авг. 30 2013

Кметът Казанджиев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект за предоставяне на нови социални услуги в община Ловеч

Прочетено1102пъти

kmetdogovor3008131Кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев подписа вчера в Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Нови възможности за деца и младежи с увреждания в община Ловеч чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип“. Проектът се финансира по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «Да не изоставяме нито едно дете“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

По него община Ловеч ще разкрие два типа социални услуги: Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца, лишени от родителска грижа, и Защитено жилище за младежи с увреждания. Те ще се предоставят в три ЦНСТ-ата и в едно защитено жилище на територията на град Ловеч. За целта ще бъдат назначени 38 лица – персонал за предоставяне на социалните услуги.

С реализацията на проекта се осигурява въздействие върху общността и близките на самите деца. Възможност за изграждане на нови по вид взаимоотношения деца/младежи – техни близки на територията на област Ловеч. Скъсяване на дистанцията с физическо преместване на децата и създаване на възможност за семейственост и чувство на принадлежност и дом. Възстановяване на прекъснати родови връзки и потенциална възможност за създаване на нови. Очакванията са за положителен резултат върху децата и промяна в нагласите им чрез плавен преход и помощ от наети специалисти.

С проекта се затвърждава окончателният модел за качествена грижа за децата с увреждания, ориентиран към индивидуалните грижи, модел, който да се следва с цел окончателно утвърждаване на услугите от резидентен тип и възможност за най–висока защита правата и интересите на всяко дете.

Този проект е естествено продължение на изпълнявания от общината друг – „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в Община Ловеч“, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие“. Част е от цялостната концепция за трайна замяна на институционалната грижа с акцент върху пряката работа с децата и младежите, неделимо свързана с подготвената и оборудвана инфраструктура.

Продължителността на проекта „Нови възможности за деца и младежи с увреждания в община Ловеч чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип“ е 15 месеца, стойността му е 795 882 лв.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-2/

%d блогъра харесват това: