Най-после истинско разделно събиране на отпадъци в Ловеч

Прочетено1485пъти

Иво Райнов

От около две седмици за пръв път в Ловеч се осъществява смислено разделното събиране на отпадъци. По инициатива на фирма „Еко“ ЕАД се извършва разделяне, обработка и продажба на трите най-масови вида отпадъци – хартия, пластмаса и стъкло.  Изискването за разделно събиране на отпадъци беше въведено преди няколко години със Закона за управление на отпадъци. В унисон с изискванията бяха поставени цветни съдове за различни видове отпадъци, но дори и разделно събрани те не се оползотворяваха.

Едва от началото на месец май цикълът по събиране, разделяне и оползотворяване  на отпадъците заработи във всичко свои звена. Общинската фирма „Еко“ има сключен договор с „Екобулпак“, едно от обединенията на производители и търговци с опаковки, за съвместна работа по събирането на отпадъци. Тази пролет „Екобулпак“ е предоставил срещу малък наем лента за сепариране на отпадъци. Сепарирането се извършва механично, като хартията и пластмасата се пресоват и балират. „Екобулпак“ поема ангажимента със свои контрагенти да изкупува събраните разделно отпадъци.

Във общинската фирма „Еко“ ЕАД е създадена организация за ежедневно извозване на отпадъците от цветните съдове през всеки от петте работни дни на седмицата. За момента всеки ден се доставят, разделят и обработват по около два тона отпадъци т.е. в рамките 45-50 тона месечно. Амбицията на ръководството на „Еко“ ЕАД  е до края на годината обемите да бъдат удвоени. За целта фирмата  сключва договори с редица търговци в Ловеч и някой от селата в общината.

Въвеждането на истинско разделно събиране и най-вече оползотворяване на отпадъците е голяма крачка напред в развитието на комуналното стопанство. От едната страна са екологичните ползи и финансовата изгода от продажбата на отпадъците. Далеч по-важни са ползите за местната общност. Съгласно чл. 60 от Закона за управление на отпадъците за всеки депониран тон отпадък се отчислява обезщетение. За 2017 година това обезщетение е в размер на 47 лева, но прогресивно нараства през следващите години. Тъй като оползотворяваните от фирма „Еко“ ЕАД отпадъци няма да бъдат депонирани на регионалното депо със сегашния темп на работа на местния данъкоплатец  ще бъдат спестявани около 2000 лева всеки месец , а до края на годината между 16000 и 20000 лева. Ако амбицията на ръководството бъде постигната, сумата ще бъде удвоена.

Дотук, обаче, свършват добрите новини. Общинската фирма „Еко“ ЕАД може да оползотворява единствено отпадъците, събирани в цветните съдове, които са поставени по договора с „Екобулпак“.  Те представляват между 5-7% от всички събрани отпадъци в Ловеч. Както е известно обществената поръчка за сметосъбране и сметоизвозване беше спечелена от ДЗЗД „Чистота Осъм“. Фирмата депонирана над 90% от събраните твърди битови отпадъци на регионалното депо. За тях се заплащат посочените обезщетения към РИОСВ. От години се говори за изграждане на сепариращи и оползотворяващи инсталации в рамките на депото. За съжаление на този етап не са направени стъпки дори за кандидатстване с проект по някоя от националните и европейските програми. Това означава, че през следващите години подобна инвестиция едва ли ще бъде осъществена. А това е лоша новина, защото обезщетенията по чл. 60 от ЗУО нарастват през всяка следваща година – 61 лв. за 2018, 78 лева за 2018 и 95 лева за 2020. Още през следващата година ще трябва да бъдат платени над 600 000 лева, а до 2020 година близо милион лева всяка година. Сметката естествено ще бъде уледена от всички граждани и фирми, които плащат такса битови отпадъци. А тя несъмнено ще расте паралелно на нарастващите обезщетения.

На този фон инициативата на фирма „Еко“ ЕАД е пробив в политиката по управление на отпадъците, но е твърде малка стъпка. Големият длъжник остава общината, която не предприема действия за намаляване количествата на депонираните отпадъци (както насърчава закона). В тази ситуация адмирациите са за фирма „Еко“ ЕАД, а претенциите към ръководството на общината, което бави необходимите стъпки за изпълнение на закона и в посока икономическа изгода за гражданите.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/