Казанджиев кани гражданите на обществено обсъждане, иска Община Ловеч да поеме допълнително близо един милион лева дълг!

Прочетено3099пъти

kmettiholov901141-1Покана за публично обсъждане

на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Ловеч

Общинска администрация – Ловеч кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за съфинансиране по два проекта с цел осигуряване на публичност, прозрачност и информираност при разходване на публични средства:

     •    „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч” при следните основни параметри:

     Стойност на проекта – 4 358 180,78 лева

•    Максимален размер на дълга – 800 000,00 лева (осемстотин  хиляди лева)

     •    Валута на дълга – лева

     •    Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

     •    Условия за погасяване:

          –    Срок на погасяване – до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

          –    Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства, а при възстановяване на прихванатата финансова корекция на друг проект – от нея

     •    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %

     •    Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

     •    Начин на обезпечение на кредита:

          Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

     •    „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч” при следните основни параметри:

Стойност на проекта – 4 999 889,60 лева

•    Максимален размер на дълга –  242 723 лева (двеста четиридесет и две хиляди седемстотин двадесет и три лева)

     •    Валута на дълга – лева

     •    Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

     •    Условия за погасяване:

          –    Срок на погасяване – до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

          –    Източници за погасяване на главницата от собствени бюджетни средства

     •    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078%

     •    Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

     •    Начин на обезпечение на кредита:

          Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

Публичното обсъждане  ще се проведе на 21.01.2015 г. /сряда/ от 17:00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Вашият коментар:

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b5/

7 коментара

Skip to comment form

 1. О колко му е 1 милион …. Тия се не спряха ….

 2. ?? недоумявам какви са тия постоянни проекти….

 3. Безсрамници…

 4. Проекта на г-н Казанджиев “ И аз сам човек“ за последна година …

 5. Проекта на г-н Казанджиев “ И аз сам човек“ за последна година …

 6. „ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
  Чл. 15. ал. 2. Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.”
  Обсъждането на проекта е обявено за 21.01.2015 г. /сряда/ от 17:00 ч. това означава, че едва след 21.02.2015 г. предложението на кмета може да се разглежда от общински съвет.
  Скандалното в случая е, че първо: заседанията на постоянните комисии при ОбС ще разглеждат предложението, преди да е направено общественото обсъждане. На практика предложенията от общественото обсъждане няма да се разглеждат от съветниците. И второ: заседанието на съвета е насрочено за 29.01.2015 г., дата далеч преди изтичане на едномесечния законов срок за разглеждане от съвета.

 7. „ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
  Чл. 17а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.“

  Изборите за общински съветници бяха на 23 октомври 2011 г. и съгласно чл.17а от ЗОД общински съвет няма правно основание да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг,тъй като законовия срок изтича на 23.01.2015 г., това е цели 6 дни преди заседанието на съвета на 29.01.2015 г.
  На практика днес ще се обсъжда поемане на дългосрочен общински дълг, които ще се приема от следващия общински съвет.

%d блогъра харесват това: