Ное. 30 2012

НАД 70% ОТ НОВОРЕГИСТРИРАНИТЕ ХИВ-ПОЗИТИВНИ ЛИЦА СА СЕ ИНФЕКТИРАЛИ ПО СЕКСУАЛЕН ПЪТ

Прочетено1737пъти

По  данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към 25 ноември 2012 г. общият брой на официално регистрираните в страната лица живеещи с ХИВ/СПИН е 1612.

Към 30 септември  2012 г. общият брой на лицата, които са изследвани за ХИВ в лабораториите в страната е 244 605. Отделно в 19-те  КАБКИС и 17-те  мобилни медицински кабинета на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 50 741 лица са получили анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.

От началото на годината в страната са регистрирани нови 139 ХИВ-позитивни лица, като за същия период на миналата година техният брой е бил 183, т.е. не се наблюдава тенденция за увеличаване на случаите през 2012 г.  

От новорегистрираните лица, 108 са мъже и 31 – жени, т.е. броят на новоинфектираните мъже е над три пъти по-голям от броя на новоинфектираните жени. Горната възрастова граница при мъжете е 63 години , а при жените 56 години. Най-много от новорегистрираните случаи се намират в София град – 67, Пловдив – 13,  Пазарджик – 10,  Варна – 7, София област – 6.

Близо 60% от тях са открити в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и неправителствени организации, работещи с най-уязвимите групи. Според пътя на предаване на инфекцията отново се очертават две особено уязвими групи – мъже, които имат сексуални контакти с други мъже – 35 % и инжекционно употребяващи наркотици – 26% от новорегистрираните ХИВ случаи. Данните показват, че намалява процентът на лицата, които се инфектират в групата на инжекционно употребяващите наркотици и се увеличава делът на лицата сред хомо/бисексуалната общност.

Близо 9% са ХИВ-позитивните лица, които дългосрочно са пребивавали в чужбина и тази година се завръщат в страната.

През 2012 г. са новорегистрирани 3 ХИВ-позитивни жени, изследвани и открити по повод бременност. През годината се проследяват общо 14 деца, родени от ХИВ-позитивни майки, като при 13 от децата резултатите са негативни, а само едно от децата е на лечение и се повлиява добре от провежданата терапия.

И тази година близо 45% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години, като бяха регистрирани и 5 непълнолетни лица, които живеят в особено рискова среда. В тази връзка, се разработва междуинституционален кординационен механизъм за предоставяне на социални и здравни услуги за такива деца в риск.

През 2012 г. МЗ е осигурило антиретровирусна терапия за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. Разкрити са 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за целта беше предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Към 31 октомври, общо 518 лица получват необходимата терапия, а общо 816 лица с ХИВ са регистрирани за проследяване в секторите за лечение на пациенти с ХИВ.  През 2012 г. МЗ осигурява средства за закупуване на 23 медикамента на стойност близо 10 милиона лева. За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден и резерв от медикаменти на стойност около 1 милион лева. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и подобрява качеството им на живот.

През 2012 г. дейностите по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд, се изпълняват от мрежа от 19 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) и над 50 неправителствени организации, като за целта са разкрити 31 здравно-превантивни центъра, 18 младежки клуба и са предоставени 17 мобилни медицински кабинета. За първите девет месеца на 2012 г. нископрагови услуги са предоставени на над 46 350 лица от най-уязвимите групи, а 87 796 млади хора са достигнати с работа на терен и кампаниини дейности за превенция на ХИВ и други сексуално предавани инфекции.  

Последните официални данни за разпространението на заболяването в европейския регион показват, че през 2010 г. новорегистрираните случаи на ХИВ на 100 000 население в България (2,2 на 100 000) са два пъти по малко от средното за Европейския съюз – 5,7 на 100 000 население. България успява да задържи ниското разпространение на ХИВ/СПИН в страната благодарение на изпълнението на международно препоръчаните интервенции както за превенция на ХИВ, така и за универсален достъп до диагностика, лечение и грижи на засегнатите от болестта.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-70-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%85%d0%b8%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b8/

%d блогъра харесват това: