Ное. 25 2015

Ловеч се готви за зимата

Прочетено2625пъти

shtabzima2511151Ловеч се подготвя за предстоящата зима. Снегопочистването и зимното поддържане на уличната мрежа и обществените площи в града ще се извършва до края на годината от „Еко“ ЕАД – Ловеч, по сключен договор. Пак по договор общинската пътна мрежа ще се поддържа за сезон 2015/2016 г. от „Инфрастрой“ ЕООД – Плевен.

     За общинската пътна мрежа са осигурени 139 800 лв целева субсидия от републиканския бюджет, а за зимното поддържане и снегопочистване в града на уличната мрежа и обществените площи 252 720 лв собствени бюджетни средства.

     Вчера бе свикан щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия за зимния сезон 2015/2016 г., назначен със заповед на кмета Корнелия Маринова. Негов председател е кметът, заместници са зам.-кметовете и секретарят на общината, а членове – ръководителите на ведомства и експлоатационни дружества, директори на дирекции в общината, експерти. На заседанието на щаба присъстваха кметовете на селата, представители на ведомства, общинските структури и търговските фирми, отговарящи за поддържането, подготовката за зимна обстановка, зимното снегопочистване и зимната експлоатация на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, транспортно-комуникационните мрежи и съоръжения на територията на общината. Обсъдена бе работата им при усложнена обстановка през зимния период.

     Докладвана бе готовността за работа при зимни условия.

     От ЧЕЗ Разпределение съобщиха, че електропреносната мрежа е готова за зимни условия, разполагат с технически ресурс и материали, извършена е профилактика на съоръженията, единственото притеснение е за аварии по мрежата ниско напрежение заради много дървета и надвиснали клони. От Електроенергийния системен оператор съобщиха, че е направена върхова ревизия на електропроводите високо напрежение, извършено е почистване на просеките и разширяване на всичките 15 електропровода, извършена е профилактика на електросъоръженията в подстанциите.

     От „Овергаз Мрежи“ заявиха, че газопроводната мрежа и съоръженията към нея са готови за зимата, проверени са за оттечки газопроводите, предвидени са 24-часови дежурства, налични са три аварийни групи, аварийните автомобили са осигурени с необходимото оборудване.

     От БТК уведомиха, че в обектите им в експлоатация се извършват проверки, профилактиката е направена, извършени са проби и профилактика на спешните телефони, създадени са дежурни аварийни групи на разположение денонощно, автомобилите са оборудвани със зимни гуми, групите за отстраняване на повреди са снабдени със зимно облекло и лични предпазни средства.

     От Районната пътна служба посочиха, че за почистване от сняг и опесъчаване на републиканските пътища на постоянно дежурство са 22 машини и автомобила, други 26 са на повикване, те са оборудвани, разпределени са по опорни пунктове, пътища и участъци, които ще поддържат. Осигурени са 1300 тона сол, в момента се доставя пясък. От 1 ноември е въведено денонощно дежурство.

     От Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ докладваха, че е изготвен план за осигуряване на пожарната безопасност в обектите и населените места по време на есенно-зимния сезон, извършен е преглед на общинските планове за защита при бедствия, обърнато е внимание за наличието на техника, която може да бъде привлечена при усложнена зимна обстановка. От Пожарната заявиха готовност при усложнена зимна обстановка да съдействат на Центъра за спешна медицинска помощ и болницата в осигуряването на достъп чрез високопроходима техника и личен състав за обслужване на болни на хемодиализа, родилки и тежко болни, както и за временно настаняване в болнични заведения. Пожарните автомобили и техника са преминали сезонно техническо обслужване. И тук техниката, която е с големи габарити, е затруднена в работата си от надвисналите клони  по улиците в селата и по четвъртокласната пътна мрежа.

     От Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че медицинските екипи са в готовност за действия през зимния период, проверена е наличността и изправността на медицинската апаратура, санитарните автомобили са окомплектовани за работа при зимни условия, налице е резерв от медикаменти и консумативи за един месец, осигурен е постоянен резерв от кислород.

