сеп. 16 2014

Инж. Илиян Пеевски, общински съветник от Троян поиска незабавната оставка на Областният управител!

Прочетено1213пъти

milko1507131Изявление

във връзка отговор от Областен управител на Област Ловеч на Сигнал по Решение 726/28.08.2014 на ОбС Троян за „избор“ на съдебни заседатели

от инж.Илиян Пеевски, гражданин и общински съветник в ОбС Троян

Уважаеми г-н Областен управител,

Без да правя предисловия, директно започвам с несъответствията по членове на закони и най вече тяхното още по-странно тълкуване, на които се позовавате във Вашият отговор на мой Сигнал, с което на практика правите отказ да върнете това Решение на ОбС Троян за ново преразглеждане.

А – по законосъобразността на Решението на ОбС Троян, съгласно чл.68 от ЗСВ

Още в първото изречение на вашият отговор има несъответствие, където вие цитирате Решение 726/28.08.2014 на ОбС Троян, където, цитирам ви: „…са одобрени кандидатите за съдебни заседатели към Троянски районен съд…“

Ето и самото Решение на ОбС Троян, което ви изпратих и което цитирам отново:

На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт, Общинският съвет Троян избира следните лица за съдебни заседатели на Троянски Районен съд:

Уважаеми г-н Областен управител, вие и вашите юристи правите ли разлика между „одобрени“ и „избрани“? Нещата обаче са още по-трагични. Да видим какво казва цитирания от вас и от ОбС Троян този член от ЗСВ, на който се позовавате:

„Чл. 68. (1) Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, правят предложения за съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от лицата, които се предлагат, са с педагогическа квалификация.“

И така

 1. По ЗСВ общинските съветници правят предложение, вие твърдите, че ОбС Троян ги е одобрил, а на практика ОбС Троян направо ги е избрал в нарушение на многократно цитирания от Вас чл.68(1) от ЗСВ.
 2. Императивната разпоредба на чл.68, ал.1 от ЗСВ задължава най-малко 10 на сто от лицата, които се предлагат да са с педагогическа квалификация. От Решението на ОбС Троян изобщо не става ясно спазено ли е това!!!
 3. Следващо нарушение – Съгласно чл.68 от ЗСВ, предложенията на ОбС се правят до съответния съд. ОбС Троян е написал в своето Решение, че, цитирам: „Препис от решението да се изпрати на кмета на община Троян за сведение и изпълнение и на Областен управител за сведение.“ Кмета на община Троян ли е адресата на това Решение според ЗСВ, че и да изпълнява това безумно Решение на ОбС Троян?
 4. Нито съветниците в правната комисия, нито съветниците в ОбС Троян са виждали очите на тези кандидати за съдебни заседатели. На практика бе извършен „избор“ /според Решението на ОбС/ на хора за съдебни заседатели по документи. Как е възможно общинските съветници да могат да „изберат“, а дори и да предлагат съдебни заседатели от хора, които нито познават, нито са виждали. Хора, на които не бе дадена възможност да се представят, да отговарят на въпроси и ОбС да вземе обективно решение? Единствено партиите знаят какви са, но само за техните номинирани хора. Що за партийна наглост и безумие. Що за „избор“ или предложение е това от един ОбС?

Г-н Областен управител, само до тук ви изброих три абсолютно доказани несъответствия в Решение 726/28.08.2014 на ОбС Троян съобразно член 68,ал.1 от ЗСВ. Само заради тези три очевадни нарушения на ОбС Троян, вие отдавна трябваше да върнете сам, без нужда от мой Сигнал, това дори смехотворно в своята некомпетентност Решение на ОбС Троян.

Защо не го направихте? Как не ги видяхте Вие или вашите високо образовани юристи в Областна управа Ловеч, тези очевадни разминавания с чл.68, ал.1 от ЗСВ?

Може би сте били твърде заети да оценявате моите „юридически способности“ и да ми давате „ценни указания“ как да си върша работата като общински съветник. Както и да ми отговаряте по чл.118 от АПК. Ама и тук го закъсахте. Чл.118 от АПК касае предложенията, а не сигналите. Сигналите са в чл.119 от АПК. Нямам спомен да съм ви правил Предложение. До Вас пуснах Сигнал!

Освен това, Сигналът ми до вас не е по чл.119 от АПК, а е съобразно чл.44, ал.4 от ЗМСМА, с което ви сигнализирам да си изпълните законовите задължения и да върнете това Решение за ново обсъждане или да го оспорите пред административния съд.

Вие не само не го връщате, не само не го оспорвате пред административния съд, на всичко отгоре вие оспорвате ЗАКОННОТО ми ПРАВО да ви сигнализирам за очевадно нарушение на Конституция и Закон. Цитирам ви: „Добре известно е, че не попадате в кръга от субекти, които са активно легитимни да оспорват процесното решение на орган на местното самоуправление пред Областен управител“ Край на цитата! От къде е „добре известно“ това ваше заключение? По кой член на кой закон? В кой член и на кой закон има разрешителен или забранителен режим за гражданите на България, вкл. общинските съветници и кои са тези „активно легитимни“ лица, които могат да подават Сигнали до Областен управител? Вие давате ли си сметка, че освен конституционните ми права, така драстично нарушени от ОбС Троян, самият вие се опитвате да ме лишите и от законовите ми права?

Г-н Областен управител, аз самият съм общински съветник в ОбС Троян, който е орган на местното самоуправление и ви сезирах със сигнал за Решение на ОбС, което Решение е в разрез с Конституцията и закона. Това не е мое право, а е мое ЗАДЪЛЖЕНИЕ, съобразно ЗМСМА.

 

Б – по законосъобразност на Решението на ОбС Троян, съгласно Конституцията на Р.България

Уважаеми г-н Областен управител. Никъде в моя Сигнал не съм искал и „настоявал“ да изземвате функциите на Конституционния съд и да се произнасяте за противоконституционност на членове от ЗСВ.

Припомням ви моя Сигнал:

„На основание гореизложеното, моля, да върнете за ново обсъждане Решение N: 726 от 28.08.2014г на ОбС Троян или да го оспорите пред Административен съд гр.Ловеч на основание чл.45 ал. от ЗМСМА, поради видимото и пълно противоречие на това Решение на ОбС Троян с действащата Конституция на Р.България.“

Позволявам си отново да припомня на вас и на вашите високо образовани юристи, че съгл. Чл.5, ал.2 – Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.

Това непосредствено действие, би следвало да важи за Областна управа Ловеч, така както би следвало да важат всички останали закони. Има само една малка подробност заради Чл.5, ал.1 от Конституцията където ясно е казано Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат. Така, че след като съм подал Сигнал, че е нарушена Конституцията, не е необходимо да ме занимавате със закони, а да се произнесете съобразно визирания от мен член от Конституцията, защото той е с приоритет като върховен закон в Р.България. Ако всичко е наред и е спазена Конституцията, то би следвало и съобразно закона всичко да е наред, тъй като според същата Конституция – никой закон не може да и противоречи. Нещо повече, българската Конституция не е написана за нуждите на юристи, партии, администратори или Конституционен съд, а е написана за Гражданите на тази държава.

Отговор или реакция от Вас дали при Решение 726/28.08.2014 на ОбС Троян е спазена или не е спазена Конституцията в нейния Чл.1, алинеи 2 и 3 – така и не получих и не видях.

За да бъдат избегнати всякакви последващи недоразумения относно избора на съдебните заседатели в Р.България като представители и важна част от съдебната власт – уверявам ви, че в ЗСВ никъде не е записано не само кой избира, а и кой назначава или утвърждава предложените от ОбС кандидати за съдебни заседатели като такива. Всичко това можете да проверите и да се убедите от самия ЗСВ – Глава четвърта; Раздел II /съдебни заседатели/; от чл.66 до чл.75.

 

И тук възниква Големият въпрос – Кой избира /и в последствие назначава избраните/ съдебни заседатели в Р.България според ЗСВ? Законът, в частта си за съдебните заседатели, зад който се крие Областна управа Ловеч, както и ОбС Троян и неговият председател – не казва кой!

Единствено Конституцията на Р.България казва Кой!!!

 

Да, но за Областна управа Ловеч и за общинските съветници в ОбС Троян – българската Конституция очевидно и буквално не важи!

 

Като гражданин, поставящ и уважаващ върховенството на Закона;

Като общински съветник, полагал Клетва да се ръководя само и единствено от интересите на гражданите и да защитавам техните права;

Като убеден демократ, за който властта трябва да произлиза от Суверена и категорично противопоставящ се на партийната диктатура и суспендиране на Конституцията;

Правя следното Изявление:

Уважаеми г-н Областен управител, при доказаните по-горе драстични нарушения, както на Конституцията, така и на чл.68 от ЗСВ от ОбС Троян и с оглед вашият отговор на мой Сигнал, където на практика правите отказ да върнете за ново разглеждане Решението на ОбС Троян – поради изключителната значимост с тежки последици от Решение 726/28.08.2014 на ОбС Троян, с което се лишават гражданите от конституционни права и се налага отново партийната диктатура:

 

Настоявам за вашата незабавна оставка!

 

 Троян, 15.09.2014

Инж.Илиян Пеевски …………………..

/Гражданин, общински съветник в ОбС Троян/

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%bd%d0%bd-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d1%82/

Коментари

 1. Данчо Заверджиев каза:

  През последните 20 години това е Първият случай на официално искане оставка на областен управител на област Ловеч, макар че на пазара в сряда злите „езици“ говорят за поискана оставка преди няколко месеца на областния от негови съпартийци, но аз не вярвам на слухове, а само на официални искания, като горното. Е, както се казва в такива случаи: днес или утре, #оставка!
  Да ама Не!
  Илиане, да ти кажа, ако не знаеш: Милко, Орешарски го е назначавал и само той може да го уволни – никой друг и никакви оставки….

  п.п. http://lovechtoday.eu/wp-content/uploads/wppa/254.jpg?ver=1
  Всяка прилика с действителността е случайна, колажа ми е от миналата година 🙂

 2. Тролчо каза:

  Получава се доста интересна ситуация. Юристката, написала отговора до Пеевски, от доста време разправя наляво и надясно, че тя ще е следващия областен управител, като дори вече „уволнява“ служители. Дали няма умисъл в написването на подобен отговор ?

  1. Анонимен каза:

   Тролчо, въпросната юристка за която пишеш има ли си име? То юристки в областта много. Като си казал „А“, кажи и „Б“. Напиши ни името на въпросното лице.

  2. Тролчо каза:

   Явно писмото до Пеевски е писано набързо, защото е много заета да изтребва калинки в РИК. Притеснявам се, че мога да бъда уволнена и няма да споменавам имена.

  3. Анонимен каза:

   Да помогна с името.Пише се с три,а понякога с четири.Отпред е същото,както и отзад.А по средата,“кеф ти“ веднъж,кеф ти два пъти.И ,за да не ме упрекне някой,че си позволявам просташки изрази,уточнявам – името започва с „А“ и завършва с „а“.Отгатнете.

 3. Анонимен каза:

  Милко,не му се връзвай на инженер-юриста Пеевски.Преди теб е имало други с доказани основания за оставки,но никой не им ги е искал.Явно,когато човек покаже че може и знае как,това дразни много.Какво говоря,направо влудява предишните „величия“от ранга и глашатаите им започват кресчендото“ОСТАВКА,оставка….“

 4. debelaka каза:

  Егати и държавата, щом в нея стана срамно да си инженер. Не един път през последните години полуграмотни същества се упражняват да обиждат званието. Докопали се до дипломки без покритие от разни ПУЦ-ове като СА „Д. А. Ценов“, УНСС, и знайни и незнайни „икономически“ и „педагогически“ ВУЗ-чета, до дипломи за „юрист“ от светилищата на науката в Коч баир и Кучи гъз, и светът започва от тях…
  Вярно, през последните години, особено в провинциалните технически университети, наистина доста девалвира съответното образование, но в напредналите държави хората с техническо образование са символ на знание и интелект.

  Който не се е пекъл в огъня на ВМЕИ-София, ИСИ, ХТИ (определени специалности), няма никакво право да се отнася неуважително към хората, успяли да преминат през ада, наречен техническо образование.

  1. Анонимен каза:

   Не говорим за инженерите въобще.Завършилите ВМЕИ си знаем мястото и не се правим на псевдоюристи.И точно такива опити/напъни са обидни за съсловието.А като сравня Милко с предишните на този стол /и аз отдавна помня/ не бих го нарекъл некомпетентен и безотговорен.Да си спомним по времето на кой/коя областен управител беше заявено извършеното обследване на мостовете над Осъма и категоричния извод,че всичко е в ред.А се оказа,че поддалата колона,която срина трасето над реката,е положена направо върху речно дъно без бетонова „стъпка“.Да не връщам времето назад,когато друга управителка от ДПС се опита да“вразумява“ административния ръководител на Окръжния съд.Е ,ако не за друго,поне за моста на Милко трябва да сме признателни.

  2. Анонимен каза:

   Ало,коментаторите,какво ще кажете за СДУ /сега само СУ/ „Климент Охридски“.
   Не съм ходил в споменатите от Дебелака населени места и не мога да споря дали в тях има юридически вузове.Но Дебелака сигурно е бил поне в селището Кучи гъз и знае.Вервайте му.

  3. Анонимен каза:

   Е убуууу де ама явно „юристката“ не ще да е от СУ, а от ЮЗУ 😉

%d блогъра харесват това: