ян. 12 2016

Информация за годишното статистическо отчитане на заведенията и дейностите в областта на здравеопазването

Прочетено1119пъти

rzi904141Във връзка с годишното статистическо отчитане на заведенията и дейностите в областта на здравеопазването, РЗИ Ловеч стартира отчетна кампания 2015 за лечебните заведения от област Ловеч.

Съгласно разпоредбите на чл. 20, ал.1 от Закона за статистиката, във връзка с чл. 6, ал. 3 от Закон за лечебните заведения, Наредба № 1 на МЗ/05.06.2000 г. и указания на НЦОЗА, всички лечебни заведения на територията на област Ловеч са длъжни да попълнят и представят в РЗИ:

  1. Годишен отчет с приложения за дейността през 2015 г.;
  2. Формуляр 03010 „ З – здравно заведение ” на НСИ – годишен, за легловия фонд и медицинския персонал;
  3. Формуляр „З”-32 – Сведение за оказана спешна медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани.

Всички формуляри са налични и могат да се получат на място в РЗИ Ловеч, Дирекция „ Медицински дейности ”, на адрес: гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев” № 27 А, ет. 1, стая № 2.

Електронните формуляри, както и информация за промените в отчетната документация, видовете отчети и приложения, които попълват съответните лечебни заведения, може да се намерят и на сайта на: РЗИ – Ловеч, http://rzi-lovech.com, рубрика „Здравна статистика”; НЦОЗА, http://www.ncpha.government.bg, раздел „Отчетна дейност”; НСИ, http://.nsi.bg, раздел за респондентите.

Сроковете за представяне на годишните отчети в РЗИ са както следва:

–   за ЛЗБП и ЦСМП             – до 02.02.2016 г.

–   за ЛЗ ИБП                           – до 11.02.2016 г.

– за Формуляр „ З ” – 32       – до 22.01.2016 г.

                     На лечебните заведения от област Ловеч, непредставили отчетите в указаните срокове, ще бъдат наложени административни наказания, съгласно действащата нормативна уредба.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81/

%d блогъра харесват това: