сеп. 05 2014

Инж.Илиян Пеевски – Общински съветник в ОбС Троян изпрати сигнал до Областният управител

Прочетено8344пъти

iliqnpeevski1310121СИГНАЛ

От инж.Илиян Пеевски – Общински съветник в ОбС Троян

 Уважаеми г-н Областен управител,

С Решение N: 726 от 28.08.2014г., ОбС Троян избра съдебни заседатели за Троянски районен съд.

Това Решение на ОбС Троян е в пълно противоречие с Конституцията на Р.България, където ясно и недвусмислено е посочено от къде произтичат властите в Р.България, респективно – кой има конституционното право да избира и овластява органите и представителите на властите в Р.България, а именно:

Чл.1. ал.2 Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.

Чл. 1, ал.3 Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

 

Освен това, чл.5 на Конституцията е повече от ясен и недвусмислен:

Чл.5
(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.

(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.

 

ОбС Троян с това свое решение извърши следното:

 1. Лиши жителите на Община Троян от конституционните им права, а именно:
 • властта /в случая съдебната власт/ да произтича от тях;
 • непосредствено да я упражняват /да изберат представителите на тази власт/

 

 1. Основанията в Решението на ОбС Троян /чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт/ са неадекватни защото:
 • чл.21 ал.2 (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

Нито в ал.1, нито в ал.2 на чл.21 от ЗМСМА са посочени подобни правомощия на ОбС да избира органите или представителите на съдебната власт и позоваването на този член буквално е измама спрямо жителите на община Троян от страна на ОбС Троян и неговия Председател А.Балев

 • чл. 68, ал.1 от Закона за съдебната власт. – позоваването на този Закон, както и самият Закон са в пълно и тотално противоречие с чл.1 и чл.5 от Конституцията на Р.България, която Конституция има непосредствено действие и никой закон не може да и противоречи.

 

Уважаеми г-н Областен управител,

На основание гореизложеното, моля,

да върнете за ново обсъждане Решение N: 726 от 28.08.2014г на ОбС Троян или да го оспорите пред Административен съд гр.Ловеч на основание чл.45 ал. от ЗМСМА, поради видимото и пълно противоречие на това Решение на ОбС Троян с действащата Конституция на Р.България.

 

Приложение:

Решение N: 726 от 28.08.2014г на ОбС Троян.

 

п.п.

 1. Уважаеми г-н Областен Управител, този мой сигнал, както и вашето решение съм длъжен да направя обществено достояние, поради неговата изключителна значимост, свързана с отнемане конституционните права на жителите в община Троян като следствие от узурпиране и злоупотреба с власт от страна на политически партии, представени в ОбС Троян.
 2. При евентуален отказ от ваша страна да върнете това /по мое дълбоко убеждение/ противоконституционно решение на ОбС Троян – сигналът ми, както и вашето решение ще бъдат изпратени до съответните органи на ЕС в Брюксел, вкл. Европейският омбудсман и организации свързани с правата на човека.

 

Постоянен линк към тази тема: http://lovechtoday.eu/%d0%b8%d0%bd%d0%b6-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b2/

Коментари

 1. Радка Куршума каза:

  Ти да видиш! Уважаемият г-н Областен управител, дали ще отговори? А дано, ама надали!!!

%d блогъра харесват това: