Как се спъва развитието на местния бизнес или как „кмет с ореол“ бори конкуренцията в туризма

Прочетено7959пъти

Как се спъва развитието на местния бизнес или как „кмет с ореол“ бори конкуренцията в туризма. Пример за това е случаят в община Летница и кметът, обсипван щедро с всякакви отличия, създали му вече фалшив ореол – Красимир Джонев.

На 6 февруари т.г. в общинската администрация подава искане за поставяне на рекламни и указателни табели Жана Мачуганова, собственик на фирма „ПИК – АГРО“ ЕООД. Съоръженията трябва да спомогнат по-лесното намиране на новооткрития хотел „Катлея“ в с. Крушуна. В писмото надлежно са заявени местата и размера на указателните табели, като са приложени снимки за повече яснота.

Два дни по-късно в отговор на искането общинската администрация в Летница изпраща отговор. Видно от него тя отказва да издаде разрешително за поставяне на табелите и уведомява Мачуганова за санкциите, които предвижда местна наредба. Сред мотивите на отказа четем, че „съгласно разпоредбите на чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи въз основа на разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на общинския съвет и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината“.

От отговора обаче става ясно и че общината няма такава наредба. След повече от 17 години кметуване, кметът Джонев не е създал така важния документ. Той точно в този момент се изготвял и тепърва щял да бъде обсъждан. Едва тогава, когато местният парламент приемел тази още ненаписана наредба, щяло да бъде възможно разглеждането на този въпрос и евентуално издаването на разрешително. За всеки случай, общинската администрация предупреждава, че глобата е от 1000 до 10  000 лв.

Бегла разходка из приказно красивото село Крушуна показва, че със или без наредба в него има разположени много табели.

Случаят поставя много въпроси, някои от тях зададени от Жана Мачуганова до община Летница.

„От години наред е видно, че в с. Крушуна, община Летница са поставени от частни лица, от юридически лица, от община и т.н. десетки рекламни/упътващи табели на къщи за гости, заведения за обществено хранене, басейн, табели по проекти и т.н. Това ми дава основание да питам: Кой разреши тяхното поставяне и ако община Летница, във Ваше лице не е издавала разрешителни,на колко от лицата, поставили незаконните табели, са наложени санкции?“, пита Жана Мачуганова.

Защо досега толкова години не е изготвена, обсъдена и приета от Общински съвет Летница „Наредба за  организацията, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели  и обяви на територията на община Летница“, след като приоритет в приетия бюджет на община Летница за 2017 е превръщането на общината от традиционна земеделска в туристическа дестинация, пита още Мачуганова и цитира стратегически документ, в който е записано: „Развитието на туризма ще доведе до повишаване и подобряване на условията за живот, което е предпоставка за задържане на младото население и намаляване на миграционните процеси,  ще се ускорят процесите на развитие на местната икономика и ще се ограничи обезлюдяването на община Летница“.

От всичко това /а и още много неща/ става ясно, че община Летница далеч не е онова добре уредено място, където човек може да развива бизнес, може да прави туризъм, може да спомага превръщането на общината в туристическа дестинация, може да работи за развитието на местната икономика и подобряването на условията на живот на местното население, разсъждава още Жана Мачуганова. При всички случаи обаче това е спънка за развитието местния бизнес. И тема за размисъл!

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d1%8a%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b7/

4 коментара

Skip to comment form

  1. За едни може – за други не.

  2. Elena Yakimova, Цветозар Петков

  3. Амии нещо се бъркате, в Летница нещата са“ песен“. Всичко се прави“ единствено и само за благото на населението“.

  4. На 20 февруари се проведе обществено обсъждане на ,,Проект на Програма за опазване и управление на Покрит мост за 2017-2020г.”включващо в друга и СКРИТА форма и евро проекта „Преустройство и рехабилитация на Покрит мост- Ловеч” и строителното му разрешение № 139 /15г.. На обсъждането бяха изтъкнати грубите пропуски и законови нарушения на програмата и включения в нея евро-проект: ЗКН и Наредба № 10 /1978 г. Цялата програма на общината и Проекта за саниране на Покрит мост и превръщането му в бутафория, бяха отхвърлени за пореден път от гражданите на Ловеч…. Инициативният комитет е внесъл писмено Предложение до кмета, във връзка с обявената програма. Ето какво гласи то: Не сме запознати подробно с проекта за преустройство и рехабилитация, тъй като не е представен подробно в сайта на общината. Същевременно е недопустимо да не е проведен конкурс за идейни проекти за толкова важни обекти, определящи характерния облик на града дългосрочно, и четирите проекта да са възложени на едни и същи проектанти. Не се изясни от общината ще се сваля ли дървената обшивка на моста и ще се променя ли формата на южния еркер в правоъгълен и до днес. За нас е абсурдно мостът да е с различни фасади, което ще промени цялостната визия, фасада и функцията му, което не е предмет на проекта за рехабилитация….Недопустимо е тиражираното в Заданието на общината и в проекта невярно твърдение, че мостът не е културна ценност, което прикрива актуалния му юридически статут, като групова недвижима културна ценност (ГНКЦ) от национално значение в нац.резерват Вароша. Програмата за опазване и управление на обекта Покрит мост има и това е Наредба № 10 /1978 г. в която е записано, че границите на резервата включват Покрития мост (чл.2, ал.1, изр.1). Съгласно Чл. 163 от ЗКН, всякакви действия спрямо културната ценност следва да се осъществяват ,,при максимално запазване на автентичността”. 1/ Спиране на проект „Преустройство и рехабилитация на Покрит мост- Ловеч”, защото е в пълно противоречие с нормативните изисквания. 2/ Отмяна на Акт АЧОС №53161/ 16.02.2011г., с който Покритият мост е признат за частна общинска собственост. според закона за пътищата мостовете са ,,пътни съоражения”, както са улиците и друг вид комуникационни съоръжения. Поради това, те могат да бъдат единствено публична собственост и не могат да се продават. 3/ Да не се премахва дървената обшивка, да се направи професионална реставрация и консервация на всички дървени дъбови части, които са в добро състояние. 4/ Като недвижима културна ценност, да не се санира обектът „Покрит мост” – това ще доведе до промяна във външния вид. 5/. Да бъде предоставен статут на индивидуална недвижима културна ценност на сегашния вид на Покрития мост.; Приложени са; Становища на: ИКОМОС; ГИОКИН; Дружество,,Архитектурно наследство”САБ; арх. Стоилова.; Наредба №10 /1978 г., Приложена: ПЕТИЦИЯ- 3616 човека. Хартиена подписка 198 човека. Входирано на 17.02. 2017г. от инициативен комитет в общината. http://skif.bg/index.php/haid-park/4602-obshtinata-v-lovech-restartira-proekta-za-sanirane-na-pokritiya-most

%d блогъра харесват това: