май 10 2013

Коалиция ДСБ-БДФ: Политически решения за излизане от кризата

Прочетено1313пъти

DSBLovech2904131Правосъдие и вътрешен ред

ЦЕЛИ:

 1. България да се превърне в правова държава, където законът господства и гражданите са равни пред него, като се защитават основните човешки и граждански свободи;
 2. Справедливо и публично решаване на делата в разумни срокове от независим и безпристрастен съд, при спазване на закона;
 3. Изтегляне на МВР от икономиката и бизнеса;
 4. Създаване на по-сигурна среда – във всяко кметство – полицай.

Постигането на тези цели ще се осъществи чрез:

 1. Структурни промени в организацията на съдебната власт;
 2. Публичност на процедурите и пресичане на партийна и институционална намеса в дейността на съдебната власт;
 3. Законови промени, осигуряващи бърз и справедлив съдебен процес;
 4. Повишаване на квалификацията и отчетността на магистратите.
 5. Структурни промени в МВР за осигуряване на осезаемо полицейско присъствие във всички населени места;
 6. Безкомпромисна борба с корупцията вътре в МВР;
 7. Реорганизация на ГДБОП за реално противопоставяне на тежките форми на организирана престъпност и освобождаване от несвойствени дейности.

Конституционни промени

 1. Преминаване на следствието и прокуратурата към изпълнителната власт;
 2. Въвеждане на процедура на парламентарен и граждански контрол върху дейността на Главния прокурор;
 3. Премахване на политическата квота за избор на членове на Висшия съдебен съвет от Народното събрание. ВСС следва да се избира само от съдебната власт;
 4. Съкращаване мандата на Главния прокурор, председателя на ВКС и председателя на ВАС на 5 години (сега е 7 години);
 5. Съкращаване мандата на Висшия съдебен съвет на 3 години (сега е 5 години);
 6. Намаляване на състава на ВСС на 15 члена (сега са 25);
 7. Намаляване на мандата на административните ръководители на 3 години (сега са 5 години с право на повторно преизбиране)

Законодателни промени

 1. Провеждане на административната реформа в съдебната власт:
  1. Задължаване на ВСС да извърши окрупняване на част от съдилищата и прокуратурите, където няма достатъчно натовареност. В големите съдебни райони, където има голяма натовареност на магистратите, следва да се увеличат щатовете;
  2. Промяна на подсъдността на част от делата, които да доведат до равномерно натоварване на съдилищата;
  3. Въвеждане на подсъдност на част от делата само на две инстанции;
  4. Отнемане на статута на Висшия съдебен съвет като постоянно действащ орган. Практиката показва, че ефективността му не се е подобрила, а напротив – влошила се е. Откъсването от професионалната среда бюрократизира органа и процесите на приемане на решения;
  5. Въвеждане на пряк избор от всички магистрати за съдебната квота на членовете на ВСС.
 2. Включване на следните категории в Концепцията за наказателна политика и нов Наказателен кодекс:
  1. Ефективност и бързина в борбата с корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност;
  2. Ефективна защита на правата и законните интереси на гражданите от престъпни посегателства;
  3. Разграничаване на простъпките от престъпленията;
  4. Подобряване на наказателните мерки, включително пробацията;
  5. Въвеждане на ефективна защита на лица и свидетели;
  6. Създаване на режим за специално третиране на деца, участници в наказателното производство;
  7. Леките престъпни състави да се декриминализират и преобразуват в административни производства.
 3. Освен това следва да се предприемат следните допълнителни мерки:
  1. Структурни промени в МВР, ДАНС и прокуратурата с цел укрепване капацитета на досъдебната фаза – разследването;
  2. Създаване на специализирани звена за борба с разновидностите на корупцията и престъпността както в МВР, така и в прокуратурата;
  3. Разработване на специална програма за атестиране на служителите в системата на МВР, ДАНС, прокуратурата и съда с оглед лоялността към системата и наличието на професионални качества за изпълнение на поверените им функции и задачи;
  4. Разработване на диагностика за установяване на причините за високата престъпност и корупционните практики във всички сфери с повишен корупционен риск – обществени поръчки, здравеопазване, образование, замени на земи и др.;
  5. Въвеждане на единна институционална система за борба с престъпността и създаване на единна методика за анализ на престъпността;
  6. Изграждане на нови институционални структури за криминогенни и криминологични изследвания и анализ;
  7. Повишаване на квалификацията и особено на проверка на теоретичните и практически възможности на разследващите полицаи, прокурорите и съдиите от най-ниските звена в системата. Атестацията не е в състояние да прецени капацитетното ниво. Ето защо, атестацията да включва и теоретико-практически изпит за разследващите полицаи, районните прокурори и районните съдии.
  8. Осигуряване на достъп в интернет пространството на всички дела с цялото им съдържание, а не само на постановените актове. Това ще доведе до прозрачност на целия процес, което е и превенция и последващ контрол върху процеса.

 

Публикация по договор – коалиция „Демократи за силна България – Български демократически форум”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%be%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d1%81%d0%b1-%d0%b1%d0%b4%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-4/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  “ … и благодарим за теменужките

  Няма начин да не сте чували вица, че Иван Костов се бори за тотално единство на синята идея – докато не остане единствен. Е, тази седмица невероятното се случи – микрополитическата частица „Синьо единство“ се разцепи, преди да се е обединилa. С това може да се каже, че синята идея тотално отива в джаза, а Иван Костов, който безспорно стои зад последната раздяла, ще може да се отдаде на своите теменужки в Драгалевци.

  Всичко това е жалко. Каквото и да мислите за Костов, той беше олицетворение на това, че в българската политика има хора, които мислят рационално, могат да вземат тежки решения и да държат в правилната посока щурвала на държавата в бурно море.

  Бившият лидер на някогашното СДС беше и надеждата на доста хора, че в политиката трябва да успяват личности с интелект, които са се борили за доверието на избирателите дълго, а не са парашутирани в обществения живот я от Харков, я от Мадрид, я от Банкя.

  Но както се оказа, на посредствената българска политическа сцена качествата на Костов – воля и характер, доведоха до харакири на СДС и идеята за смислена и модерна десница. Просто суперегото на Костов, оставено без надзор и баланс, смачка всичко наоколо. Това отдавна беше очаквано и няма чак толкова голяма драма. След тези избори и последните остатъци на синята идея ще бъдат оглозгани от чакалите останали на „Раковски“ 134.

  И може да се почне отначало. Така че довиждане, г-н Костов. Благодарим за добрите неща и реформаторските ви усилия. Съжаляваме, че не успяхме да ви убедим, че често има и по-правилна от вашата политика.“

  http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2013/04/07/2036111__i_blagodarim_za_temenujkite/

%d блогъра харесват това: