Как може да получите финансиране, за да направите околоблоковото си пространство по-привлекателно

Прочетено3173пъти

lovechobshtina103121„Ловеч днес“ напомня на жителите на град Ловеч, че могат да получат финансиране за ваши или на блока ви инициативи свързани с облагородяване на пространствата, ремонт на детски площадки, спорно или културно събитие, които отдавна искате да реализирате, но не сте намерили финансова възможност за това.

Публикуваме отново текста на поканата на Община Ловеч. Пролетта дойде, а инициативата е във ваши ръце.

„Община Ловеч кани гражданските сдружения и обединения да представят проектни предложения от местно значение, които могат да бъдат финансирани от Община Ловеч.

     Допустими кандидати за финансиране могат да бъдат:

     1 юридически лица, с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ, в обществена полза, регистрирани в ЛОС;

     2 обединения на граждани, скрепени с устав и възникнали по силата на нормативен, поднормативен акт или наредба на ОбС /управителен съвет на етажна собственост/;

     3 инициативни комитети на граждани – физически лица, формирани с протокол или сключили споразумение за обединяване на усилията при извършване на проектните дейности. Лицата трябва да са най-малко три и да са сключили писмен договор по между си за извършване на съвместни дейности при изпълнение на проектните дейности.

     За каква сума може да се кандидатства:

     За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 3 000 лева (с вкл. ДДС) .

     Какви са допустимите дейности за финансиране:

     Допустими дейности за финансиране са:

     1 Подобряване на инфраструктурата в междужилищните и междублоковите пространства и общи зелени площи;

     2. Създаване/възстановяване и оборудване на зони за отдих;

     3 Ремонт на детски площадки и спортни съоръжения;

     4 Изграждане, възстановяване, залесяване и зацветяване на терени, предназначени за зелени площи;

   5 Други дейности, свързани с подобряване на градската среда, неизискващи инвестиционно проектиране и издаване на разрешително за строеж;

     6 Дейности в областта на спорта, културата, социалната сфера и опазване на околната среда;

    7 Дейности, водeщи до благоустрояване на имоти публична общинска собственост, на територията на община Ловеч.

     Образците на документите за кандидатстване са приложени като неразделна част от Правилника за финансиране на проектни инициативи на граждански сдружения и обединения от община Ловеч, публикувани на интернет страницата на Община Ловеч – www.lovech.bg/ раздел „Общински съвет“/ подраздел „Правилници и програми“.

Максимално допустимата продължителност на проекта е до 6 месеца.

     Начин за кандидатстване:

     Проектните предложения се подават с придружително писмо в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Ловеч, адресирано до Кмета на Община Ловеч. Крайният срок за представяне на проектни предложения е 30.04.2013 г.

     Във връзка с последващата оценка на проектните предложения на основание чл. 19, ал. 2 от Правилника за финансиране на проектни инициативи на граждански сдружения и обединения от община Ловеч, следва гражданските сдружения да излъчат свой представител, за член на оценителната комисия, като същият да не е представител на сдружение или обединение, подало проектно предложение в конкретния програмен период.

     Горепосоченият представител, следва да бъде предложен на Кмета на Община Ловеч писмено, след провеждане на избор от страна на гражданските сдруженията, в определения срок за приемане на проектни предложения.“

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b0/

2 коментара

  1. http://www.lovechtoday.eu/wp-content/uploads/wppa/142.jpg

    lovechtoday, за засаждане на цветя в дупките по улиците на Ловеч има ли предвидено финансиране ?

  2. Дойде април и с увеличаването на продължителността на светлата слънчева част от денонощието се раззелениха посадените по онзи проект кипарисчета по булеварда около Сити центъра. Жълти, увяхнали и, хоп, изведнъж грейнаха в пролетни краски. Природа!!!

%d блогъра харесват това: