Кметът Корнелия Маринова изнесе данни за оздравителния план на Община Ловеч към 25.11.2016 г.

Прочетено3113пъти

lovechobshtina103121Кметът Корнелия Маринова изнесе данни за оздравителния план на Община Ловеч към 25.11.2016 г.

  1. Във връзка с изпълнението на плана за финансово оздравяване на община Ловеч към днешна дата са приведени в съответствие два от общо трите критерия по чл. 130а, от Закона за публичните финанси, в който община Ловеч попада.

– Чл. 130а, ал.1 т.6- осредненото равнище на събираемост на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства към днешна дата е над 66%.

– Чл. 130а, ал.1 т.3- наличните поети ангажименти за разходи по бюджета на общината към днешна дата са 9 737 735 лева.

През текущата година са коригирани и анулирани поети ангажименти в размер на 13 165 362 лева, които са по приключили или предсрочно прекратени договори от минали години.

За периода са реализирани ангажименти в размер на 7 252 998,52 лева, от които :

– Водстрой 98 АД – Рекултивация „Старо градско сметище“ – договор на стойност 2 233 166,90 лева и изпълнение на договора в размер на 966 795,70 лева;

– ЕКО АД – „Депониране на неопасни битови отпадъци“ – договор в размер на 2 301 721,27 лева, от които изплатени 1 273 370,86 лева;

– „Катини“ ДЗЗД – почистване корито р.Осъм – поет ангажимент в размер на 1 673 734,31 лева и изплатени 136 119,60 лева;

– Чистота „Осъм“ ДЗЗД – сметосъбиране и извозване на територията на град Ловеч – договор в размер на 1 414 425,60 лева, от които изплатени 14 258,32 лева.

– Сключени са договори с транспортни фирми за превоз на ветерани, ученици и държавни служители съгласно транспортна схема в размер на 1 863 829,99 лева, от които са погасени 78 913,37 лева.

  1. На 24 ноември община Ловеч предсрочно погаси цялата главница в размер на 178 853 лева по договор за кредит №741 с ФЛАГ ЕАД предназначен за финансиране на собствено участие на община Ловеч за изпълнението на проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч“.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd/

1 коментар

  1. Браво на Кметицата!А вие,опозиционери,не вярвахте,че общината сте оставили на Маринова в плачевно финансово състояние.Ето на!Финансовият колапс е бил на лице!Община пред закриване?!
    Но!Светлинка в тунела!?За по-малко от година общината започнала да изплува.А сега/след година управление/вече направо се носи по вълните!