Над 100 проверки на Инспекцията по труда в Ловеч, близо 34 хил. лв. са били неизплатените трудови възнаграждения

Прочетено2064пъти

inspekciqtrud1501131112 проверки са извършили инспекторите от Инспекцията по труда в Ловеч за месец юли. Проверени са били 114 предприятия с персонал от 4297 души, а 12 предприятия са проверени за първи път, съобщават от Инспекцията. Преобладаващ е бил броя на малките и средни предприятия -112. От извършените проверки 50 са били за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на задължителни предписания, дадени от Д ИТ Ловеч, а 16 проверки са за проучване на искания и сигнали за нарушения на трудовото законодателство като 15 от тях са по сигнали на граждани. В резултат на извършените проверки са констатирани 543 нарушения, от които 219 са свързани с неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 324 са по осъществяване на трудовите правоотношения.

От нарушения по осигуряване на здраве и безопасност при работа, най-голям дял имат тези по организация на дейността по осигуряване на ЗБУТ – 126 нарушения и тези по безопасност на работното оборудване – 71 нарушения. Констатирани са 22 нарушения по хигиена на труда. В областта на осъществяване на трудовите правоотношения най-голям е броят на нарушенията, свързани със заплащане на труда – 185 нарушения, от които 167 са свързани с изплащане на уговореното трудово възнаграждение, а 3 нарушения са свързани с гарантиране изплащането на минималната работна заплата за страната. Констатирани са 12 нарушения по изплащане на допълнителни възнаграждения – такива за положен нощен труд и възнаграждения са прослужено време и професионален опит. Установено е неизплащане на трудови възнаграждения в размер общо на 34 137,06 лв. Сред намесата на Д ИТ Ловеч, в изпълнение на дадени задължителни предписания, са изплатени трудови възнаграждения на обща стойност 18 274 лв. Констатирани са и три случая, където работници са били без сключен писмен трудов договор и два случая, в които работниците са допуснати до работа преди трудовите им договори да бъдат регистрирани в Националната агенция за приходите. Констатирани са два случая на неспазване на законоустановените срокове за подаване на уведомления в НАП за сключване и прекратяване на трудовите договори. За констатираните през месец юли 2016 г. нарушения инспекторите от Инспекцията по труда в Ловеч са приложили 533 принудителни административни мерки, като 529 са задължителни предписания за отстраняване на нарушенията, издаден е един акт за спиране на машина, отстранено е от работа едно непълнолетно лице и е обявено съществуването на едно трудово правоотношение. През периода са съставени 16 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 10 наказателни постановления. Във връзка със сезонните дейности на открито в селското стопанство и строителството и високите летни температури, Д ИТ Ловеч напомня на работодателите, че следва да спазват законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия и да предприеме необходимите мерки и да създаде подходяща организация на работния процес и/или работното време, както и подходяща организация на работните места.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-100-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/

2 коментара

  1. Я не се шашкайте. Откакто ни анексираха сегашните ни съюзници евроГейски работи става не само в образуването на Гейпаради. Върнаха ангарията. Напомням, че нашето праведно правосъдие ме задължаваше да работя ангария на Петър Николов Петров от с. Кирчево и понеже не сколасаха та 10 дена следствен арест, 5 месеца домашен арест, 6 месеца в Карлуково къде ми коригираха успешно здравето. евроГейска работа какво да се прави.