КАКВО НАЙ-ПОСЛЕ ТРЯБВА ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА ЛОВЕЧ И ОБЩИНАТА?

Прочетено2473пъти

Иван Арабаджиев

Става въпрос за системата за управление на отпадъците на град Ловеч и нейното функциониране. Проблема да се връщаме непрекъснато към този въпрос е породен от факта, че няма публичност  по нейното : планиране, изпълнение и контрол.

Да започнем с това, че гражданите, чрез своя избор за съветници в ОС  Ловеч, са делегирали  права да бъдат представлявани и да е защитен техния интерес, т.е. техните пари: публичните общински средства събрани в случая от такса смет.

Обществения интерес е в това, този публичен ресурс така да бъде разпределен, за да финансира в достатъчна степен дейностите по: СМЕТОСЪБИРАНЕ, ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДАЦИТЕ В РДНО, ЧИСТОТАТА НА ГРАДА И СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО, както и целият облик на града чрез СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДАЦИТЕ /СУО/ .

За да се случат нещата правилно, на първо място след политическите програми на управляващото мнозинство се приема конкретна управленска програма. На база на нея, ОС приема СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДАЦИТЕ.

За съжаление такава цялостна актуализирана  стратегия няма.

В тази стратегия основни моменти трябва да бъдат застъпени, чрез какви  субекти да бъдат изпълнявани дейностите по СУО – общински предприятия, общински търговски дружества или частни търговски дружества, през обществена поръчка. Да бъдат поставени конкретни цели като разделно сметосъбиране, сепариране на ТБО на РДНО, компостиращи системи,  изграждане на нова клетка на РДНО и др. и тяхното финансиране.

Следващ момент в изпълнение на СУО е годишното приемане на ПЛАН-СМЕТКАТА по дейностите включени в нея. Тук проблемите са доста и изискват детайлен анализ. Малко са хората които са наясно кои са дейностите и от колко и кои фирми или структури ги изпълняват ,което изисква информационна кампания за разясняване.

За Ловеч ситуацията е следната:

  1. Дейности по чистотата и снегопочистването, поддръжка на зелената система –  „ЕКО“ -ЕАД със 100% общинско участие.
  2. Дейности по сметосъбирането в град Ловеч – „Осъм Чистота“ -ДЗЗД -100%  частна собственост.
  3. Дейности по сметосъбирането в 34-те населените места – Бюджетна дейност „Комунални дейности“ в състава на община Ловеч – без статут и самостоятелност,  извършваща скрита стопанска дейност.
  4. Дейност Оператор на РДНО – ДЗЗД „ЕКО сорт „ -Ловеч село Хаджидимитрово Ямболско със 100% частна собственост.

Големият порок тук е, че гражданите и част от съветниците си мислят, че отговорно за изпълнение на всички тези дейности по СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДАЦИТЕ е единствено „ЕКО“ ЕАД и сигналите за недоволство и всичко останало се отправят само към него.

Както по горе е посочено, „ЕКО“ е само един от участниците в общия процес на чистота. Но да разгледаме отделните дейности като елементи на финансиране от план-сметката и особеностите при тяхното определяне.

Дейностите на „ЕКО“ се извършват чрез договор с Община Ловеч, с детайлно определени видове работа, с окрупнени  количествени и стойностни показатели. Те са изработени на основата на разчети по ежедневни графици за улиците и обществените площи, съобразени с местоположението им и броя на населението, пътнико потока и други показатели, но най-вече съобразени с нуждите и желанията на гражданите – цел, която постоянно трябва да се актуализира и да бъде защитавана от общинските съветници, за да може най-оптимално да се покрие с финансиране в план-сметката.

Дейностите по сметосъбиране за град Ловеч също са по договор, но чрез обществена поръчка. Особеното при него, че е заложена фиксирана цена от 58 934 лв. с ДДС на месец. Дейността се изпълнява по график, утвърден със заповед на кмета.

Същото е при оператора на Депото, там фиксираната цена е на тон 20.28 лв.  с ДДС.

Сметосъбирането на 34-те населени места от БД „Комунални дейности“ се изпълнява като бюджетен разход, без калкулация или такава не е известна и единственото е, че дейността е по график, който се удостоверява от кметовете и кметските наместници. Обратна връзка и контрол и за последните три дейности, няма създаден.

Като общ проблем можем да отбележим, че с изключение на „ЕКО“, другите три субекта не се контролират от общинските съветници.

Това по-никой начин не защитава изразходването на публични средства и не гарантира качеството на услугата. Веднага общинска администрация може да опонира и да каже, че системи за контрол има създадени, като GPS система и електронна система за следене количествата депониран отпадък на депото. Само че, обобщена информация и анализ за изпълнението на тези дейности в работата на Общински съвет няма. Това води само до констатацията, че изцяло е защитен частния интерес на фирмите,но не и обществения.

За това говори и липсата на санкции за изпълнение на дейностите по сметосъбиране и депониране на ТБО, въпреки многобройните сигнали и снимки в социалните мрежи и липсата на адекватна реакция.

Нещо повече, в тазгодишната план-сметка са заложени доста средства за инвестиции както ремонтни работи  на депото, така и за проектиране на нови системи за сепариране на стойност около 400 000 лв. пак там , без каквато и да е обяснителна част и без информация, частна или общинска структура ще я управлява.

Т.е., отново публичните средства ще обслужват частния интерес, без това да е необходимо. Гражданите на Ловеч твърде дълго търпяха несправедливото изразходване на средства от концесионния договор за сметосъбиране и управление на РДНО от външни фирми.

Ловешките граждани не видяха нито един лев от приемане на софийските боклуци. Лошото е, че няма мнозинство и политическа вола в ОС Ловеч това да не продължава.

И докато общинските съветници се занимават единствено с размера на възнагражденията си, а не със системите, които трябва да управляват, изтърват грижата за град Ловеч и жителите му!

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b1%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%ba/

1 коментар

  1. Защо изнасяте въпросите сега, след като ви наритаха от борда? И защо плащаме на фирми услуга с ДДС? Другите отговори ги знаем

%d блогъра харесват това: