май 09 2016

Кметът на Тетевен съкрати общинската администрация с 5 %

Прочетено1231пъти

mboiadjieva905161Кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева съкрати администрацията с 5 %. Новата  общинска структура е приета на заседание на общинския съвет през март. Преди да предложа промените бе нужно време да получа точна картина на работата на общинската администрация като цяло и за работата на всеки един служител. Новата структура се базира на изготвен мониторингов доклад по изпълнение на проведен през 2014 г. функционален анализ на

административната структура на Община Тетевен. Изводът е категоричен – не са извършени реални промени, както в структурата, така и в организацията на работата на администрацията след направения

функционален анализ и е абсолютно наложително да се направи ново проектиране на длъжностите, подчерта кметът на пресконференция. По думите й сред проблемите били липсата на ясна организационна йерархична структура на общинската администрация; наличие на функции,

които се изпълняват извън администрацията под формата на т. нар. „дейности”, липса на контролиращи функции относно „дейностите” извън администрацията, правомощия на кмета, които не са покрити от функции на структурни звена – например служител по сигурност на информацията,

публичност на дейността; неспазване на нормативното изискване за съотношение на общата към специализираната администрация.

Това са само част от идентифицираните слаби страни, посочени в изготвения мониторингов доклад, каза още д-р Бояджиева и акцентира, че основна цел на новата структура на общинска администрация в Тетевен е спазване изискванията за нормативна численост на администрацията, ясно разпределение на функциите по структурни звена, дефиниране на преките и косвени връзки и взаимодействие между служителите от отделните дирекции и отдели; създаване на ясни връзки на йерархична подчиненост и разкриване на нови звена и длъжности, с цел максимално обхващане и

покриване на правомощията на кмета.

Считам, че приетата нова структура ще бъде оптимална за работата на общината. Тя е намалена с 6,5 щатни бройки или 5 %, като общата численост е 134 щатни бройки, обяви д-р Бояджиева.

По думите й от тях 35 щатни бройки са заети от служители в кметствата, в селата.

В тази бройка влизат и не чисто административни длъжности като пазачи на спортния център, обслужващите общинския пазар, служителите в градския исторически музей и др.

Администрацията вече е с две дирекции – обща и специализирана с двама директори, създадено е звено „Обществени поръчки”, а новите длъжности са служител по сигурност на информацията, който ще съвместява и още две функции – ОМП и Бедствия, експерт „Връзки с обществеността“ и експерт

„Туризъм“. До момента имаше само един специалист „Туризъм“, който е крайно недостатъчен за дейността, която ще предстои по отношение развитието на туризма в Тетевен, поясни кметът на Тетевен. Д-р Бояджиева подчерта, че е спазено законовото съотношение обща и специализирана администрация – 32,84 % на 67,16 %.

Ръководните кадри са 11 %, има 5 щата за оперативни дежурни. Общата администрация е 44 човека, а специализираната – 73.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/

2 коментара

  1. Хайде сега е ред на Ловеч….и ако може с 10 % (y)

  2. И в Ябланица…поне с 15%.. 😉

%d блогъра харесват това: