Ловешката пожарна със съвети към гражданите за използването на отоплителните уреди

Прочетено2129пъти

pojarnauchenie612134С настъпилото застудяване на времето домакинствата ще започнат да използват   различни по вид отоплителни и нагревателни уреди. Значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди или техническа неизправност.

За да намалим риска, е необходима  сериозна подготовка, както на самите отоплителни уреди, така и на инсталациите в домовете и помещенията, в които се съхраняват горива.

Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаро- обезопасеността на нашия дом.

За да предотвратите пожар в дома си – не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация на всеки уред.:

Ако използвате печка с твърдо гориво или камина

Тя трябва да бъде инсталирана така, че на 50 см около нея да няма горими материали и под нея да има тава за случайно попадане на въглени от камината.

Преди настъпване на отоплителния сезон да проверяват и почистват комините.

Да не се използва лесно запалима течност /бензин, спирт, нафта/ за разпалване на печката с твърдо гориво.

Абсолютно се забранява съхраняването на твърдо и течно гориво в подпокривните пространства, техническите помещения на етажите и стълбищните клетки в жилищните сгради.

Ако използвате електрически отоплителни уреди

Те трябва да са стандартни и изправни, и да не са с мощност, която би могла да претовари ел. инсталация в жилището.

Уредът трябва да стои на не по-малко от 50 см. от горими материали и предмети и да не се доближава до леглата преди лягане – нощем завивките могат да паднат от леглото и да  се запалят.

Не се допуска подсилване на предпазителите в ел. таблата.

Ако използвате пропан-бутан за отопление

За да не възникне експлозия, бутилката с газ  трябва да не бъде поставяна  в близост до нагревателен уред или под пряко въздействие на топлина. Важното е редуцир-вентилаът да бъде стандартен и изправен, а газопроводът – стаблно закрепен чрез скоби към бутилката и редуцир-вентила. Маркучите за газ трябва да са специални – от синтетичен каучук. В никакъв случай не извършвайте некомпетентен ремонт на газови уреди и особено – на газови бутилки.

Преди да включите газовия уред, проветрявайте помещението. Проверете за пропускане на газ от маркуча, съединенията, редуцир-вентила. Никога не проверявайте херметичността на газовата бутилка с пламък, а само с обоняние или с пенообразуващи вещества. При констатиране на теч, изнесете уреда на открито – двор, тераса.
Пропан-бутанът е газ по-тежък от въздуха и се наслоява ниско  по пода, лесно образува взривоопасни концентрации с въздуха в помещението и се възпламенява от маломощни източници на запалване ( цигари, искри от контактни ключове, дори искра при включване на осветлението).  Поради това е забранено използването и съхраняването на бутилки и уреди за пропан-бутан в помещения без вентилация и такива, намиращи се под  нивото на терена (сутерени,  избени помещения и подземни гаражи).

При възникване на пожар в резултат на изтичане на газ, не предприемайте гасителни действия, преди да е изключен притока на газта.

Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила сигнализирайте компетентните органи на пожарната на тел. 112. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация.

При пожари

 • При пожар или авария позвънете на телефона на единната спасителна система за спешни повиквания – 112
 • Съобщете:

– Кой се обажда (Вашето име);

– Отчетливо и бавно кажете какъв е проблема: “пожар”, “авария” имали пострадали или застрашени хора след това посочете адреса (град, квартал, улица, №, близка пряка).

 • Ако имате ранени хора, извикайте незабавно за помощ на висок глас.
 • Без да поемате излишен личен риск – опитайте се да загасите пожара с пожарогасител или с подръчни средства. Как се прави това с пожарогасител?:

– Издърпайте обезопасяващия щифт;

– Натиснете ръчката и насочете струята близко до основата на пламъците;

– Дръжте здраво насочващото устройство.

 • Спрете гасенето на пожара ако забележите, че той се разпространява към горната част на помещението или в посока изхода и незабавно избягайте навън.
 • Затворете прозорците и вратите на помещенията преди да ги напуснете.
 • Излезте бързо навън, без да мислите за ценности и пари. Не се връщайте обратно.
 • За евакуация използвайте евакуационните стълбища или аварийните такива. В никакъв случай не използвайте асансьорите.
 • Ако сте в асансьор по време на пожара спрете на най-близкия етаж и го напуснете.
 • Ако при Вашата евакуация евакуационните пътища са задимени, започнете да се движите възможно най-ниско, защото там температурата е по-ниска и видимостта е по-добра.
 • При невъзможност да напуснете Вашето жилище, в следствие на дим или висока температура, отидете в банята, затворете вратата, поставете мокри кърпи под вратата и изчакайте служителите от пожарната.
 • Когато сте в помещения с много хора (театри, кина, спортни зали, стадиони, търговски центрове и т.н.) и бъде подаден сигнал за пожар, направете следното:

– най-важно е да не изпадате в паника и да запазите спокойствие. Вашата паника може да бъде предадена и на хората около Вас;

– следвайте евакуационните знаци и напуснете помещенията без да измествате и блъскате останалите хора;

– за излизане от помещенията използвайте евакуационните пътища и изходи. Не скачайте от височини.

– не се връщайте обратно в сградата ако сте забравили нещо

 

 

 

 

 

 

 

 

АКО ИМАТЕ БЛИЗЪК ИЛИ СЪСЕД, КОЙТО Е ТРУДНОПОДВИЖЕН ИЛИ БОЛЕН И ПРЕКАРВА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО СИ САМ
Трябва ли да припомняме, че това е най-рисковата група при пожар!
Обезопасете в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това.
Особено важно в такива случаи е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с тел. 112.
При пушачи трябва да бъдат осигурени специални негорими съдове за събиране на угарки.
От решаващо значение е осигуряването на максимално безопасни отоплителни уреди, които да са поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими материали.
Всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени. Затрудненото придвижване на Вашия близък край отоплителен уред не трябва да води до преобръщането му.
Подменете амортизираните и морално остарели електро- и отоплителни уреди и съоръжения с такива със съвременни средства за защита.
С времето изолацията на старите електрически проводници се износва и оголените или прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови.
По възможност осигурете на Вашите близки допълнителна помощ в домакинството или окажете съдействие за включване в системата на социалния патронаж.
Поемете своята отговорност в грижите за Вашите близки!

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6/

1 коментар

 1. Искрени благодарности за изчерпателната и животоспасяваща информация!

%d блогъра харесват това: