Национална програма за първична профилактика на маточната шийка

Прочетено1017пъти

В изпълнение на Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2017-2020 г., Регионална здравна инспекция – Ловеч, съвместно с община Ловеч, организира кампания за уведомяване на родителите на 12 годишни момичета, които подлежат на препоръчителна имунизация срещу човешки папиломен вирус, като основен причинител на рак на маточната шийка.

Това е възрастта, на която според Имунизационния календар на Република България е препоръчително да се извърши имунизация срещу рак на маточната шийка и при която се очаква максимална ефикасност от имунизацията. Най-добрата защита срещу рак на маточната шийка е комбинация от ваксинация преди започване на полов живот и редовни профилактични прегледи след започване на полов живот.

Имунизацията срещу рак на маточната шийка е препоръчителна и родителите решават дали ще имунизират детето си.

По данни на РУО – Ловеч, през учебната 2017/2018 г. 12-годишните момичета са 153, разпределени в 10 учебни заведения на територията на общината.

Опитът, който има РЗИ досега с участие в родителски срещи, показва, че посещаемостта на родителите не е висока, вероятно по различни причини. Във връзка с това считаме, че персоналното уведомяване на родителите има значение за по-добрата информираност и възможностите за профилактика, които националната програма предоставя.

В рамките на съвместните дейности между РЗИ и РУО и Община Ловеч, като институционални членове на Регионалния координационен съвет по програмата, РЗИ изготви уведомителни писма до родителите и осигури образователен материал по темата, които Община Ловеч предостави на медицинските специалисти в съответните училища, а те от своя страна бяха раздадени на родителите на всички 12 годишни момичета, подлежащи на имунизацията.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84/