     От фирма „Еко“ докладваха, че за зимното поддържане и снегопочистване на уличната мрежа разполагат с десет снегопочистващи машини, като една е предвидена специално за Гозница и Продимчец, въведено е 24-часово дежурство, определени са маршрутите, първоначално ще се чистят приоритетните участъци. Осигурени са 150 тона сол, от днес започна доставката на сол в детските градини и училищата. От „Еко“ поискаха по време на снеговалеж да бъде осигурено едностранно паркиране на автомобилите поне по основните улици в града, за да бъде предоставена качествена услуга на населението по снегопочистването.

     От Районното управление и сектор „Пътна полиция“ при областната дирекция на МВР заявиха готовност за подпомагане с жива сила, и двете служби разполагат само с по един високопроходим автомобил. Готовност за съдействие при тежка ситуация декларираха и от Военно формирование 24480.

     Щабът бе запознат със заповедите на кмета Маринова, в които тя разпорежда при обилни снеговалежи, усложнена обстановка, снегонавявания и обледявания ежедневно в 9 ч. и в 16 ч. ръководителите на съответните експлоатационни дружества, ведомства и фирми да докладват за състоянието на пътната, енергийната, ВиК- и телефонната мрежа на територията на общината на дежурния по общински съвет за сигурност. Кметовете и кметските наместници да подават информация за обстановката в съответното населено място до 8 ч. При промяна на обстановката или при екстремна ситуация да се докладва незабавно. За състоянието на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура ще се докладва ежедневно до 7.30 ч.

     С цел недопускане на задръствания и блокиране на пътни превозни средства при тежки метеорологични условия кметът изиска промяната на организацията на движение в някои участъци от общинската пътна мрежа и на улици в града да става по нареждане на председателя на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия или на негов заместник. Кметът разпорежда още ръководителите на учреждения, стопански и обществени организации, търговски дружества, заведения за обществено хранене, магазини, ателиета за услуги и граждани – собственици, стопанисващи и експлоатиращи сградите, да почистват прилежащите към тях тротоари, улични платна и вътрешни междублокови пространства, при нарушения ще бъдат налагани санкции по Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешката община. Населението да бъде своевременно информирано чрез медиите за състоянието на пътната, електроснабдителната, водоснабдителната и газоснабдителната мрежа на територията на общината, възлага кметът на секретаря на общината.

     Създадена е необходимата организация за подпомагане на снегопочистващите фирми и кметовете на селата с техника от други фирми и търговски дружества за нормализиране на обстановката в града и населените места, за извозване на снега от улиците и тротоарите, за почистването от паднали дървета, клони и проводници от мрежата ниско напрежение (съвместно с аварийните групи на ЧЕЗ), за изтегляне на закъсали автомобили. Фирмите с готовност да помогнат с допълнителна техника, посочени в заповед, са „Агромехсервиз“, ВиК, „Водно строителство“, „Еко“, „Осъм Инженеринг“, „ЧЕЗ Разпределение“, „Спарки Елтос“. Тяхната помощ ще се търси при възникване на бедствия, кризисни ситуации, крупни производствени аварии и катастрофи за ликвидиране на последствията, както и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в усложнена зимна обстановка. При усложнена зимна обстановка се привежда в изпълнение и Планът за защита при бедствия в частта му за действие при снегонавявания и обледявания на територията на община Ловеч, приет от общинския съвет през март 2012 г.

     В заповедите на кмета са посочени и приоритетните участъци за снегопочистване в града и тези със снегонавявания по общинската пътна мрежа. В Ловеч те са маршрутите за движение на автобусите от градския транспорт, в това число в комплексите и кварталите Гозница и Продимчец, площадът пред ж.п.- и автогарата и улиците – бул. „България“, „Търговска“, „Цар Освободител“, „Цачо Шишков“, „Трети март“,  „Осъмска“, „Стара планина”, бул. „Мизия“, бул. „Освобождение“, входът за Ловеч от Пресечената скала, улиците „Н. Петков“, „Съйко Съев“, „Княз Имеритински“, „Ан. Иширков“, „Ал. Стамболийски“, „В. Левски“, „Кубрат“, „Димитър Пъшков“, улиците в кв. Дикисана, площадите „Тодор Кирков“, „Екзарх Йосиф“, „Г. М. Димитров“ и Пешеходната зона.

     Приоритетните участъци за снегопочистване от снегонавявания по общинската пътна мрежа са: Йоглав – Тепава – Деветаки – трудни условия, завои и заледявания; Къкрина – Брестово – с много завои, навявания и заледявания; Българене – Стефаново – навявания и заледявания; Ловеч – Пресяка – Гостиня – трудно проходим със заледявания; Ловеч – Смочан – трудно проходим със заледявания; Ловеч – Баховица – Славяни – натоварен участък с навявания; Ловеч – Лисец – натоварен участък с навявания; Баховица – Николаево – стръмен участък с навявания; Ловеч – Умаревци – натоварен участък със заледявания; Ловеч – Радювене – натоварен стръмен участък с много завои и заледявания; Казачево – Горно Павликене – със заледявания; Александрово – Чавдарци – със стръмни участъци и заледявания. По искане на кмета на с. Горан кметът Маринова разпореди към приоритетните участъци да бъде включен и участъкът Горан – Владиня – Дренов.

     Цялостната организация във връзка с подготовката на община Ловеч за настъпващата зима е на база плана за защита при бедствия на община Ловеч и на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за защита при бедствия.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-2/

Коментари

  1. ПОЛЗА НИКАКВА ПАК ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕНАДАНИ

  2. Всеки нов проект, като този НОВ 4 проект за промяна на Покрития мост трябва да бъде обществено обсъждан, според европейските изисквания, този нов проект НЕ Е ОБСЪЖДАН пред гражданите на Ловеч. Според бълг. законодателство паметници на културата не се санират, като моста който е недвижима национална групова културна ценност, част от Вароша. Поставянето на гиспсо- картон над река в зона със висока влажност е недопустимо. Гипса се използва само за сухи помещения, запечатването на моста маже да предизвика конденз, който се поема от желязо в бетона и да се получи корозия. Защо ще махат дървената обшивка, тя може да се консервира на место от специалисти реставратори, явно за да санират и отвън моста. За енергийна ефективност се дават най- много пари от еврофондовете.
    Пътното платно на моста е ново изградено ново през 1981г. с ,,напрегната конструкция“ /напрегната стомана в бетона/ . Дограмата трябва да е със същата форма, ще слагат модерни щори , окачен таван, пердета, според Закона за културното наследство се допуска промяна на моста единствено към ….,,доближаване на оригинала“
    Поредната глупост за усвояване на пари. Новата кметица бързо надмина и бившия минчо, от днес/19.11.15г./ за вчера прави обществено обсъждане, тихомълком за символа на града Покрития мост, някой да е разбрал? къде и кога е обявено обсъждането ? някой да е видял новия проект? Коментирайте проекта, да изискваме ново обществено обсъждане, да се запознаем детайлно с новия проект, да ни се предостави техническия паспорт на моста, за да се запознаем със сегашното състояние на съоръжението.За да не превърнат Покрития мост в поредната бутафория и кич.Изискали сме спирането на проекта, и професионална консервация на дървената част. /инициативен комитет/ http://lovechmedia.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2/

  3. прочетете становището на ИКОМОС прикритият статут на моста от Общината, и сега продължат да искат да санират! да махат дървената обшивка на Покрития мост, за да се ,,усвоят“ парите . Законите не се спазват от общината и мин. на културата!…,, В този контекст, независимо, че Покритият мост в Ловеч не е единична недвижима културна ценност, той е в състава на …групова недвижима културна ценност! и като такава, следва всяка намеса в него да се счита за намеса в обект с категория “национално значение” и висока степен на юридическа защита….Една от причините за полемиката, пред която сме изправени днес се корени в изготвеното от възложителя Община Ловеч Задание за проектиране….На първо място, прави впечатление, че в него некоректно! е посочен юридическият статут на Покрития мост и значимостта му като НКЦ……..Съгл. Наредба № 7/2004 г. за енергийна ефективност на сградите Глава първа, чл.1, ал.3, т.1, Наредбата НЕ СЕ ПРИЛАГА за “сгради и културни ценности!, включени в обхвата на Закона за културното наследство, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни характеристики би довело до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградата.” http://icomos-bg.org/?p=9&l=1&id=222

%d блогъра харесват това: