авг. 29 2012

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ с решение против главен юрисконсулт в Община Ловеч

Прочетено1202пъти

 

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ излезе на 7.08.2012 г. с решение № 102, с което реши, че „УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Х.Д.И. – главен юрисконсулт в Община Ловеч, за това, че е съгласувал мотивирано предписание с изх. № УТ-34-3/12.02.2009г., издадено от кмета на Община Ловеч, като е бил повлиян от частен интерес на свързано с него лице по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ – Д.Г.И. – негов баща. При упражняване на правомощията си по служба Х.И. не е подавал декларации за наличие на частен интерес по повод мотивирано предписание с изх. № УТ-34-3/12.02.2009г, по смисъла на чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ, с което е нарушил чл. 16 във връзка с чл. 37 от ЗПУКИ.“

На основание чл. 30, ал. 1 от ЗПУКИ в едномесечен срок от влизане в сила на решението, председателят на комисията ще издаде наказателно постановление, с което ще определи административното наказание и ще се произнесе по реда на чл.33 от ЗПУКИ.

На основание чл. 27, ал. 5 от ЗПУКИ решението подлежи на оспорване пред Административен съд – София град в 14–дневен срок от съобщаването му.

За последният месец  Комисията излиза с второ решение за установяване на конфликт на интереси за висш служител на общинската администрация в Ловеч. Първото решение беше срещу арх. Дарина Костадинова, която видно от регистъра на Административен съд София град е завело дело срещу решението, което ще се гледа на 12.11.2012.

Към момента и двете решения не са влезли в сила, поради факта, че не са изтекли законовите срокове и не са минали делата по обжалване.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2-2/

%d блогъра харесват това: