юли 04 2014

Кметският екип се зарови в боклуците и пак замириса

Прочетено2889пъти

kmet901121Иво Райнов

През 1999-та година Пламен Еврев подписва концесионен договор с немската фирма „РЕБ-РВ Ентзоргунг България“. Договорът касае сметосъбирането  и сметоизвозването на битови отпадъци  в Ловеч за следващите 15 години и като цяло е неизгоден за града и неговите граждани. Клаузите в полза на акционера са железни и ще бъдат използвани като алиби за лобистката подкрепа на Минчо Казанджиев, Милко Недялков, Младен Младенов. В качеството си на управляващи и с подкрепата БСП групата и напазарувани съветници вече близо 12 години водят окопна отбрана на концесионния договор в ущърб на местната общност.

Например през своето управление кметът Казанджиев подписва няколко анекса, с които увеличава цената на услугата и финансовото задължение към концесионера.

От своя страна заместник-кметът Младен Младенов и бившият общински съветник Милко Недялков използват цял арсенал от софистики за да попречат на една не малка група  от общинските съветници, които решително настоявахме за ревизия на договора. В крайна сметка мобилизираната защита спаси концесионера след стратегическо отстъпление с тридесетина хиляди лева и редукция на цената на услугата до 908 000 лв (колкото е за настоящата година).

Факт е, че местната администрация положи максимални усилия за да опази икономическия интерес на една частна фирма и за осигуряване на несправедлива печалба за концесионера. Без съмнение в ущърб на местната общност. Зле прикритият стремеж „да играеш в отбор“ различен от този на твоите съграждани логично породи слухове за лични бонуси и финансиране на партията-закрилница. Слухове, в които съм разколебан да повярвам, познавайки честните сърца на настоящия кмет, неговите заместници и подкрепящите ги съветници.

Започнах с тези отдавнашни спомени, защото историята има нахалния навик да поставя на поправителен примирените граждани и мълчаливите общински съветници. Тази есен срокът на концесионния договор приключва. Чудесна възможност за задълбочена ревизия на услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“ и избор на най-благоприятен за гражданите подход при нейното бъдещо осъществяване. Доскоро дори леконравни съветници вярваха, че в края на своето управление кметът Казанджиев е обладан от благородна грижа за гражданите. Та само до преди месец  градоначалникът ни баламосваше с готовността си да повери сметосъбирането и сметоизвозването на общинско предприятие.

Приказките за наивници приключиха преди три дни, когато стана ясно, че общинската администрация обявява обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за следващите две години. Отмятането на кмета от заявени намерения озадачава, но не изненадва с оглед досегашната  му административна непоследователност. Шокът е в условията на обществената поръчка. За следващите две години общината си поръчва услугата срещу 2 500 000 лева без ДДС, а с добавянето на данъка – 3 000 000 лева!!! Доскоро смятахме суми от порядъка на 950 000 лева за прекомерни и както вече казах настояхме и получихме известно намаление. Бях останал с убеждението, че това намаление се счита за справедливо и обосновано от Казанджиев и ресорно отговорния заместник-кмет Младенов. Само, че сега същият кмет обявява обществена поръчка с близо 60% по-висока цена на услугата!!! Меко казано лицемерно и със сигурност подозрително поведение. Ако преведем на по-разбираем език година преди края на мандата и в трайно променена политическа обстановка БСП в лицето на своя кмет Казанджиев и неговия заместник Младенов подготвят конкурс, чрез който да изсипят 600 хиляди лева повече в джоба на избрания изпълнител на услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“.

Да обяснявам ли кой ще бъде донорът на порасналия финансов бонус – всеки гражданин чрез такса битови отпадъци. Навярно джобът ще бъде частен също като онзи, в който от три години се наливат пари за депонирането на отпадъци. На очи се набива една поразителна  прилика между сегашната процедура и процедурата , предшествала избора на оператор на депото за твърди битови отпадъци.  И в двата случая ловешкият общински съвет се ползва като незначителен инструмент за вадене на опечените кестени от огъня. Колкото да не си опарят ръцете тези, дето после ще лапкат кестенчетата. Тогава поднасят на съветниците готов договор и им извиват ръцете с невъзможността да не го подкрепят. Сега подготвят процедура и планират изпълнението и в най-глухото време, лежерен летен месец, през който Председателят по  традиция разпуска общинските съветници в заслужен отпуск. Разбира се на есен лукаво ще им предложат договор, който няма как да не подкрепят. Разбираемо казано един подготвя благинките в сделката, а друг я благославя и носи вината за пред гражданите.

Тъй като няма никакво съмнение, че предложената обществена поръчка ще бръкне дълбоко в джобовете на гражданите, взимайки под внимание факта, че граждани и съветници са в неведение относно избора на процедура за продължаване на услугата и воден от съмненията, че когато се работи прибързано и на тъмно се готвят неприятни изненади, в качеството си на общински съветник и от името на ловешките граждани настоявам за няколко важни действия:

1.В дневния ред на юлското заседание на Общински съвет да бъде включено изслушване на кмета и проведено обсъждане за бъдещето на услугата, включително и възможността за възлагане на сметосъбирането и сметоизвозването на общинско предприятие.

2.В дискусията по точката ресорно отговорният заместник-кмет Младен Младенов да докладва за изпълнението на възложеното от общински съвет задължение за изготвяне и въвеждане на нова, по-справедлива  методика за такса битови отпадъци.

3.На общинските съветници да бъде предоставена подробна писмена калкулация на предложените в поръчката цени и аргументирано обосноваване на заложените финансови параметри за конкурса.

Не приемам оправданията, че процедурата е от изключителните правомощия на кмета и не е необходимо предварително съгласуване с  Общински съвет. Припомням, че общинските съветници са избрани за да защитават интересите на гражданите. Всеки опит за действия зад гърба на общинския съвет е заговор срещу гражданите на Ловеч.

В случай, че кметът, администрацията или председателят на общински съвет  осуетят включването на публично обсъждане на проблема на предстоящото заседание ще разглеждам тяхното поведение  като пореден опит за отказ от прозрачност и сериозно доказателство, че настоящият управленски екип лобира за частни и корпоративни икономически интереси. Нахално  посегателство върху правата и интересите на гражданите и достатъчно основание за искане на оставки!

Ще приканя ловешкото гражданство да напълни залата на общински съвет по време на заседанието и да поиска сметка от своите избраници сега, преди те да поднесат на всички ни една „пресолена“ сметка от следващата година.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%83%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8/

Коментари

 1. Анонимен каза:

  Добре би било за заседанието на Общинския съвет да бъде внесено и поне едно предложение от общински съветник или група съветници за обоснована цена на услугата по сметосъбиране,извозване,депониране, поддържане на контейнери, почистване на местата за обществено ползване и снегопочистване.За да не остава за обсъждане само предложението на Данчо Заверджиев за създаване на общинско предприятие”Чистота”.Още повече,както се казва в статията,този въпрос вече е добре познат на част от съветниците,разисквали са го и са настоявали за ревизия по договора за концесия.Вярно,общинските съветници имат основна задача „защита на интересите на общността”.Затова и по закон им е признато правото да изискват и да получават информация от Кмета и общинската администрация.Въпросът за таксата по услугата за сметосъбирането не е поставен в трите дена,откогато ,датира публикуването на обществената поръчка за тази услуга.Този въпрос стои още от 2011 г./справка сайта”Ловеч днес”/.И активните общински съветници до сега би следвало да са поискали и получили изходните данни,за да обосноват по-добро предложение от това по обществената поръчка.Контролът ,който общинският съвет може да упражни по закон е при приемането на план-сметката за таксата по ТБО,както и при приемане на методиката за определянето на тази такса.Ако общинският съвет не приеме методиката или не приеме план-сметката и предложението на кмета за определяне на размера на таксата,или ги определи в значимо по-малък размер от предложените,то тогава,ако вече е сключен договор по обществената поръчка с високата цена,за която се споменава в статията,гражданите няма да понесат тежестта на тази висока цена.Те ще дължат определената от общинския съвет значимо по-ниска такса.А недостигът ще се покрива за сметка на други приходи в общинската хазна/виж ЗМДТ/.За да има ред,законите трябва да се спазват.Бисмарк : ”Германската нация ще бъде нация докато уважава собствените си закони!”И тя наистина остана НАЦИЯ.А възложител на обществени поръчки по ЗОП е кмета на една община,не общинския съвет.Информирането на съвета за предстоящата обществена поръчка,даже и с всичките й параметри,не е контрол от страна на съвета.Той няма правомощия да влияе върху тези решения на кмета,защото може да контролира само актовете на кмета,издадени в изпълнение на решение на съвета.Законовият контрол се осъществява от общинския съвет с приемането/или неприемането на план-сметката за разходите по извършване на услугата и с определянето на размера на таксата,която гражданите следва да плащат за услугата сметосъбиране.А този контрол идва в един по-късен времеви отрязък/септември или октомври месец на съответната година/и „горко му” на кмет,който е договорил по обществена поръчка по-високо възнаграждение за услугата,от размера на таксата,която ще приеме по-късно общинският съвет.Ще трябва да търси резерви от други източници,но не и за сметка на гражданите.

  1. Данчо Заверджиев каза:

   „А възложител на обществени поръчки по ЗОП е кмета на една община,не общинския съвет.Информирането на съвета за предстоящата обществена поръчка,даже и с всичките й параметри,не е контрол от страна на съвета.Той няма правомощия да влияе върху тези решения на кмета,защото може да контролира само актовете на кмета,издадени в изпълнение на решение на съвета”

   ДА ама НЕ!

   „ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
   Чл. 1. Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.”

   Общински съвет със свое решение приема бюджет на общината и възлага на кмета неговото изпълнение. За всички дейности по изпълнение на бюджета, за които кмета се явява възложител на обществена поръчка свързани с изпълнението на общинския бюджет са под контрола на общински съвет. Съгласно закона кмета е длъжен в определения срок да внесе в общински съвет обявената от него обществена поръчка в изпълнение на общинския бюджет, а общински съвет има правото в 14 дневен срок от получаването й да я отмени ако противоречи на приетото от общински съвет решение или да я оспорва пред съответния административен съд, като незаконосъобразна.
   Нещо повече – ако намери за целесъобразно общински съвет има правото да създаде комисия, която да регулира и контролира сключването на договори за обществени поръчки и тяхното изпълнение. Отказа на общински съвет да създаде такава работеща комисия е отказ да защитава интереса на местната общност.

 2. Анонимен каза:

  Нека залата бъде напълнена от граждани при обсъждане на въпроса за цената на услугата по сметосъбирането.“А дано,ама нада ли“- Данчо Заверджиев.Много пъти до сега се е оказвало,че гражданите не се вълнуват толкова ,нито толкова се „палят“,колкото политиците пред предстоящи избори.Те знаят,ако нещо не е наред,има прокуратура,която ще защити интересите им.Има и граждански сдружения,включително на потребителите на услуги,които също могат да проведат съдебна защита на гражданския интерес.

 3. PirankaGusheva каза:

  http://www.faktor.bg/novini/balgariya/23722-kmetat-na-vidin-iztochva-naybednata-obstina-plastat-980-za-paketche-maslo.html

  Кметът на Видин източва най-бедната община – плащат 9,80 за пакетче масло

  Градоначалникът живее охолно, кара лимузини за хиляди

  Най-бедната община в България Видин се оказа системно източвана с милиони от неизгодни поръчки, които подписва кметът на града Геро Георов. Това разкрива разследване на Нова ТВ.

  Оказва се, че община Видин асфалтира улиците само дни преди да започне плануван ремонт на водопроводната мрежа. Така са изхарчили няколко милиона за полагане на нов асфалт, който после бил изкъртен. Истинска далавера пък се вихри в детските гради, издържани от общината. Там яйцето от 12 ст. става на 28 ст. когато се продава на детските домове. Същата е историята с всички хранителни стоки. Пакетче масло се доставя за 9,80 лв., 4 лв. се плаща за бутилка олио, 3,80 кг. грозде през септември, когато е сезона на гроздето.

  От проверка става ясно, че печелят фирми за доставка на хранителни стоки с условия, че ще им се плаща разсрочено, а се оказва, че вместо отложено плащане те получават парите даже авансово.

  В същото време кметът Геров демонстрира луксозен начин на живот. Кара нов джип БМВ, който твърди, че е купил от строителна фирма за 30 хил. лв. Реално такава кола струва 10 пъти повече. Съпругата му се движи с мерцедес, а в авто парка на градоначалника има и други маркови автомобили. Материалите от разследването са предадени на прокуратурата.

 4. Анонимен каза:

  Казанджиев и Младенов са майстори на апаратните игри, и този път ще прокарат това, което са решили.Разбира се в втехен личен интерес и в интерес на отсега ясния изпълнител.Впрочем Младенов за това е и назначен за зам. кмет, иначе не разбира ни от строителство, ни от икономика.

%d блогъра харесват това: