май 04 2016

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова подписа с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 „Споразумение за реализация на инвестиционна програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Ловеч 2014-2020. „

Прочетено1171пъти

marinovaregioni405161Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова на 3 май 2016 г. подписа с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 „Споразумение за реализация на инвестиционна програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Ловеч 2014-2020. „

Обектите, включени в инвестиционната програма на Община Ловеч, са идентифицирани от работна група, назначена със заповед № 40/12.01.2016г. на Кмета на Община Ловеч, в която участват представители на държавни институции, НПО, бизнес структури, експлоатационни дружества, браншови и професионални организации, квартални съвети и общинска администрация.

Инвестиционната програма представлява средносрочен документ и включва индикативни основни и резервни проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 чрез безвъзмездна финансова помощ и/или финансови инструменти.  Периодът за изпълнение на програмата е до 31.12.2023 година.

В рамките на основните обекти, Община Ловеч ще изпълни следните проекти:

 1. Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.
 2. Енергийна ефективност в административните сгради на държавната администрация – обект на интервенция е сградата на РПУ – Ловеч.
 3. Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и пл. „Тодор Кирков“ в гр.Ловеч.
 4. Изграждане на социални жилища за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница гр.Ловеч
 5. Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр.Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр.Ловеч. В рамките на този проект се предвиждат:

– Рехабилитация на дворните пространства на ЦДГ „Радост”, ж.к. „Младост” , СОУ „Св.Климент Охридски”, ОУ „Васил Левски”, Природо-математическа гимназия и ОУ „Проф.Димитър Димов”, където ще се изгради и нова спортна зала.

– Рехабилитация на дворното пространство и основен ремонт на сградите ЦДГ „Зора”, ЦДГ „Люляче” (кв. Гозница), ДЯ „Шарено петле”.

 1. Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч – общината има готов работен проект и ще стартира неговото изпълнение в първото тримесечие на 2017 година. За неговото изпълнение е задължително използване на финансов инструмент (като проект от културната инфраструктура) от Фонд на фондовете, който към настоящия момент е в процес на създаване.

Списъкът с резервните проекти включва следните обекти:

 1. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на община Ловеч;
 2. Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и ЖК „Младост“.
 3. Реконструкция, обновяване, оборудване и рехабилитация на сгради и дворни пространства на целодневни детски градини, детски ясли и ученическо общежитие в гр.Ловеч:
 • ЦДГ „Първи юни“;
 • ДЯ „Мечо Пух“;
 • ДЯ „Патиланци“;
 • Ученическо общежитие кв.“Здравец“;
 • ЦДГ „Мария Сиркова“ кв.“Вароша“.

Общата стойност на основните проекти е 27 407 999,91 лева, от които 22 944 737,50 лева е безвъзмездната финансова помощ (БФП) от оперативната програма, а 4 463 262,41 лева е съфинансирането от страна на Община Ловеч.

Стойността на резервните проекти е 50 % от БФП на основните (11 472 368,75 лева). Реализацията им е планирана за периода 2019-2022 при наличие на финансов ресурс след изпълнение на основните проекти на ниво Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020.

До 31.07.2016 година, общината ще депозира за финансиране в УО на ОПРР два проекта:

 1. Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и пл. „Тодор Кирков“ и
 2. Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини, ясли и общински училища и изграждане на училищна спортна зала в гр.Ловеч.

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd-29/

%d блогъра харесват това: