Информация за участниците в занаятчийското изложение в „Пролетен празник Цветница 2016“

Прочетено5195пъти

cvetnica4041511Общи изисквания към участниците, необходими документи, такси и срокове за участие

ОБЩИНА  ЛОВЕЧ ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК ЦВЕТНИЦА 22, 23 и 24 април 2016 г.

Пролетният празник Цветница, известен още като Връбница, е традиционен за град Ловеч. Ежегодно в дните на църковните празници Лазаровден и Цветница от края на деветнайсети век, та и до сега на пл. „Т. Кирков” се провежда панаир на художествените занаяти. В рамките на празника се организира и Регионален събор на народното творчество.
Община Ловеч организира Цветница-2016 г. с богата фолклорна програма, която ще се представи  на две сцени – на площад „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“ и на специално изградена за празника сцена на площад „Екзарх Йосиф І“.
Каним за участие в изложението на художествените занаяти майстори занаятчии. В рамките на празника се организира и продажба на цветя.
На площад „Екзарх Йосиф І“ са отредени места за търговия със захарни изделия и за изграждане на шатри и маси за консумация /скара, бира/.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

      І. На площад „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“ са отредени места за разполагането на:
     – 25 шатри с размери 3 Х 3 метра за майстори занаятчии, които участват в изложението с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства.
– 6 шатри за продажба на цветя с размери 3 Х 3 метра.
– 5 шатри с размери 3 Х 3 метра за дейностите на Община Ловеч.
1. Шатрите се осигуряват от участниците в изложението. Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените. Укрепването на шатрите да се извърши без да се нарушава настилката на площада. Всеки ползвател на площадно място се съобразява с отреденото му пространство. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.
2. Община Ловеч отправя лична покана към майсторите, които ще участват с демонстрации на своите произведения в Пролетния празник Цветница-2016 г.
3. Майсторите занаятчии представят пълна или частична демонстрация на процеса при създаването на своите произведения. Демонстрациите и продажбата на произведенията се извършват в палатка /шатра/ с размери 3 х 3 метра и в нея на видно място да е поставено майсторското свидетелство. Майсторите предлагат за продажба само своите произведения.
3. В облеклото на майсторите да има елементи на народна носия.
4. Няма да бъде толерирано поведението на майстори, които не спазват условията на организаторите: липса на елементи на народна носия в облекло във всичките дни на изложението, липса или символични демонстрации.
5. Настаняването на площад „Тодор Кирков“ се извършва на 22.04.2016 г. /петък/ от 08:00 ч. до 14:00 ч. Не се осигурява достъп на превозни средства на площада.
6. Прибирането на шатрите и напускането на площада се извършва на 24.04.2016 г. /неделя/ след 18:00 ч.
7. Всеки ползвател на площадно пространство в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

      ІІ. На площад „Екзарх Йосиф І“ и пешеходната зона в централната градска част са определени места за разполагането на:
      – 45 шатри за майстори занаятчии и търговци, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти с размери 3 Х 3 метра.
– 9 шатри за продажба на цветя с размери 3 Х 3 метра.
– 4 маси за търговия със захарни изделия с размери 2 Х 2 метра.
– 6 шатри с площ по 50 кв.м. с маси за консумация /скара, бира/.

      1. Шатрите се осигуряват от участниците в изложението. Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените. Укрепването на шатрите да се извърши без да се нарушава настилката на площада. Всеки ползвател на площадно място се съобразява с отреденото му пространство. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.
2. В шатрата на всеки занаятчия на видно място се поставя занаятчийското свидетелство. Предлаганите за продажба произведения на художествените занаяти трябва да отговарят на обявените в подаденото Заявление за Разрешение по чл. 56 от ЗУТ.
3. В изложението може да участват и търговци, в чиито предмет на дейност е включено производството и продажбата на произведения на художествените занаяти. В шатрата на видно място се поставя документа, удостоверяващ правото на търговеца да предлага за продажба произведенията на художествените занаяти.
4. Няма да бъде толерирано поведението на майстори и търговци, които не спазват условията на организаторите: наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора и не са произведения на художествените занаяти.
5. Шатрата се ползва единствено и само от майстора, търговеца – заявител. Заявителят няма право да преотстъпва ползването на шатрата на трето лице.
6.  Комисия, назначена от Кмета на Община Ловеч, ще извърши проверка на място в дните на изложението за спазване на посочените изисквания от участниците.
7. Собствениците на шатри и маси за консумация /скара, бира/ организират дейността си в рамките на определената площ, която задължително трябва да е покрита с настилка от изкуствена трева.
8. Укрепването на шатрите да се извърши без да се нарушава настилката на площада.
9. Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД.
10. По време на концертните програми и след 23.00 ч.  не се допуска ползването на музика.
11. Настаняването на площад „Екзарх Йосиф І“ и пешеходната зона в централната градска част се извършва на 22.04.2016 г. /петък/ от 08:00 ч. до 14:00 ч.
12. Не се осигурява достъп на превозни средства на площада и пешеходната зона.
13.Прибирането на шатрите и напускането на площада се извършва на 24.04.2016 г. /неделя/ след 19:30 ч.
14. Всеки един обект, разположен на площада, трябва да разполага с касов апарат с регистрация в НАП.
15. Всеки ползвател на площадно пространство в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, ТАКСИ И СРОКОВЕ ЗА УЧАСТИЕ:

     За участие в изложението на Пролетния празник Цветница в гр. Ловеч са необходими следните документи:
– Заявление за издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти /павилиони маси и др./ по чл. 56 от ЗУТ – подава се от всички участници в изложението.
– В Заявлението участниците  описват необходимостта от включване към електрическо захранване и заплащат цената на електрическото потребление.
– Майсторите занаятчии представят ксерокопие на майсторско свидетелство или диплома за завършено образование.
За участие в изложението на Пролетния празник Цветница в гр. Ловеч се заплащат следните такси:
– Майсторите занаятчии, които участват с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства, заплащат такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ в размер на 30.00 лв. и такса по чл. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч по 1.50 лв. на квадратен метър на ден.
– Майсторите занаятчии и търговците, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти, заплащат такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ в размер на 30.00 лв. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч по 3.00 лв. на квадратен метър на ден.
– За участие в изложението с шатри за продажба на цветя, маси за търговия със захарни изделия и с шатри и маси за консумация /скара, бира/ се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ в размер на 30.00 лв. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч по 3.00 лв. на квадратен метър на ден.
– Масите за търговия със захарни изделия се таксуват по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч по 3.00 лв. на квадратен метър на ден.

Попълнените документи се представят в стая №  101 в сградата на Община Ловеч.
Таксите се заплащат в касата на Центъра за услуги и информация на гражданите.
Представянето на попълнените документи и заплащането на таксите се извършва в периода
05.04.2016 г. – 08.04.2016 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч. при спазване на определения график:
      – 05.04.2016 г. – Заявления от майстори занаятчии с демонстрации и заявления за продажба на цветя.
– 06.04.2016 г. – Заявления от майстори и търговци, предлагащи за продажба произведения на художествените занаяти.
– 07.04.2016 г. – Заявления за разполагане на шатри и маси за консумация /скара, бира/ и маси за захарни изделия.

   

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d1%82%d1%87%d0%b8/

%d блогъра харесват това: