История с язовири, за едни съмнения и схеми

Прочетено3075пъти

Тази вечер „Господари на ефира“ показаха една история за „изграден път“ за 1.6 милиона лева. Показаха и „пътя“. Това ми напомни за една ловешка история, която беше разследвана, но до момента .. НИЩО.

Материалът ми е от 19 март 2014 г. и може да го видите ТУК. Тъй като много, прекалено много случаи на крупни злоупотреби са потулени в Ловеч, нека да припомня:

„Павлин Иванов

Помните ли, че по време на управлението на предишната тройна коалиция имаше едно специално създадено министерство. То вече е история (при това каква!) и се казваше Министерство на бедствието и авариите, а министър беше изчезналата от публичното пространство Емел Етем ДПС.

Но, да се върнем в Ловеч. В отчета на бюджета за 2009 г. четем, че „с писмо № 08-00-1035/11.06.2009 г. на МФ се увеличава целевата субсидия за капиталови разходи с 800 000 лв. Средствата са целеви за финансиране на аварийно укрепване и ремонт на язовирни стени, хидротехнически и хидромеханични съоръжения към тях, собственост на Община Ловеч.“

Точно тук става въпрос само за два от общото четирите „аварийно“ ремонтирани язовира.

А също така „Изпълнен е ремонта на язовири финансирани с целева субсидия за капиталови    разходи    в    землищата   на   населените   места    с. Горан   и  с. Славяни.  Усвоени са 798 452 лв. Завършен е ремонта на два язовира в землището на с. Лисец финансиран със средства отпуснати на основание Решение № 1/2009г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Усвоени целево 722 784 лв.“

Да се ограничим засега само върху първите два язовира, намиращи се в Горан и Славяни. Усвоените пари за тях са 798 452 лева! Засега прилагам снимките, за втори път, само за язовира в Горан.

С решение № 044 / 15.07.2008 г., възложителят Община Ловеч открива процедура за възлагане на обществена поръчка за разработване на „работен проект за аварийно укрепване и възстановяване на 8 бр. язовири на територията на община Ловеч – Гюргевец 1 и Гюргевец 2 в землището на с.Скобелево; Лисец 1 и Лисец 2 в землището на с.Лисец; До общински двор в землището на с. Славяни; Зарзаря дере – долен в землището на с. Горан; Под селото в землището на с. Българене и Момина могила в землището на с. Казачево.“.

Видът на процедурата е:  Договаряне без обявление!

Мотивите са свързани с „Необходимостта от спешни действия, които не позволяват спазването на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление.“

Лицата, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП или договаряне с покана по реда на НВМОП са:

ЕТ „Мая Минчева” – Мая Минчева, София, Еста МГ” – ЕООД, София, Жанет Гугалова „Геотех Груп” ООД, София.

Поръчката е дадена на ЕТ „Мая Минчева” – Мая Минчева, София, а стойността на сделката е 122000 лева. Договора е с № ДВ-470 от 13.08.2008 г. Приключен е на 2.10.2008 г.

С решение номер 18 от 26.06.2009 г., изпратено на 24.04.2009 г., се открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП за изпълнение на ремонтните дейности. Естествено, вида на процедурата е договаряне с покана.

Ако за проектирането са били изпратени покани до 3 (три) фирми, този път, поканата е изпратена ЕДИНСТВЕНО до „Събев 2002“ ЕООД, забележете, от град Пирдоп!

 

ДОГОВОР № ДВ-373 / Наименование:Аварийно укрепване и възстановяване на язовир „Зарзаря дере – долен” с. Горан, община Ловеч и язовир „До общински двор”, с. Славяни, община Ловеч е сключен на 06.07.2009 г., разбира се с фирма „Събев 2002“ ЕООД Пирдоп

Крайна обща стойност на договора е 781108.22 лева с ДДС!

Интересен детайл е, че в решението, приложение Г се казва, че „Основание за избор на процедура на договаряне с покана е „4. поради непреодолима сила е невъзможно спазването на сроковете по чл. 35;““

В „Информацията за изпълнение на обществената поръчка“ се казва, че „Аварийното укрепване и възстановяване на язовир „Зарзаря дере – долен” с. Горан, община Ловеч и язовир „До общински двор”, с. Славяни, община Ловеч – Укрепване язовирни стени, ремонт изпускатели и преливници, почистване чашата“ е приключило.

 

Изплатената сума за ремонта е 781108.22 лева с ДДС и договорът е изпълнен в срок.

И изключително важно, в документа четем още, „ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем – ДА“!

Всичко това е официално и документирано!“

Забележка:

Към момента, няма информация някой да е подведен под отговорност, съден и осъден. Не се знае къде прашасват папките и доказателствата, включително експертните оценки (шокиращи!).

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%81-2/

%d блогъра харесват това: