Инспекторите в Д ИТ Ловеч са извършили общо 471 проверки в 391 предприятия с общ нает персонал от 14661 души

Прочетено1904пъти

МИТКО МИТЕВ, Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр. Ловеч

Дейността на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр. Ловеч през първите шест месеца на 2017 г. бе ориентирана към осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, трудовата мобилност и държавната служба.

През периода инспекторите в Д ИТ Ловеч са извършили общо 471 проверки в 391 предприятия с общ нает персонал от 14661 души, като 76 предприятия са проверени за първи път от Инспекция по труда. Преобладаващ е броят на малките и средни предприятия – 381.

От общия брой на извършените проверки 216 са за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на задължителни предписания, дадени от Д ИТ Ловеч, а 73 проверки са за проучване на сигнали за нарушения на трудовото законодателство, като 51 от тях са по сигнали на граждани.

В резултат на извършените проверки са констатирани 2037 нарушения, от които 1165 са свързани с неизпълнение на задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 866 са по осъществяване на трудовите правоотношения.

В областта на осъществяване на трудовите правоотношения най-голям е броят на нарушенията, свързани със заплащане на труда – 205 нарушения, от които 108 са свързани с не изплащане на уговореното трудово възнаграждение. Констатирани са 83 нарушения по не изплащане на допълнителни възнаграждения – такива за положен нощен труд и възнаграждения са прослужено време и професионален опит.

Установено е не изплащане на трудови възнаграждения в 15 предприятия в размер общо на 908 897 лева. През периода е установено, че след намесата на Д ИТ Ловеч, в изпълнение на дадени задължителни предписания, са изплатени трудови възнаграждения на обща стойност 914 877 лева, като тук са включени и суми за задължения от предишен период.

 

Относно изпълнение задълженията на работодателите при възникване на трудовите правоотношения са констатирани 138 нарушения, като са установени 46 случая на предоставяне на работна сила без сключен писмен трудов договор.

За констатираните през 6-те месеца на 2017 г. нарушения инспекторите от Д ИТ Ловеч са приложили 1972 принудителни административни мерки, като 1933 са задължителни предписания за отстраняване на нарушенията, издадени са 6 акта за спиране на машини и съоръжения и са отстранени от работа 4 работници.

През периода са съставени 133 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 125 наказателни постановления. Влезлите в сила наказателни постановления са 141 с общ размер на санкциите 116 050 лева.

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b4-%d0%b8%d1%82-%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b8/

2 коментара

  1. И няма констатирани никакви нарушения

%d блогъра харесват това: