НАРАСТВАТ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ НА ОИЦ -ЛОВЕЧ

Прочетено721пъти

Ekip_OIC_Lovech1807131Над шест пъти е нараснал броят на посетителите в ОИЦ – Ловеч през първите шест месеца на 2013г. От януари до юни, общият брой на ползвателите е 377 души, при едва 63 за същият период на миналата година. Една четвърт от потребителите са фирми, а останалите –  читалища, неправителствени организации, общини и кметства, учебни заведения, безработни лица и др. от  област Ловеч. 

През първото шестмесечие на 2012г., ОИЦ – Ловеч е получил едва 83 въпроса, а в периода януари – юни, 2013г. броят на зададените въпроси е 466, като голяма част от тях са свързани със схеми по ОП „Конкурентноспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“. Тройно повече са информационните събития на ОИЦ-Ловеч през първото шестмесечие на тази година. В проведените  27 информационни срещи са присъствали 543 души, а за същият период на 2012г., ОИЦ-Ловеч отчита 126 участници в общо 7 информационни срещи. 

Сътрудничеството  на центъра с различни институции, ведомства и организации при провеждане на  информационни събития непрекъснато се разширява: за първите шест месеца на 2013 година са проведени събития в партньорство с експерти от УО на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“(ОПРКБИ), Министерство на регионалното развитие и благоустройството, информационните мрежи „Глобални библиотеки“, „Европа директно“, „ Enterprise Europe Network“, банките-посредници по инициативата JEREMIE и др.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/

%d блогъра харесват това: