Комисията по образование и култура поиска допълнителното общинско финансиране на читалищата да стане 15 хил. лв

Прочетено1078пъти

lisecchitalishte2707121Допълнителните 10 хил. лв, които община Ловеч осигурява за финансиране на читалищни дейности, да се увеличат с 5 хил. лв. Това прие на заседанието си тази седмица постоянната комисия по образование, култура, младежта и децата, разгледала Програмата за развитие на читалищните дейности в община Ловеч през 2015 г.

Това допълнително финансиране се разпределя на конкурсен принцип на основание Правилника за финансиране на проектни предложения на читалищата. Тази година парите бяха отпуснати за закупуване на компютърни конфигурации, нови книги и озвучителна техника, за прекарване на интернет връзка и годишна такса за интернет, за организиране на чествания, годишнини, събори, спектакли и концерти.

Иначе читалищата финансират дейностите си в рамките на държавната субсидия и собствените си приходи.

Програмата за развитие на читалищните дейности през 2015 г. цели подпомагане организирането и реализирането на дейностите, заложени в програмите на народните читалища, развитие и утвърждаване на читалищата като местни центрове с културно-просветни, информационни и социални функции, обновяване и поддържане на материално-техническата им база чрез финансовата подкрепа на община Ловеч и участие в защитени програми и проекти. Насочена е към местната общност и цели предоставянето на качествен и стойностен културен продукт. В нея на основание на предложенията на читалищата в общината е разработен календарен план на събитията през 2015 г., в който са включени всички значими изяви – чествания, традиционни празници, обичаи и дейности за популяризиране на нематериалното културно наследство.

Програмата бе приета на заседанията на постоянните комисии по образование и култура и по бюджет и финанси. Окончателно решение ще вземе общинският съвет на 50-ата си сесия на 18 декември.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be/

%d блогъра харесват това: