Ловешки общински съветници лобират за честни и не местни интереси

Прочетено1725пъти

Иво Райнов

Защитата на местния бизнес. Позната предизборна дъвка, нали! Ако разровите програмите на местните политически партии ще откриете от няколко реда до цели страници с обещания за подкрепа към ловешките фирми и бизнес начинания. Но по делата им ще ги познаете.

Най-лесно и разумно местния бизнес може да бъде подкрепен в дейности, които се финансират с местни приходи. От години твърдя, че дейностите по управление на отпадъците трябва да бъдат предоставени на ловешки фирми, още по-добре на общински дружества.

От години следя отблизо сектора и знам, че представлява златна касичка, напълнила джобовете на няколко икономически играчи. От времето на Пламен Еврев, който ни остана заробващ петнадесетгодишен договор, по който първо „РЕБ-РВЕ ентзоргунг“, после „Шеле“ ООД и накрая А.С.А. България прибираха по около милион от общинския бюджет. После парите намаляха на малко под 700 000 лева, но продължиха да постъпват по частните сметки на ДЗЗД „Екосервиз – Ловеч“ и „Чистота – Осъм“ ДЗЗД. Почти двадесет години външни изпълнители предоставят услугата и прибират таксите, платени от ловешките граждани.

Абсолютно идентична е ситуацията с регионалното депо за твърди битови отпадъци. От пускането му в експлоатация през 2011 година до 2016 година оператор е частното дружество „Еко-Ловеч“ АД, в което участват няколко софийски фирми, а делът на общинската фирма „Еко“ ЕАД е миноритарен (24%).

От юни миналата година оператор беше ДЗЗД „Екосорт-Ловеч“ с. Хаджидимитрово. От пролетта на тази година е обявена нова обществена поръчка, която естествено ще бъде спечелена от частна и не местна фирма.

Всичко това при положение, че и в единия и в другия случай има успешни експерименти с местни усилия. Така например от няколко години сметосъбирането от селата се извършва от БД „Комунални услуги“, а за две години оператор на депото беше общинската фирма „Еко“ ЕАД, която постигна значително намаление в количествата на отпадъците и спести на местния бюджет и данъкоплатците близо 500 000 лева.

Защо разказах всички тези факти и какво общо имат те с голословните обещания за подкрепа на местния бизнес? Защото на последното заседание общинският съветник Данчо Заверджиев внесе предложение кметът да предостави на фирма „Еко ЕАД за управление и стопанисване на регионалното депо за неопасни отпадъци. С уточнението това да стане съгласно закона за обществените поръчки. В мотивите на предложението се посочва, че така ще се подпомогне за финансовото стабилизиране на общинската фирма, а печалбата ще остава в общината, която влага значителни средства за поддържане и модернизация на депото (само през тази година са предвидени около 450 000 лева ).

За съжаление по-голямата част от присъствалите съветници отказаха да подкрепят предложението.

За него гласуваха едва 13 от местните представители. Коалицията, която с отказа си откровено лобира за поредния частен оператор бе твърде разноцветна. Убеден съм, че мотивите на съветниците са много разнородни- има партийна дисциплина, но има и ниска осведоменост или откровена неграмотност.

Сега мнозина ще се скрият зад твърдението, че предложението е нелепо, защото вече има открита и почти приключваща процедура по обществена поръчка за избор на оператор. Общинският съвет беше длъжен да демонстрира воля и да припомни, че не е придатък на кмет и администрация, отговорен орган, с който политиката на управление трябва да бъде съгласувана. Защото вместо да бъде водена публична дискусия в съвета, решенията за управление на отпадъците се взимат зад гърба на съвета и в ущърб на местните дружества.

За съжаление вместо да покаже характер и очертае желаната местна политика, общинският съвет взе решение, с което съзнателно или не лобира за частни и външни интереси.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b7/