Иска се предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общински съвет Ловеч Петър Цолов

Прочетено2098пъти

В деловодството на Общински съвет Ловеч е внесен проект за решение, с което се иска отстраняването на Петър Цолов – Председател на  ОбС Ловеч. Предложението е на съветничката Цветослава Банева. Документът ще бъде разгледан в постоянните комисии и обсъден и гласуван на предстоящото заседание на  Общински съвет. Ето и мотивите на Банева за отстраняването на Цолов:

В чл. 25 от ЗМСМА, респективно чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет са изредени правомощията и задълженията на Председателя на Общински съвет.

По мое мнение, Председателят на ОС не съумява да изпълнява качествено своите ангажименти и това е видно от начина на протичане на сесиите на Общински съвет, всяка от които е съпроводена от масово неспазване на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, нестихващи скандали, размяна на обиди и толериране на непристойно поведение от страна на кмет и общински съветници.

Друг мотив да поискам предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя е системното му неявяване в заседанията на постоянните комисии към Общински съвет- Ловеч, както и факта, че многократно не съм получавала поисканата от мен информация от общинска администрация, след като съм била уверена, че ще я получа на редовно заседание. Същото е отношението към някои граждани, чиито жалби и молби към Общински съвет така и не достигат до общинските съветници.

Системно не изпълнява задълженията си като председател за повече от три месеца по чл. 19 ал. 2 т. 3, т. 6, т. 8, т.10 , т.13 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015-2019 година.

Не на последно място, смятам, че мястото на Председателя в работно време е на работното му място, а не в заведенията на град Ловеч.

Работата да Председателя е отговорна и длъжността трябва да бъде заета от човек със стабилно изградена ценностна система, морални качества и достойно поведение, каквито не виждам в личността на настоящия Председател на ОС. Смятам, че липсата на тези основополагащи човешки качества са основна причина за невъзможността му да извършва служебните си задължения. Смятам поведението му за неприемливо и настоявам за предсрочно прекратяване на правомощията му.

Община Ловеч има нужда от стабилно управленско ядро, което да се насочи с желание и стремеж към решаване на безбройните проблеми на града, а не да създава допълнително напрежение и смут.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80/

%d блогъра харесват това: