Началник на отдел в Община Ловеч е член на междуинституционална работна група за разработване на проект на Закон за социалните услуги

Прочетено1827пъти

Със своя заповед №РД01-749/28.09.2017 година министърът на труда и социалната политика Бисер Петков е определил по предложение на НСОРБ Мая Василева – началник отдел в Община Ловеч, за член на междуинституционална работна група за разработване на проект на Закон за социалните услуги.

На 17 юли 2018 година беше одобрена Концепция на Закона от работната група, която има за задача да разработи законопроекта. За консултирането на този процес са определени лица за контакт от всички заинтересовани страни.

Във връзка с това с писмо до кмета Корнелия Маринова от 24 юли 2018 година, министър Бисер Петков изрази своята благодарност за участието в работата на работната група, направените предложения и коментари. Желанието е Василева да продължи своята работа, предвид ключовата роля  на общините като доставчици и органи на управление на социалните услуги на местно ниво и заради притежаваната от нея експертиза и опит и по отношение на подкрепата на уязвими групи и развитието на социалните услуги като цяло.

Мая Василева участваше в междуведомствените работни групи към МТСП за изработване на План за действие за периода 2018-2021 година за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, както и в процеса по разработване, провеждане и контрол за изпълнение и оценка на държавната политика в областта на социалната икономика.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b5-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd/

%d блогъра харесват това: