Дек. 20 2012

Кметът и социалните партньори подписаха колективния трудов договор за системата на народната просвета

Прочетено1520пъти

dogovorktd2012121Кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев и социалните партньори подписаха общинския колективен трудов договор (КТД) за системата на народната просвета, който ще действа от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2014 г. За това информират от пресцентъра на Община Ловеч. Подписите си заедно с кмета под документа поставиха председателят на общинската организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Гено Вътев, председателят на общинската организация на Сдружението на директорите в средното образование Любомир Христов, председателят на общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ Румяна Големанска и председателят на Регионалния синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” Иво Райнов.

     Предмет на общинския колективен трудов договор са въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения и на жизненото равнище, които не са уредени с повелителни разпоредби от Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове. Той е разработен на база КТД за системата на народната просвета на национално ниво и основните моменти в него създават по-благоприятни условия за работа и квалификация на работещите в системата на образованието в община Ловеч. Работници и служители, които не членуват в синдикатите, страни по договора, може да се присъединят към сключения от техния работодател КТД в учебното звено само с писмено заявление до работодателя и ръководството на синдиката. Редът за съхранение и изразходване на средствата от присъединителните вноски се определя от общото събрание на работниците и служителите в учебното звено.

     С КТД общината и работодателите се задължават в рамките на годишния бюджет при възможност да предвидят за работещите в сферата на народната просвета в общината допълнително трудово възнаграждение, разделено на три плащания или на друг принцип, уреден с вътрешни правила и/или с КТД на ниво учебно заведение.

     В договора се обръща особено внимание на квалификацията на педагогическите и непедагогическите кадри. За квалификацията са договорени 0,8 на сто от годишните средства за работна заплата в рамките на единния държавен разходен стандарт и 0,2 на сто от годишните средства за работна заплата, финансирани от общината, за непедагогическия персонал в детските градини. Положителното в новия КТД е отношението на страните към по-високата квалификация на педагогическите кадри. Договорени са по-високи нива за допълнителни трудови възнаграждения и за по-висока лична квалификация. Те са не по-малко от 15 лв за V професионална квалификационна степен (ПКС), не по-малко от 20 лв за IV ПКС, 25 лв за III ПКС, 55 лв за II ПКС и 75 лв за I ПКС. В националния КТД, подписан на 28 юни т. г. средствата са съответно 12 лв, 16 лв, 20 лв, 48 лв и 65 лв.

     Нов момент в КТД е, че средствата за работно и представително облекло не се обвързват с минималната работна заплата, каквито са договореностите и на национално ниво. Общината и работодателите осигуряват средства за представително облекло на работниците и служителите – педагогически специалисти, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по КТД, в размер не по-малко от 320 лв. За безплатно работно и униформено облекло средствата са не по-малко от 240 лв.

     На общинско ниво са договорени и по-големи размери на отпуските. 30 работни дни е основният платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда (на национално ниво е 28 дни). Удълженият платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 от Кодекса на труда и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е определен на 58 работни дни за педагогическите кадри (на национално ниво е 56 дни).

     Общината и работодателите изплащат транспортните разноски на пътуващите учители, членове на синдикатите или присъединили се по реда на Кодекса на труда, в размер на не по-малко от 90 на сто от стойността на абонаментните карти или билетите (на национално ниво е 85 на сто).

     Постигнатите договорености със социалните партньори са вследствие на ползотворната и резултатна съвместна дейност, поставена на основата на диалога, взаимното уважение и доверие, коментира кметът Казанджиев. Така, каза още той, ще реализираме нашите основни цели – учителите и работещите в сферата на образованието в община Ловеч да бъдат с по-висока лична квалификация, да се подобряват условията на труд, да се изгражда мотивация за повишаване качеството на обучение и децата ни да бъдат в училище.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81/

%d блогъра харесват това: