Инспекцията по труда: В резултат на извършените проверки са констатирани 1042 нарушения

Прочетено1908пъти

Дейността на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр. Ловеч през първите три месеца на 2018 г. бе ориентирана към осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, трудовата мобилност и държавната служба.

През периода инспекторите в Д ИТ Ловеч са извършили общо 224 проверки в 206 предприятия с общ нает персонал от 8912 души, като 48 предприятия са проверени за първи път от Инспекция по труда. Преобладаващ е броят на малките и средни предприятия – 200.

От общия брой на извършените проверки 78 са за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на задължителни предписания, дадени от Д ИТ Ловеч, а 28 проверки са за проучване на искания и сигнали за нарушения на трудовото законодателство, като 23 от тях са по сигнали на граждани.

В резултат на извършените проверки са констатирани 1042 нарушения, от които 515 са свързани с неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 527 са по осъществяване на трудовите правоотношения.

В областта на осъществяване на трудовите правоотношения най-голям е броят на нарушенията, свързани с работното време – 137 и със заплащането на труда – 104 нарушения.

Относно изпълнение задълженията на работодателите при възникване на трудовите правоотношения са констатирани 63 нарушения, като са установени 6 случая на предоставяне на работна сила без сключен писмен трудов договор.

За констатираните през 3-те месеца на 2018 г. нарушения инспекторите от Д ИТ Ловеч са приложили 1027 принудителни административни мерки, като 1005 са задължителни предписания за отстраняване на нарушенията.

През периода са съставени 54 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 102 наказателни постановления. Влезлите в сила наказателни постановления са 81 с общ размер на санкциите78 300 лева.

ИА “Главна инспекция по труда” напомня, че срокът за подаване на годишните декларации за 2017 г. за състоянието на условията на труд във фирмите е до 30 април 2018 г.

Задължение да подават декларации имат новосъздадени предприятия, както и такива, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Подаването на голям брой декларации в последния момент може да доведе до затруднения при използването на софтуера за приемането и обработването им.

С цел намаляване на административната тежест от началото на 2018 г. не се подават уведомления за неподаване на годишна декларация за условията на труд, когато няма промени в подлежащите на деклариране обстоятелства.

МИТКО МИТЕВ

Директор на Дирекция „Инспекция по труда”

със седалище гр. Ловеч

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2/

%d блогъра харесват това: