Инспекторите от РЗИ Ловеч извършиха 20 проверки на обекти с обществено предназначение

Прочетено354пъти

За периода 19.11.2018г. – 23.11.2018г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 20 проверки на обекти с обществено предназначение: 1 спортен обект, 3 фризьорски и козметични салона, 5 централни водоизточника, 6 обекта за питейно-битово водоснабдяване и 5 гробищни парка в гр. Ловеч, с. Голям Извор, с. Черни Вит, с. Торос, с. Румянцево, с. Беленци, гр. Летница, с. Горско Сливово, с. Добревци, гр. Ябланица и с. Златна Панега – без нарушения.

През седмицата са извършени 12 проверки на обекти за хранене и развлечение, 1 проверка на административен обект, 4 бр. аптеки, 1 бр. дрогерия, 7 бр. лечебни заведения да първична медицинска помощ и 2 бр. лечебни заведения по дентална медицина за спазване на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места по смисъла на чл. 56 от Закон за здравето – забраната се спазва.

През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата и учениците в кухненските блокове на 4 детски заведения  и 8 училища – не са установени нарушения.

Извършен е и контрол за спазване на утвърдени от РЗИ учебни разписания в 7 училища на територията на област Ловеч, разписанията се спазват.

Извършени са 8 проверки по регистрацията на 2 лечебни заведения за първична медицинска помощ, 1 лечебно заведение за първична медицинска помощ по дентална медицина, 2 бр. дрогерии и 2 проверки по метрология на лечебни заведения за извънболнична помощ – не са констатирани нарушения.

Проверени са 4 бр. аптеки по Закона за лекарктвените продукти в хуманната медицина и една аптека по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите – не са констатирани нарушения.

През отчетния период е проведено 1 заседание на Регионалния съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност. Разгледани са 4 жалби срещу болнични листи от работодател. Жалбите са насочени за повторна експертиза.

В Регионалната картотека на медицинските експертизи  са приети и обработени 94 бр. заявления от пациенти и медицинската документация към тях, за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалвано пред НЕЛК е 1  експертно решение. Обжалван е пред ТЕЛК чрез Картотеката  2  болнични листа. Изпратени са 43 броя експертни решения до заинтересовани лица, съгласно Закона за здравето. Проверени и заверени от лекар-експерт са 108 броя експертни решения.

За периода от 19.11. до 23.11.2018 г. в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани:

а) 5 проби води-питейни от централни водоизточници от: гр. Ловеч и с. Скобелево

По изследваните микробиологични и химични показатели пробите води-питейни съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8%d1%85%d0%b0-20-%d0%bf/

%d блогъра харесват това: