания:
  ……………………………….“
  „ЧОВЕК ВИЖДА ТОЛКОВА, КОЛКОТО ЗНАЕ“. Гьоте.

 17. Данчо Заверджиев каза:

  Видео записа от проведеното заседание на общински съвет на 28.11.2013 година е публикувано в интернет на адрес:

  http://zetramedia.com/?cat=31

  Внимание! „Новият ред“ на председател Тихолов и скандалното му отношение към общинските съветници в действие – 68:19 мин.:

  „Още едно издишване по този начин г-н Пенков ще ви извадя от залата.“

%d блогъра харесват това: