ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Прочетено1542пъти

Към 31.12.2016 г. населението на област Ловеч е обслужвано от 7 лечебни заведения за болнична помощ с 1 036 легла. В сравнение с предходната година има намаление на броя легла – с 40.

Заведенията за извънболнична помощ са 36 и в сравнение с 2015 година са се увеличили с 6. Другите лечебни и здравни заведения са 2 – регионална здравна инспекция и център за спешна медицинска помощ.

Към 31.12 многопрофилните болници са 4 с 539 легла. В сравнение  с предходната година леглата са се увеличили с 8.

В област Ловеч функционират 3 специализирани болници с 497 легла, като спрямо 2015 г. леглата в тези заведения са намалели с 48.

 

  1. Лечебни и здравни заведения в област Ловеч към 31.12.2016 година

по общини

 

Лечебни заведения за болнична помощЛечебни заведения за извънболнична помощДруги лечебни и здравни заведения
БройЛеглаБройЛеглаБройЛегла
Област Ловеч 

7

 

1 036

 

36

 

 

2

 

Априлци
Летница1
Ловеч2469152
Луковит22835
Тетевен1844
Троян220010
Угърчин
Ябланица1

 

На основен договор в лечебните и здравните заведения в област Ловеч към 31.12.2016 г. работят 522 лекари, с 5 по-малко в сравнение с 2015 г. Броят на населението на един лекар е 248 човека, с 8 повече от средното съотношение за страната.

Медицинските специалисти по здравни грижи са 784, с 9 по-малко в сравнение с 2015 г.. Две трети от медицинските специалисти по здравни грижи са медицински сестри.

В лечебните заведения за болнична помощ работят 240 лекари, от които 84.6% са в многопрофилните болници.  В специализираните болници работят 37 лекари и 120 медицински специалисти по здравни грижи.

В лечебните заведения за извънболнична помощ лекарите са 222 и 65 са медицинските специалисти по здравни грижи.

Лекарите по дентална медицина в област Ловеч към 31.12.2016 г. са 112, като един от тях работи в лечебно заведение за болнична помощ, останалите са в заведения за извънболнична помощ.

 

Методологични бележки

 

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.

Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година.

Легловия фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла. Не се включват временно разкритите легла.

Предвид на това, че достъпът до медицинска помощ е свободен, лечебните заведения не са свързани пряко с обслужване на населението само от една община или област, а специализираните здравни заведения обслужват населението от няколко области или цялата страна.

Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с населението в края на годината.

Повече информация и данни за лечебните заведения, легловия фонд и медицинските специалисти, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ, раздел „Здравеопазване” – www.nsi.bg.

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%bd/

%d блогъра харесват това: