май 12 2016

Инспектори на Дирекция «Медицински дейности» са осъществили 9 проверки

Прочетено857пъти

bezcigari3005121В периода 03.05. – 05.05.2016 г. инспектори на Дирекция «Медицински дейности» са осъществили общо 9 проверки – 3 проверки  за спазване на забраните за тютюнопушене – в АИП за ПМП с. Г. Павликени; с. Къкрина; с. Брестово. Нарушения не са установени.

Извършени  са 3 проверки в амбулатории от извънболничната помощ по регистрацията по чл. 40 от ЗЛЗ и 3 проверки в АИП за ПМП по спазване на изискванията за метрологичен контрол на средствата за измерване. Проверените ОПЛ работят съобразно нормативните разпоредби.

През седмицата са съставени и връчени 4 бр.акта за непредставени годишни отчети от лечебни заведения на територията на област Ловеч.

На 03.05.2016 г.е организирано и проведено едно заседание на РСКЕВН, на което са разгледани три жалби срещу болничен лист от Директора на ТП на НОИ – гр. Ловеч и насочени  за повторна експертиза към съответната ЛКК.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи са проверени и заверени в законоустановения срок 124 експертни решения, издадени от ТЕЛК-Ловеч и ТЕЛК-Троян. Приети и обработени са 38 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалван е в срок 1 болничен лист до ТЕЛК.

През седмицата определеният служител от Дирекция „Медицински дейности“ е взел участие в заседание на Съвета по осиновяване към Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч. На проведеното заседание на 05.05.2016 г. са разгледани  досиета на 7 кандидат-осиновители за дете на 1 г.

Продължава процедурата по издаване на становище за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на СИМП при недостатъчност на регистрираните практики – 73 бр. На основание чл.81, ал.1, т.1 от ЗЛЗ – 64 бр. (от тях: 28 – общ. Ловеч; 15- общ. Троян; 11- общ. Тетевен и 10 бр. – общ. Луковит). На основание  чл.81, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗЛЗ – 9 бр. (от тях: 2 – ГП за СИМП – общ. Ловеч; 5 – МЦ (2-общ. Ловеч, 2- общ. Троян и 1- общ. Тетевен)  и 2 – СМДЛ) 1- общ. Ловеч и 1- общ. Луковит).

Обобщена е информацията за лекарите, работещи в ЛЗ за БП, относно брой и възрастова структура на лицата, придобили и упражняващи специалност в системата на здравеопазването и  справка за прогноза за лекарите през следващите пет години, необходима за изготвяне на анализа на специалистите в областта на здравеопазването.

В горепосочения период няма постъпили на дежурния телефон повиквания от екипите на ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4/

%d блогъра харесват това: