апр. 26 2016

Инициативен комитет за създаване на местна гражданска инициатива кани всички граждани на община Ловеч на учредително събрание на 27.04.2016г от 18часа в зала 109 на дом Преслав

Прочетено1383пъти

ketaring2104161Инициативен комитет за създаване на местна гражданска инициатива кани всички граждани на община Ловеч на учредително събрание на 27.04.2016г от 18часа в зала 109 на дом Преслав. Инициативата е гражданска, всеки партиен член е поканен да участва в нея единствено в качеството си на гражданин. Всеки опит за политизиране на инициативата ще бъде преустановяван в зародиш. Няма да позволим злоупотреби с идеалните и цели, както и злоупотреба с доверието на инициаторите и гражданите участващи доброволно в нея.

Уважаеми Съграждани,

Преди 18месеца заедно успяхме да спрем продажбата на Стоматологията

Преди 18месеца заедно успяхме да прекратим процедурата по обявяване на обществена поръчка за въвеждане на кетърингово хранене в детските градини

Преди 12месеца заедно успяхме да спрем промяната във визията на Покрит мост.

Заедно бяхме на редица малки, средни и големи местни инициативи

 

Днес отново се налага да отстояваме правотата и позициите си пред ръководството на община Ловеч. Кмета се смени – не се смени начина на управление на общината.

В рамките на един календарен месец, кмета на община Ловеч е одобрила и публикувала7 обществени поръчки с прогнозна стойност 4млн лева и финансиране изключително от бюджета на община Ловеч при следните условия:

Поръчките не са консултирани и одобрени от Общински Съвет, който контролира дейността на кмета.

Поръчките са пуснати в последния момент на действие на стария Закон за Обществени Поръчки, което изтече на 15.04.2016.

Поръчките не са съобразени с декларираната публичност и откритост при управление на общината.

Поръчките не са съобразени с мненията на над 800 родители, които преди 18месеца казаха твърдото си НЕ на кетъринговото хранене в детските градини.

Поръчките не кореспондират с предизборните обещания за: открито управление, електронна община, вслушване в мнението на гражданите, прекратяване на порочни практики, създаването на общински предприятия.

 

Водени единствено от гражданския си дълг ние осъзнаваме, че трябва да покажем на кмета на община Ловеч, че градът не е еднолична собственост. Че здравето на децата ни не е приоритет на най-ниската цена, а на най-голямата грижа. Че обещанията се дават не за да се забравят, а да се изпълняват. Че мнението на гражданите трябва да е с тежестта на закон за всяка овластена фигура. Че политическите пристрастия не са от значение, когато правото е идеал. Че не е морално да съдиш другите за грешки, които сам правиш. Че сме тук за да останем. Че се учим от грешките си и се стараем да не ги повтаряме постоянно.

Местната гражданска инициатива се организира за официална регистрация съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Чрез инициативата:

  1. Ще поискаме от кмета на Община Ловеч отмяна на обществената поръчка за кетърингово хранене в ОДЗ и ЦДГ,
  2.     Ще поискаме от Общински съвет Ловеч, в рамките на мандата си да наложи забрана на кмета да пуска такава поръчка и да упражни функцията си по контролиране дейността на кмета, в разходването на публични средства по обществените поръчки.
  3.     Ще стартираме набирането на подписка, подкрепяща местната гражданска инициатива.

Текста на поръчката, заедно с цялата документация се намират тук:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336343834

http://212.122.173.117:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=zVa%2bq7MSmTc%3d

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc/

%d блогъра харесват това: