Какво е мястото на културата в бъдещето на Европа? Младежи от Ловеч се подготвят да споделят своето мнение в Брюксел

Прочетено1052пъти

На 31 януари в 10.30 часа, Профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч ще посрещне Димитър Манолов, член на Европейския икономически и социален комитет, във връзка с подготовката на Твоята Европа, твоето мнение“ (YEYS), младежката асамблея, която ще се проведе в Брюксел на 15 и 16 март 2018 г.

Ученици от тридесет и три училища от цяла Европа, от 28-те държави членки и пет страни кандидатки, ще дойдат в Брюксел през март, за да споделят с европейските институции своето виждане за ролята на културата в бъдещето на Европа. Те ще търсят идеи, ще дискутират и ще гласуват три предложения, които европейските институции ще вземат предвид в процеса на изготвяне на политиките.

 

Димитър Манолов ще работи с учениците преди срещата през март, за да подготвят отговори на някои от основните въпроси, свързани с бъдещето на европейската култура:

  • Какво представлява европейската култура: е ли тя просто сбор от национални традиции или има общи ценности, които ни правят европейци?
  • Каква е ролята на културата и на културния обмен в живота на учениците?
  • Какво може да направи Европейският съюз за насърчаване на културата (кино, музика, танц, литература, театър и др.) и за по-добро опазване на обекти на културното наследство?
  • Каква роля може да играе културата в икономическото възраждане на регионите и градовете на Европа?
  • Как това възраждане може да даде на младите хора нови възможности под формата на нови работни места?

Проявата под надслов „Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS), организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) – гласът на гражданското общество на европейско равнище, представлява емблематичната проява на Комитета, предназначена за младите хора. Целта на ЕИСК е чрез тази инициатива да гарантира, че вижданията, опитът и идеите на по-младите поколения ще бъдат взети предвид в процеса на изготвяне на политиките на ЕС.

 

Димитър Манолов е член на ЕИСК от 2007 г. и участва в работата на група „Работници“.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d1%89%d0%b5%d1%82/