Кметът на Ловеч взе участие в заседание на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE)

Прочетено1254пъти

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова взе участие в поредното заседание на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE), което се проведе в град Балатон, Унгария, от 28  и 29 юни 2018 г.

Важен акцент в дневния ред бе съобщението относно Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика, като докладчик бе  André Van de Nadort (ПЕС), кмет на община Вестстелингверф, Германия.

Участниците приветстват съобщението на Европейската комисия относно Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика, както и откроените предизвикателства и ключови дейности. Необходимо е обаче да се поставят по-амбициозни цели за извършването на преход към кръгова икономика и за справяне с обществените и екологичните предизвикателства и практическите въпроси, свързани с пластмасите. Изразява си дълбока загриженост относно настоящите ниски равнища на събиране и рециклиране на пластмаси и счита, че настоящите практики са прекалено силно съсредоточени върху решения в края на веригата (събиране, сортиране, преработване).

Обсъден бе и приносът на местните и регионалните власти на ЕС за 14-ата конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за периода след 2020 г. Докладчик бе Roby Biwer (ПЕС), Член на Общинския съвет на Бетембург, Германия.

В доклада се изразява загриженост във връзка със сериозната загуба на биологично разнообразие, която не се ограничава само до загубата на животински и растителни видове, но оказва и неблагоприятно въздействие върху възможностите за бъдещето в икономически, екологичен, дори и социален и културен план.

Освен това се подчертава, че скоро наближават крайните срокове на два важни инструмента на политиката за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие – Стратегическият план за биологичното разнообразие за периода 2011 – 2020 г. на Конвенцията за биологичното разнообразие (Стратегически план на КБР) и съответната стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.

Разгледан бе и работен документ относно Осмата програма за действие за околната среда,  както и документ за модели на ангажираност с енергийните въпроси на местно равнище и ролята на местните енергийни общности в енергийния преход в Европа.

Потвърдена бе датата на следващото заседание: 27 септември 2018 г. в Брюксел.

 

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b2%d0%b7%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8/

3 коментара

 1. Изменението на климакса е сериозна тема и аз адмирирам нейното обсъждане, особено от хора, потърпевши от това въздействие.

 2. Поредно административно щастие…
  Кметът е човек с участие!

 3. $O-$O
  Пуста фотопатия я мъчи
  и сега в цикламено се пъчи.
  Дава вид, че няма репортери,
  ужким я вълнуват полимери-
  темата, която се разисква
  и слушател чак от Ловеч иска…
  P.S.Няма нужда от акъл и опит,
  щото няма да последва разпит.

%d блогъра харесват това: