юни 09 2014

Кмете Казанджиев, евтиния ПР НЕ спира инкасо автомобилите по пешеходната зона в Ловеч!

Прочетено2924пъти

kolipeshehodnazona406143За 10 лева на месец, може да газите с инкасо автомобила си по Пешеходната зона!

Павлин Иванов

След апела на „Ловеч днес“ към кмета Казанджиев за тотална забрана за движение на превозни средства по пешеходната зона в центъра на Ловеч, от пресцентъра на Общината излязоха със странно ПР съобщение, което навярно сте прочели.

Когато видях заглавието на прессъобщението се зарадвах. Помислих си: Ето, най-после има чуваемост, кмета спря колите по пешеходната зона и майките и децата ще могат спокойно да се разхождат.

Но, както и в доста други случаи, заглавието се оказа изключително подвеждащо публиката и най-вече тази, която не познава общинските наредби.

Стигна се дотам, че национални медии отразиха доста широко новината, че ловешкият кмет спря колите по пешеходната зона. За съжаление, медиите станаха отново рупор на евтиния кметски ПР и вече не само на местно, а заблудиха и доста хора на национално ниво.

За да съм коректен, ще цитирам важни части от заблуждаващата вест:

Заблуда първа – Заглавието: „Кметът Минчо Казанджиев забрани със заповед движението на пътни превозни средства в пешеходната зона“

От заглавието, сигурно като мен сте изпаднали в заблуждението, че по пешеходната зона, от ей сега, ще се движат единствено автомобилите със специален режим (полиция, пожарна, линейки) и то когато се налага и никой, ама никой друг!

 

Да, но …

Изключението: „Забраната не се отнася за автомобили със специален режим на движение при изпълнение на служебните им задължения, снегопочистващите машини и МПС, използвани за поддържане на терените, както и за автомобили, снабдени с пропуски, издадени от кмета за определено време и място.“

Тук навярно сте обърнали внимание върху автомобилите с пропуски. Това са точно тези автомобили, заради движението на които, поисках тоталната забрана. Това са всякакви бусове, тежки инакасо автомобили, леки коли извършващи незнайно каква „важна“ дейност в центъра на града и създаващи опасност за пешеходците и най-вече на малчуганите. Няма да споменавам колко струват плочките по вече разрушената пешеходна зона!

Тук е заровено и кучето!

 

Аз поисках да бъдат спрени точно тези автомобили! А точно те остават! Т.е., това е една симулация на дейност!

 

Всъщност, кмета с ПР съобщението си не забранява нищо, надявайки се, че огромната част от хората и медиите не познават правилата и наредбите.

Пешеходната зона, по подразбиране, си е забранена за всички ППС-та. Нали се сещате, че няма нужда да се забранява движението на автомобили през цветните градини?

 

И в същият ден, когато скобелевските гробища са заключени с катинар, за да не би някой лош човек да закара възрастни хора в жегата, близо до гробовете на близките си, в същото време, пак този кмет, допуска изключения в заповедта си!

 

Ако разбирам, че асфалта на гробищата е скъп на Казанджиев, не разбирам, защо плочките по пешеходната зона, непредвидени по никой начин за движение на МПС-та, са сметнати за удобно и разрешено за движение място от снабдени с пропуски от Казанджиев тежки инкасо автомобили?

 

Минчо Казанджиев е опитен кмет, познаващ прекрасно законодателството и наредбите на Общински съвет Ловеч. Мислих, че като добър и отворен винаги за проблемите на хората човек, ще предприеме адекватни мерки за да спре движението по пешеходната зона в Ловеч, а именно, да предложи промяна в Наредба 2, с която да бъдат извадени от нея автомобилите с пропуск.

Но не би! Кмета се пусна хлъзгаво по допирателната и в типично негов стил, симулира решаване на обществен проблем, без да има дори и идея да го реши реално.

Тъй като е очевидно, че кмета Казанджиев няма желание да инициира реална промяна в наредбата, утре ще се обърна към съветниците от Общински съвет Ловеч.

 

Само за ваша информация, цената на пропуск за ДВИЖЕНИЕ по пешеходната зона на инкасо автомобилите по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч:

 

Чл.53 т.19.7. Цена за движение на автомобили в пешеходната зона на централна градска част, извършващи сигнално – охранителна дейност или инкасо:

а) за един месец – 10,00 лв.;

б) за 6 месеца – 50,00 лв.;

в) за една година – 90,00 лева.

 

Т.е. за 10 лева на месец, можете да си карате с многотонният инкасо автомобил, всеки ден, по нашите плочки и върху нашите майки и деца! Евтино, нали!

 

За да сте още по-информирани, ето и цените според Наредбата, за да други изключения:

„Чл. 53

т.15. За издаване на почасов електронен пропуск за движение и престой на МПС в зоната на площад „Тодор Кирков”, кв. „Вароша” за зареждане на търговски обекти, за доставка на материали при ремонтни дейности и други подобни – срок 1 ден, цена 1 лв./час.

15.1. За издаване на пропуск за движение и престой на МПС в забранени зони, извън случаите по т. 15, за зареждане на търговски обекти, за доставка на материали при ремонтни дейности и други подобни – срок 5 дни:

–         еднодневен      – цена 3,00 лв.;

–         едноседмичен             – цена 9,00 лв.;

–         месечен              – цена 18,00 лв.;

–         шестмесечен    – цена 90,00 лв.;

–         годишен                         – цена 156,00 лв.

15.2. За издаване на пропуск за движение и престой на МПС в забранени зони, извън случаите по т. 15, на регионалните представителства на държавните институции за изпълнение на служебните им задължения – срок 5 дни:

–                                   еднодневен – цена 1,20 лв.;

–                                   едноседмичен – цена 3,60 лв.;

–                                   месечен – цена 7,20 лв.;

–                                   шестмесечен – цена 36,00 лв.;

–                                   годишен – цена 62,40 лв.

15.3. За издаване на пропуск за движение и престой на МПС в забранени зони, извън случаите по т. 15, на Народните читалища, читалищните сдружения, вписани в публичния регистър към министерството на културата, за развитие на читалищното дело на територията на Община Ловеч, както и на религиозните общности и регистрираните им местни поделения, за осъществяване на своята дейност – срок 5 дни:

–              еднодневен – цена 1,50 лв.;

–              едноседмичен – цена 4,50 лв.;

–              месечен           – цена 9,00 лв.;

–              шестмесечен  – цена 45,00 лв.;

–              годишен – цена 78,00 лв.

15.4. За движение и престой на МПС в забранени зони на търговските дружества, в които Община Ловеч е мажоритарен собственик на капитала и на служебните автомобили на Община Ловеч за осъществяване на своята дейност – срок 5 дни, безплатно.

15.5. За МПС със специален режим на движение, както и за специализираните автомобили на „В и К” ООД, „Овергаз Север“ ЕАД – Ловеч, „ЧЕЗ Разпределение България” АД РЗ Ловеч и БТК-Ловеч, при извършване на пожарогасителни, аварийни и спасителни действия в забранени зони, не се изисква пропуск.

16. Дневен пропуск за движение на пътни превозни средства с животинска тяга – 3.00 лв.;

17. За издаване на пропуск за ползване на паркомясто, след съгласуване с гл.архитект на общината и КАТ, обозначение и маркировка за сметка на ползвателя в разрешените зони за паркиране:

–         шестмесечен    – цена 150,00 лв.

–         годишен             – цена 260,00 лв.

18. Издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, валидна за територията на цялата страна. – Безплатно. Срок за издаване: 14 дни.”

19. Цена за използване на платените паркинги в град Ловеч:

19.1. леки   автомобили – до 1 час – 1,00 лев, над 1 час – 2,00 лв.;

19.2. лекотоварни автомобили – до 1 час – 2,00 лв., над 1 час – 4,00 лева.

19.3. за инвалиди – безплатно, с картата за паркиране.

19.4. Цената за освобождаване на блокирани със скоби за неправилно паркиране автомобили, съгласно чл. 20 и чл. 23 от Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходци на територията на Община Ловеч – 10,00 лв.

19.5. Цена за паркиране на места, определени със заповед на кмета на Община Ловеч, на автомобили на служители на общината и нейните звена, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници:

а) за един месец – 10,00 лв.;

б) за 6 месеца – 50,00 лв.;

в) за една година – 90,00 лева.

19.6. Цена за паркиране на места, определени със заповед на кмета на Община Ловеч, на автомобили на служители на държавни институции и фирми, находящи се в централна градска част:

а) за един месец – 10,00 лв.;

б) за 6 месеца – 50,00 лв.;

в) за една година – 90,00 лева.

19.7. Цена за движение на автомобили в пешеходната зона на централна градска част, извършващи сигнално – охранителна дейност или инкасо:

а) за един месец – 10,00 лв.;

б) за 6 месеца – 50,00 лв.;

в) за една година – 90,00 лева.

19.8. (нова, решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 г.) Такса за платено паркиране /„Синя зона”/:

а) за 1 /един/ час – 1.00 /един/ лв.;

б) за 2 /два/ часа – 2.00 /два/ лв.

в) от 3 /три/ до 9 /девет/ часа – 4.00 /четири/ лв.;

г) за 1 /един/ ден – 6.00 /шест/ лв.

19.9. (нова, решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 г.) Такса за платено паркиране на моторни превозни средства „Служебен абонамент”:

а) за 1 /един/ месец – 120 /сто и двадесет/ лв.;

б) за 6 /шест/ месеца – 600.00 /шестстотин/ лв.;

в) за 1 /една/ година – 1000.00 /хиляда/ лв.

19.10. (нова, решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 г.) Цена на карта за локално паркиране :

– за 1 /една/ година – 5.00 /пет/ лв.

19.11. (нова, решение № 625/27.03.2014 г., в сила от 01.05.2014 г.) Цена на карта за паркиране на електромобили:

– за 1 /една/ година – 5.00 /пет/ лв.“

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b8/

Коментари

 1. Е … а може би до сега е било разрешено и движението на всички автомобили по плочките в централната градска част, пък … сега вече е забранено…. знае ли човек ….

 2. Надежда Сим чрез Фейсбук каза:

  и още един друг бус се разкарваше из центъра преди 20 мин. 🙂

 3. Niki Niagolov чрез Фейсбук каза:

  В общината започват Димитровски съботници.Администрациата начело с кмета започват всяка събота ремонт на пешеходната зона.Безвъзмездно разбира се!

 4. eros ramazzotti каза:

  Инкасо автомобилите дори тези 90лв. не плащат на година. Това лесно може да проверите в Общината! Всеки път номерата на колите са различни. Да не мислите че фирмите плащат за всяка кола?? Aбсурд! Значи Минчо може да “ разпореди“ на полицията да глобяват пнапоследък пешеходците с 50лв за неправилно пресичане, а не може да разпореди на СКОРС да следят имат ли инкасо и други автомобили пропуски да се движат в пешеходната зона?? Сложно ли е това кмете наш ??? Май не искаш да си разваляш отношенията с банките. Това е истината..

 5. debelaka каза:

  Преди месец джип с плевенска регистрация се опита да излезе на пешеходната зона. Застанах пред него и обясних на шофьора как да стигне до търсеното място, без да нарушава правилата.
  Снощи съвсем случайно попаднах на репортаж с майката на загиналото дете от Стара Загора. Потресох се и реших: СКОРС и КАТ да бъдат готови да ги залея със сигнали за всеки един автомобил, който стъпи на пешеходната зона на град Ловеч и аз го зърна.
  Могат като начало да разкарат зеления корейски таралясник със софийски номер, който единствен нагло и безцеремонно остана да паркира през следствието.

 6. eros ramazzotti каза:

  Като начало може да накарат инкасо и охранителни фирми автомобили си плащат, не да се правят на тарикати и превилигировани. И да се следи да влизат в определено време само, а не кога им скефне! Същото се отнася за останалите. И не е ли време да се ограничи влизането на всякакви автомобили покрай ресторант „Рязан“ с ограждения, които и сега си стоят? Сложни и скъпи като Европроект мерки нали Кмете ? Къде ти е звеното СКОРС? Да не си го пратил да се спрат циганите, които обикалят града с каруци, за което никой не ги глобява и упорито кършат градските липи?

 7. Анонимен каза:

  Една инкасо кола плаща на месец точно полвин плочка. За една година цели 6 плочки. След 1000 години ще са се събрали пари за евентуален ремонт на пешеходната зона. Аферим кмете!

 8. Ivaylo Vasilev чрез Фейсбук каза:

  Виждаме,че днес забраната се спазва!

 9. Поправете ме, ако греша, но какво значи (забрана на автомобили в пешеходната зона). Та нали само термина ПЕШЕХОДНА ЗОНА сам по себе си говори за кого е тази зона и за кого не е. Значи ли това, че ако някой не е разбрал, е малоумник някакъв?

 10. Поправете ме, ако греша, но какво значи (забрана на автомобили в пешеходната зона). Та нали само термина ПЕШЕХОДНА ЗОНА сам по себе си говори за кого е тази зона и за кого не е. Значи ли това, че ако някой не е разбрал, е малоумник някакъв?

 11. эрос рамазотти каза:

  Като изключим банките почти не останаха магазини по пешеходната зона, които се нуждаят от зареждане. Затова не е лошо кмет Казанджиев да ни покаже публично информация КОЛКО от тези Инкасо и охранителни автомобили плащат на Общината и на фирма ли се плаща или на регистрационен номер на автомобил? И защо да не стане публичен регистър ли е списък ли е на тези, които са си платили, за да се движат по пешеходната зона, за да можем да сигнализираме за останалите, които влизат ей-така..

%d блогъра харесват това: