Набират предложения за Програмата за младежки дейности в Община Ловеч

Прочетено791пъти

Подаването на проектни предложения по Програмата за младежки дейности в Община Ловеч става до 31.10.2017 г.

Проектните предложение са във връзка с изготвянето на План за изпълнение на Програмата за младежки дейности в общината за 2018 г. Предложения могат да правят различни институции, работещи с младежи от 15 до 29 години.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 31.10.2017 г. в деловодството на Община Ловеч /в Център за услуги и информация на гражданите/. Правилата за финансиране и формулярите за кандидатстване можете да изтеглите от тук.

http://www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya/podavane-na-proektni-predlozheniya-do-31102017-g-po-programata-za-mladezhki-deynosti-v-obshtina-lovech

За повече информация –  Иван Иванов – главен експерт МДС в Община Ловеч.  тел 0878770260 или стая  306.

Програмата за младежки дейности на община Ловеч (2014 -2020) е разработена в изпълнение на Закона за младежта, Националната стратегия за младежта 2010–2020, Националната програма за младежта (2011–2015), както и с Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, приета с решение на Общински съвет – Ловеч, през 2006 г.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0/