Ловеч ще изгради централен градски парк в имот, предоставен от правителството

Прочетено2613пъти

Правителството отне от Министерството на отбраната имот, обяви го за частна държавна собственост и го предостави безвъзмездно на община Ловеч. Теренът на ул. „България“ №53 в града е с площ от 4,3 дка и е застроен с 13 сгради. Той ще бъде използван от местната власт за изграждане на централен общоградски парк.

С друго решение беше учреден безсрочен сервитут на енергиен обект върху поземлени имоти в горски територии в полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Имотите се намират в землището на с. Бряговец, община Крумовград, и са с обща площ 15,062 дка. Сервитутът се учредява с цел експлоатация и ремонт на въздушен електропровод. За учредяването „ЕСО“ ЕАД ще заплати нормативно определените режийни разноски и цени.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b0/

3 коментара

  1. Ловеч стана като старчески дом ……

  2. Ами вие хубаво ще правите паркове ами къде са ви хората погрижете се за тях първо да имат работа

  3. Чудесна новина!