Дек. 19 2012

Комисиите одобриха създаването на бюджетна дейност „Комунални дейности”

Прочетено650пъти

smet1203121В ангажиментите й влиза сметосъбирането и сметоизвозването в 34-ите населени места

Бюджетната дейност „Поддържане и ремонт на общински обекти” да стане „Комунални дейности” със 17 щатни бройки. Това предложение на кмета Минчо Казанджиев одобриха всички постоянни комисии в общинския съвет. Бюджетната дейност бе създадена като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити с численост на персонала 10 бр. от общинския съвет. Когато местният парламент прие числеността и структурата на общинската администрация, одобри и  промените в числеността на персонала на бюджетните дейности с местно финансиране, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.

След задълбочен анализ на дейностите, включени в предмета на новосъздадената дейност, кметът предлага да бъде разширен обхватът й и към нея да преминат и дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в селата. Още повече че е изразходена сумата по договора с „А. С. А. България” ЕООД за сметосъбиране и сметоизвозване в 34-ите населени места в община Ловеч до Регионалното депо за неопасни отпадъци.

На заседанията на комисиите бе прието предложението на кмета бюджетната дейност да бъде преименувана на БД „Комунални дейности”, а числеността й да стане 17 щатни бройки. И това да влезе в сила от 1 януари 2013 г. Дейността ще бъде структурирана в две звена – „Поддържане и ремонт на общински обекти” и „Сметосъбиране и сметоизвозване”, ще има и управител.

По предложение на комисията по общинска собственост числеността на персонала в новата бюджетна дейност ще бъде разпределена съгласно единната бюджетна класификация – първото звено в дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и  регионално развитие” с 10 щатни бройки и второто – в дейност 623 „Чистота” със 7 щатни бройки.

При вземане на решение от общинския съвет общината ще поеме чистотата по селата, уточни преди време пред журналисти кметът Казанджиев. Той обяви, че това е възможност, която не задължава общината с външни изпълнители, а самото обслужване така ще бъде по-евтино и с качество – същото, дори и по-добро.

Решение за това общинският съвет ще вземе на заседанието си на 21 декември.

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8e/

%d блогъра харесват това: