Дек. 02 2014

Кметът утвърди правилниците за устройството и дейността на зоопарка и центъра за безстопанствени кучета

Прочетено2769пъти

kucheta212141Кметът Минчо Казанджиев утвърди правилниците за устройството и дейността на зоопарка и на общинския център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета. С тях се уреждат предметът на дейност, управлението, структурата, численият състав, вътрешният трудов ред, организацията на работа, правата и задълженията на двете бюджетни дейности на община Ловеч, като за зоопарка и управлението на предоставеното общинско имущество. И двете се създават, преобразуват и закриват с решение на общинския съвет, който и определя цените и вида на услугите, предоставяни от зоопарка, с Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги. Не са самостоятелни юридически лица и осъществяват дейността си от името и за сметка на община Ловеч.

     Предметът на дейност на зоопарка е създаване, поддържане, обогатяване и експониране на колекция от диви и екзотични животни, оказване на помощ, отглеждане и развъждане на местни защитени видове животни и птици, осъществяване на контакти и обмен на животни и информация с други зоопаркове у нас, осигуряване на ветеринарна защита на всички животински видове в зоопарка и на ветеринарномедицинска дейност за пострадали животни, извършване на ветеринарна дейност в лечебното си заведение, осигуряване на пълноценен отдих на посетителите, провеждане на образователни и природозащитни дейности и кампании за ученици и други посетители, създаване и поддържане на образователни инсталации, свързани с животните и растенията в зоопарка. Зоопаркът осъществява дейността си в строго съответствие със Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за биологичното разнообразие и при спазване на изискванията на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини и Наредба № 6 от 2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни.

     Численият състав на зоопарка е 17 щатни бройки, сред които управител, биолог, ветеринарен лекар, зоонженер, организатор материално-техническа база, домакин, пазачи невъоръжена храна и работници. Управителят организира, ръководи и контролира цялостната дейност на зоопарка. При изпълнение на задълженията си персоналът прилага хуманни методи и практики, регламентирани от действащата нормативна уредба. Управителят и работниците задължително преминават курс на обучение за хуманно отношение и защита на животните,  организаторът материално-техническа база – по хуманно отношение при транспортиране на животните.

     Имуществото на зоопарка e недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ зоологическа градина с площ от 101 143 кв. м заедно с построените 35 сгради. Работното му време за посетители е през зимния период (1 ноември – 30 март) от 9 ч. до 16.30 ч. и през летния (1 април – 31 октомври) – от 8 ч. до 18.30 ч. Актуална информация за работното време и цената на билетите може да се получи на тел. 068/601 386 и на сайта на община Ловеч – меню „Община Ловеч“ – подменю „Забележителности“.

     Общинският център за изолация и профилактика на безстопанствени кучета осъществява дейността си съобразно Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Наредба № 41 от 2008 г. на Министерството на земеделието и храните, Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ловеч. Дейностите му са овладяване популацията на безстопанствените кучета и ограничаване на острите заразни и паразитни заболявания, пренасяни от кучета. Имуществото му съставлява едноетажна масивна сграда от 106 кв. м, 10 бокса и дворчета пред тях и обслужващ двор.

     Численият състав на центъра е пет щатни бройки и включва управител, ветеринарен лекар, ловец, шофьор и пазач. При извършване на дейностите по улавяне, транспортиране, обработка и полагане на грижи за безстопанствени кучета се прилагат хуманни методи и практики, регламентирани в действащата нормативна уредба. Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени кучета преминават курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.

     Сигнали и жалби се приемат лично на място, по телефона, писмено по пощата или на електронната поща, анонимни сигнали и жалби не се обработват. След сигнала се извършва проверка, при необходимост съвместно с жалбоподателя, за подробно изясняване на фактическите обстоятелства и идентифициране на кучето. Жалби за куче, участвало в инцидент с ухапване на човек, или за агресивно поведение на куче, се обработват приоритетно в рамките на 24 часа от подаването на сигнала.

     Двата правилника са утвърдени със заповеди на кмета на основание Устройствения правилник на община Ловеч.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d1%83%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be/

Коментари

  1. Анонимен каза:

    В зоопарка да се размърдат малко. Чакат само на заплати. Какво им пречи да кандидатстват по проекти, да изчистят територията от боклуци, стари железа и др. Да направят това място приятно за посещения. И без това в Ловеч няма нито един парк или градинка за разходки. Един Баш Бунар не стига и за малкото хора останали в града.

  2. Мин Чо каза:

    от това съобщение не става ясно къде се намира „кучкарника“ и няма телефони за подаване на сигнали

%d блогъра харесват това: