Ное. 28 2012

На вниманието на кмета на Община Ловеч Минчо Казанджиев!

Прочетено2046пъти

Данчо Заверджиев

Вчера, общинските съветници със свое решение  одобриха  план-сметка за разходите през 2013 г., необходими  за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на обществени площи в 34-те населени места в Община Ловеч и гр.Ловеч.

Съгласно  Приложение № 1-2 /което е неразделна част от решението/  колона 4 – Количество ТБО за гр.Ловеч, съветниците са одобрили предложеният текст, който гласи „16 093тона/годишно“. Тази цифра е особено важна, тъй като съгласно чл.64 ал.1 от ЗУО, за обезвреждане на отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци се правят отчисления в размер на 15 лева на тон, определени по реда на ПМС  207/16.09.2010 г. Отчисленията имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване.

Натрупаните средства се разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Отчисленията се превеждат от собственика на депото ежемесечно по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се намира депото.

РИОСВ-гр.Плевен има задължението ежемесечно да контролира отчисленията в размер на 15 лева за всеки тон отпадъци депонирани в депото. За депонирането на определените от общински съвет 16 093 тона/годишно , Община Ловеч  е задължена да направи отчисления в размер на 241 395 лева.

ДА ама НЕ !

В Приложение № 1-3 /което е неразделна част от решението/,  колона 4  „Отчисления по чл.64 ал.1 от ЗУО“ определени по реда на ПМС  207/16.09.2010 г., Общински съвет е одобрил  205 186 лева . Това означава, че общинските съветници са определили в нарушение на ЗУО с 36 209 лева по-малко и то само за град Ловеч.

За 34-те населени места ОбС е определил по-малко 10 314 лева или само по чл.64 ал.1 от ЗУО общинските съветници са определили по-малко 46 523 лв.

Защо пиша всичко това ?

Защото се наказва  с имуществена санкция в размер от 30 000 до 100 000 лв. собственик на депо, който не направи две поредни месечни отчисления по чл. 64, ал. 1 или използва невярна информация за намаление на техния размер съгласно  чл. 138. ал.3 т.7  от Закона за управление на отпадъците.

Това означава, че ако се изпълни това решение на ОбС Ловеч – Община Ловеч ще бъде глобена с доста сериозна сума за използва невярна информация .

И това НЕ е всичко, както се казва в една нашумяла телевизионна реклама !

В същото решение общинските съветници са определили и по-малко отчисления по чл.60 ал.2 от ЗУО съгласно колона 5 от Приложение № 1-3 , а това вече се явява повторно нарушение за което  се налага имуществена санкция в размер от 60 000 до 200 000 лв.

Както се казва в такива случаи : Честито на победителите ! Двеста бона санкция за общината !

 

Уважаеми г-н Кмет, съгласно предоставените Ви от ЗМСМА правомощия моля, върнете за ново обсъждане горното решение на ОбС за да не бъде санкционирана Община Ловеч за използване на невярна информация.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87/

Коментари

  1. fee-faw-fum каза:

    Поздрав за пчеличките от първия етаж в сградата на общината, които ще осъществяват на практика добрите и лошите решения на нашите управници:

  2. Данчо,до кога този Казанджиев ще бъде в този град лице за коментар? Не е ли дошло време да изчезне и да отиде в ……

  3. renegat каза:

    Т.Т!а ти ли да си лице?или Дан4о?хахахаха!голям смях!!!!

%d блогъра харесват това: