Мълчаливо прикриване на частния интерес в ловешкия общински съвет

Прочетено4209пъти

Иво Райнов

Едно от важните задължения на общинския съветник е да упражнява контрол върху кмет, администрация, дружества с общинско участие. Това право е регламентирано в Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за дейността на общински съвет. Възползвал съм се от правото десетки пъти и съм получавал адекватно и в срок съдействие от администрацията.

По време на последния кметски мандат на господин Минчо Казанджиев е имало забавяне на отговори, но никога не съм срещал мълчание. С каквото за съжаление напоследък си служи сегашната администрация, оглавявана от госпожа Корнелия Маринова.

Всички мои искания за информация са адресирани до кмета. Кметът е този, който е задължен да ми отговори и следователно носи вината за всеки отказ да ми бъде предоставена информация. Само за два месеца това ми се случи два пъти.

Първо кметът отказа да ми предостави информация за намеренията си за стопанисване и опериране на депото за твърди битови отпадъци. Очевидно беше неудобно да ми бъде предоставена информация, че ще бъде обявена обществена поръчка и дейността отново ще бъде предоставена на частна и съвсем не местна фирма.

Още по-неприемливо е мълчанието по искане за информация, което може да бъде задоволени буквално за няколко часа. На 5.06.2018 година внесох искане на информация, в която кметът да ми отговори към коя банка е прехвърлена сметката на общинската фирма „ЕКО ЕАД“ и на коя дата е осъществена промяната. До момента, 22 дни по-късно, нямам отговор от кмета. Преди седмица попитах какво се случва с отговора.

Получих оправданието, че писмото е изпратено на господин Валентин Пенчев, изпълнителен директор на фирмата.

На 27.06.2018 година са премината всички възможни отговори – както едноседмичният, предвиден за отговор на общински съветник, така и регламентирания четиринадесетдневен срок за достъп до информация. Оставам с впечатлението, че с мълчанието се прави опит да се прикрият няколко факта.

  1. Сметките на „ЕКО ЕАД“ са прехвърлени в „Интернешънъл АСЕТ Банк“, клон Ловеч
  2. Прехвърлянето е станало след избирането на новия съвет на директорите и избора на господин Валентин Пенчев за изпълнителен директор
  3. Директор на ловешкия клон на „Интернешънъл АСЕТ Банк“ е господин Минчо Казанджиев
  4. Господин Казанджиев оглави няколко месечна кампания за смяна на управителния съвет на общинското дружеството.

Излиза, че общински съветник събира коалиция за да осъществи промяна в управленското тяло на общинско дружество, участва в избора на удобен човек (през последния си мандат е назначил господин Пенчев за ръководител на бюджетна дейност „Комунална дейност) в съвета на директорите. Новият изпълнителен директор връща жеста като премества сметките на дружеството в банка, оглавявана от общински съветник. Разбира се за момента тази несъвместимост не накърнява закона, защото ГЕРБ нанесе промяна, която дава гратисен период на общинските съветници да декларират конфликта до 1.12.2019. Няма съмнение, че е накърнен морала, но този факт не вълнува господин Казанджиев, нито общинското ръководство, което го прикрива. Странно съзаклятническо мълчание между хора, които театралничат като управляващи и опозиция.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bc%d1%8a%d0%bb%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5/

1 коментар

  1. А сега де!

%d блогъра харесват това: