Конфликт на интереси? Общинският съветник – Български лейбърист Иван Минков, продава икони на Общината

Прочетено5302пъти

Павлин Иванов

Едва ли повечето от вас са чували за Иван Минков. Но има такъв човек в Общински съвет. Избран и влязъл е като представител на „Обединен блок на труда“ – Български лейбъристи. И да, не е смешно. В Общински съвет Ловеч има български лейбърист!

Вчера, на заседанието на Общински съвет Ловеч, от отговора на кмета Корнелия Маринова на питане на съветничката Александра Енева, стана ясно, че общински съветник е продавал икони на Община Ловеч чрез фирмата си „МИНКОВ 77“ ЕООД.

От отговора на Маринова става ясно, че Общината е купила от него икони за около 1900 лв. през последната година. Стана ясно и че в предишни периоди, също е била финансирана трудовата дейност на човека, но от друг кмет. Но в предишният период, българският лейбърист Иван Минков не е бил съветник и никой не може да го укорява за неговия алъш вериш финансиран от бюджета на Община Ловеч, макар да е бил захранен значително повече.

Ще цитирам какво казва законодателството по подобни случаи:

ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Раздел II. Забрани и ограничения, свързани с изпълнението на висша публична длъжност

Чл. 59. (1) Лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да се разпорежда с държавно или общинско имущество, да разходва бюджетни средства, включително средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, да издава удостоверения, разрешения или лицензии или да осъществява контрол по тези дейности в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то или свързани с него лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или акции.

(2) Забраната по ал. 1 се прилага и по отношение на свързани със заемащия висшата публична длъжност лица, които са еднолични търговци.

(3) Лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да извършва дейностите по ал. 1 и в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то е било член на орган на управление или контрол, управител, съдружник или е притежавало дялове или акции една година преди датата на избирането или назначаването му, или докато заема длъжността.

Ето и данните за фирмата на съветника с капитал от 2 (два) лева  от Търговския регистър:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5/

14 коментара

Skip to comment form

 1. Съсед ми е .На един етаж сме.

 2. А каква е съдбата на въпросните икони ? Нова галерия ли ще откриват ???

 3. И какво от това? Може човекът ,прави го. Вие, г-н Иванов , защо не недоволствате? Защото не можете да въртите търговия ? Който е търговец, може магаре през улицата да прекара и да му вземе двойно цената. Според мен по-важно е дали въпросните икони имат художествена стойност, отговарят ли на канона, къде са в момента? Всичко друго е злоба и мърморене.

  1. Най-важното в случая е дали е спазен цитираният закон или не. Емоциите са на втори план.

 4. Не знаех че Минков е иконописец.

  1. и смирен търговец в Храма 🙂

 5. Ааа,затова на всички селски,градски и международни веселби русата хубавица все икони дарява!!!Добре,че няма някой собственик на секс-шоп!!Представям си подаръците какви ще са!!Хаха,жалка ловчанска картинка!!!

  1. (Y)!!

 6. В такъв случай и друг общински съветник е в нарушение, а именно Нели Читинова, която е председател на читалище, което, както всички други издава фактури за дейност заплащана от Общината… или важи само за нарочени?

  1. Ако е така, да. Идеята на този закон е да не позволява хората облечени във власт да търгуват с нея за облаги.

  2. Така е! Най-накрая някой се осмели да го потвърди!

  3. Крис Костов Виж Крис, ако прочетеш 11 годишната история на сайта, ще установиш, че топлата вода е открита, описвана многократно, с думи, факти и цифри. Това, че за теб сега се отваря прозореца на това познание, не означава, че всичко започва от тук и сега. Надявам се да ме разбереш правилно 🙂

 7. У наше село този лейбърист е нещо като парапланерист…

 8. Още един въпрос за размисъл – много години Община Ловеч подарява картини.