Малък спад на нощувките в местата за настаняване отбелязва Статистиката

Прочетено863пъти

През септември 2018 г. в област Ловеч са функционирали 74 места за настаняване с над 10 легла, от които 47 с една и две звезди, 23 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 822, а на леглата 3 796. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) намалява с 1 и броят на леглата в тях намалява с 1.4%. Спрямо септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване се запазва същия, а леглата в тях намаляват – с 2.3%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 23 039 като 21 691 (94.1%) от тях са от български граждани, а 1 348 (5.9%) – от чужденци. Спрямо август 2018 г. нощувките намаляват с 32.3%. В сравнение със същия период на предходната година през септември 2018 г. реализираните нощувки намаляват с 0.6%.

Фиг.1 Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Ловеч по месеци 

Приходите от нощувки през септември 2018 г. са 839 982 лв., като от български граждани са 776 022 лв., а от чуждите – 63 960 лева. Спрямо предходния месец общите приходи от нощувки намаляват – с 27.1%, приходите от нощувки на българи намаляват – с 26.2%, а тези от чужденци – с 36.2%. Спрямо септември 2017 г., през септември 2018 г. общите приходи от нощувки намаляват – с 6.7%, като приходите от нощувки на български граждани намаляват – с 7.0%, а тези от  чужденци  с 3.6%.

 

Фиг.2 Относителен дял на приходите от нощувки от българи и чужденци в област Ловеч през септември 2018 година 

 

 

 

Методологични бележки

 От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.                        В наблюдението се включват категоризирани хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния период.

Повече информация и данни за местата за наставане могат да бъдат намерени в рубрика Статистически данни или в информационна система Инфостат на интернет страницата на НСИ.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8a%d0%ba-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%89%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/

%d блогъра харесват това: